Wyroby medyczne

Wyroby medyczne

12 ‑ 13 października 2010 / Warszawa, Hotel Polonia Palace

Wyroby medyczne
 / 12 ‑ 13 października 2010 / Warszawa

Cel


W programie, m.in :

 • Dyrektywy i przepisy związane z oceną zgodności wyrobów medycznych - nowe podejście, wymagania zasadnicze, dokumentacja
 • Wyroby medyczne a produkty lecznice - kryteria klasyfikacji
 • Refundacja wyrobów medycznych - jak ubiegać się o refundację, konsekwencje błędów w postępowaniu, zapowiadane zmiany
 • Badania kliniczne wyrobów medycznych - najnowsze zmiany
 • Promocja wyrobów medycznych - czy i jakie promocje powinny być zgłaszane organom

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach:

 • Z końcem września br. wejdzie w życie ustawa o wyrobach medycznych, która zastąpi ustawę z 20 kwietnia 2004 r. o takim samym tytule. Jest to nowy akt prawny, który wdraża przepisy dyrektyw Unii Europejskiej dotyczące obowiązków wytwórców, importerów i dystrybutorów wyrobów medycznych oraz zasad ich klasyfikacji i oceny zgodności z wymaganiami.
 • jaka jest klasyfikacja wyrobów medycznych, Jakie są nowe obowiązki zgłoszenia i powiadomienia dotyczące wyrobów medycznych, jakie są nowe przepisy związane z oceną zgodności wyrobów medycznych —na te i wiele innych pytań istotnych z punktu widzenia Państwa działalności, odpowie Marcin Hryciuk z CEMED.INFO Sp. z o.o.
 • Ewa Dytkowska-Późniak z Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych wyjaśni, które badania kliniczne należy zgłaszać do URPL i uzyskać zgodę na ich prowadzenie, jakie są wymagania dotyczące składanej dokumentacji do URPL w celu uzyskania pozwolenia na prowadzenie badań klinicznych wyrobów medycznych.
 • Prawnicy z Kancelarii CMS Cameron McKenna, Magdalena Wawrzyniak, Agata Zalewska-Gawrych, podpowiedzą, jak ubiegać się o refundację wyrobów medycznych, oraz jakie są wymagania dotyczące wniosków, jakie są ryzyka związane z niewłaściwą klasyfikacja wyrobów medycznych a produktów leczniczych. Natomiast Łukasz Sławatyniec, przedstawi najnowsze regulacje prawne dotyczące reklamy wyrobów medycznych.Kto powinien wziąć udział:

 • Wytwórcy i dystrybutorzy wyrobów medycznych
 • CRO / SMO lub firmy o podobnym profilu wykonujące badania kliniczne na zlecenie
 • Placówki badawcze, ośrodki monitorowania działań niepożądanych leków


A w szczególności:

 • Prezesi, Członkowie Zarządu
 • Dyrektorzy i Pracownicy Działów Rejestracji
 • Dyrektorzy i Pracownicy Działów Medycznych
 • Dyrektorzy i Pracownicy ds. Badań Klinicznych
 • Dyrektorzy ds. Badań Medycznych
 • Dyrektorzy ds. Badań i Rozwoju
 • Koordynatorzy Badań
 • Administratorzy Badań
 • Dyrektorzy Quality Assurance
 • Regulatory Affairs Managerowie
 • Osoby zajmujące się dopuszczaniem leków do obrotu
 • Kierownicy Produktów i Rynków
 • Pracownicy Działów ds. Zamówień Publicznych
 • Pracownicy Działów Technologicznych
 • Pracownicy wewnętrzni i zewnętrzni specjalizujący się w prawie farmaceutycznym


Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział w warsztacie.

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w warsztacie
Renata Grzeszczak - Project Manager

Szczegółowe informacje:
tel.(22) 333 97 77
fax.(22) 333 97 78
e-mail: info@informedia-polska.pl

Zapraszamy do współpracy w zakresie Promocji, Reklamy, Sponsoringu:

Dział Sponsoringu
tel.(22) 333 97 87
fax.(22) 333 97 78
e-mail: sponsoring@informedia-polska.pl

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Hotel Polonia Palace


Warszawa

Patron Medialny