X Kongres Prawo Konkurencji

X Kongres Prawo Konkurencji

1995 zł netto od 15 września do 15 listopada

X Kongres Prawo Konkurencji
 / 15 listopada 2018 / Warszawa  / 1995 zł netto Zarejestruj się

Cel

Serdecznie zapraszamy Państwa na doroczną, już X edycję Kongresu Prawo Konkurencji, który odbędzie się 15 listopada 2018 r. w Warszawie.

Podczas kongresu szczegółowo omówimy zakres dopuszczalnej współpracy pomiędzy konkurentami, powiemy czemu powinien służyć i co powinien zawierać skuteczny program antitrust compliance, przedstawimy problem konsorcjum przetargowego w świetle prawa zamówień publicznych i prawa konkurencji, powiemy o porozumieniach wertykalnych i dystrybucji online w świetle najnowszego orzecznictwa z zakresu prawa konkurencji oraz wskażemy praktyczne wskazówki dotyczące funkcjonowania programu leniency.

To tylko niektóre z zagadnień, które będą poruszane podczas jednodniowego, kompleksowego spotkania z cenionymi ekspertami. Zapraszamy do zapoznania się z programem. Tegoroczne wydarzenie obfituje w inspirujące dyskusje oraz liczne case studies.

Do zobaczenia na kongresie!


DO UDZIAŁU W KONGRESIE ZAPRASZAMY:

 • Dyrektorów Działów Prawnych
 • Prawników Zewnętrznych i Wewnętrznych
 • Radców Prawnych
 • Adwokatów
 • Prezesów, Członków Zarządu, Dyrektorów Zarządzających
 • Dyrektorów Marketingu
 • Oraz wszystkie osoby zainteresowane pogłębieniem i aktualizacją wiedzy w tej szeroko rozwijającej się dziedzinie prawa.


PROFIL UCZESTNIKÓW POPRZEDNIEJ EDYCJI KONGRESU

Program

Czwartek, 15 listopada

08:30

Rejestracja, poranna kawa

Warszawa, None, Hotel Novotel Airport (ul. 1 Sierpnia 1)
08:55

Przywitanie uczestników

 • Aldona Mlonek – Project Manager, Puls Biznesu
Warszawa, None, Hotel Novotel Airport (ul. 1 Sierpnia 1)
09:00

Utworzenie wspólnego przedsiębiorcy jako transakcja podlegająca kontroli koncentracji. Kwestia rozszerzenia działalności przez istniejącego przedsiębiorcę

 • Agnieszka Stefanowicz-Barańska - Partner, Kieruje Zespołem Prawa Konkurencji w warszawskim biurze Dentons
 • Formy utworzenia wspólnego przedsiębiorcy
 • Różnice między utworzeniem wspólnego przedsiębiorcy a przejęciem kontroli
 • Przedmiotowe i podmiotowe zmiany działalności wspólnego przedsiębiorcy a obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji
 • Różnice między polskimi i unijnymi zasadami kontroli koncentracji w kontekście wspólnego przedsiębiorcy
Warszawa, None, Hotel Novotel Airport (ul. 1 Sierpnia 1)
09:40

Zmowy przetargowe w orzecznictwie Prezesa UOKiK. Problem konsorcjum przetargowego

 • Paweł Kułak – Radca prawny , Kancelaria Schoenherr
 • Rodzaje zmów przetargowych i mechanizmy współpracy ich uczestników wraz z przykładami z orzecznictwa
 • Problem konsorcjum przetargowego w świetle Prawa zamówień publicznych i decyzji Prezesa UOKiK
 • Postępowanie przed Prezesem UOKiK oraz możliwe sankcje dla uczestników zmów przetargowych
Warszawa, None, Hotel Novotel Airport (ul. 1 Sierpnia 1)
10:20

Dopuszczalne i zakazane ograniczenia w systemie dystrybucji franczyzowej

 • Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki - Starszy Partner, Adwokat, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.
 • Zakres dozwolonej wymiany informacji w sieciach franczyzowych
 • RPM w sieci franczyzowej w kontekście nowych rozwiązań technologicznych, w szczególności wykorzystanie systemów informatycznych do zamówień - ocena ryzyka hub & spoke cartel
 • Sieć franczyzowa jako single economic unit (~UBER – cese study)
 • Jednolitość akcji reklamowych dotyczących cen, rabatów i pakietów towarów w sieciach franczyzowych
Warszawa, None, Hotel Novotel Airport (ul. 1 Sierpnia 1)
11:00

Przerwa kawowa/networking

Warszawa, None, Hotel Novotel Airport (ul. 1 Sierpnia 1)
11:20

Gun-jumping w transakcjach M&A – jak uniknąć ryzyka

 • Olga Wiśniewska - Łukasiuk - Starszy prawnik, Allen & Overy
 • Gun-jumping – istota problemu i aktualne trendy w praktyce decyzyjnej organów ochrony konkurencji
 • Zakres obowiązku powstrzymania się od dokonania transakcji przed uzyskaniem decyzji organu ochrony konkurencji w świetle najnowszego orzecznictwa sądów unijnych – czy przedsiębiorcom wolno więcej w świetle wyroku w sprawie EY/KPMG
 • Praktyczne problemy i dobre praktyki na poszczególnych etapach realizacji transakcji M&A
Warszawa, None, Hotel Novotel Airport (ul. 1 Sierpnia 1)
12:00

Zakres dopuszczalnej współpracy pomiędzy konkurentami

 • Małgorzata Modzelewska de Raad - Adwokat, Wspólnik, Modzelewska & Paśnik
 • Wspólne projekty zakupowe lub sprzedażowe
 • Dystrybucja przez konkurenta i wspólna dystrybucja
 • Wspólne działania w zakresie badań i rozwoju
 • Tworzenie standardów branżowych
 • Działania w ramach stowarzyszeń i związków przedsiębiorców
Warszawa, None, Hotel Novotel Airport (ul. 1 Sierpnia 1)
12:40

Program antitrust compliance - kompleksowo i skutecznie

 • Marcin Kolasiński - Wspólnik, Radca Prawny, Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Kancelaria Prawna sp. j.
 • Czemu powinien służyć i co powinien zawierać skuteczny program antitrust compliance
 • Wprowadzenie programu antitrust compliance vs. koszty naruszenia prawa konkurencji
 • Możliwe luki i błędy w stosowaniu programu antitrust compliance
 • Niepoprawne działanie programu antitrust compliance - case study
Warszawa, None, Hotel Novotel Airport (ul. 1 Sierpnia 1)
13:20

Lunch

Warszawa, None, Hotel Novotel Airport (ul. 1 Sierpnia 1)
14:20

Program leniency w prawie polskim i unijnym. Zasady funkcjonowania, przykłady decyzji, praktyczne wskazówki.

 • Małgorzata Szwaj - Partner, Linklaters
Warszawa, None, Hotel Novotel Airport (ul. 1 Sierpnia 1)
15:00

Private enforcement – z dużej chmury mały deszcz czy odwrotnie?

 • Joanna Affre - Adwokat, Wspólnik zarządzający, Affre i Wspólnicy Sp.K
 • Kto jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania?
 • Na jakiej podstawie można dochodzić odszkodowania?
 • Jak budować materiał dowodowy?
 • Jak obliczyć wartość szkody i wysokość odszkodowania?
Warszawa, None, Hotel Novotel Airport (ul. 1 Sierpnia 1)
15:40

Przerwa na kawę i networking

Warszawa, None, Hotel Novotel Airport (ul. 1 Sierpnia 1)
15:50

Porozumienia wertykalne i dystrybucja online w świetle najnowszego orzecznictwa z zakresu prawa konkurencji

 • Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel – Partner, Hansberry Tomkiel Sp.k.
 • Ewolucja podejścia do porozumień wertykalnych w orzecznictwie unijnym
 • Podejście UOKiK – dylematy i zmiany
 • Porozumienia wertykalne jako nowy priorytet w dobie gospodarki cyfrowej
Warszawa, None, Hotel Novotel Airport (ul. 1 Sierpnia 1)
16:30

Rabaty, upusty, bonusy, premie a regulacje krajowego i unijnego prawa konkurencji

 • Katarzyna Czapracka - Local Partner , White & Case
 • Pojęcie i znaczenie pozycji dominującej (w tym czynniki mające wpływ na jej ustalenie; przykłady)
 • Pojęcie rabatów, upustów, bonusów i premii
 • Obecne podejście do rabatów w decyzjach Komisji Europejskiej oraz w orzecznictwie Sądów Unijnych (decyzja dot. Qualcomm; orzeczenie w sprawie Intel; sprawa Fakro/Velux)
 • Podejście do rabatów, upustów, bonusów, premii w Polsce
Warszawa, None, Hotel Novotel Airport (ul. 1 Sierpnia 1)
17:10

Zakończenie Kongresu i wręczenie certyfikatów

Warszawa, None, Hotel Novotel Airport (ul. 1 Sierpnia 1)

Prelegenci

 • Joanna Affre

  Joanna Affre

  Adwokat, Wspólnik zarządzający, Affre i Wspólnicy Sp.K.
 • Katarzyna Czapracka

  Katarzyna Czapracka

  Local Partner , White & Case
 • Marcin Kolasiński

  Marcin Kolasiński

  Wspólnik, Radca prawny, Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Kancelaria Prawna sp. j.
 • Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel

  Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel

  Partner, Hansberry Tomkiel Sp.k.
 • Paweł Kułak

  Paweł Kułak

  Radca prawny , Kancelaria Schoenherr
 • Małgorzata Modzelewska de Raad

  Małgorzata Modzelewska de Raad

  Adwokat, Wspólnik, Modzelewska & Paśnik
 • Paweł Podrecki

  Paweł Podrecki

  Starszy Partner, Adwokat, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.
 • Agnieszka Stefanowicz - Barańska

  Agnieszka Stefanowicz - Barańska

  Partner, Kieruje Zespołem Prawa Konkurencji w warszawskim biurze Dentons
 • Małgorzata Szwaj

  Małgorzata Szwaj

  Partner, Linklaters
 • Olga Wiśniewska-Łukasiuk

  Olga Wiśniewska-Łukasiuk

  Radca prawny, Allen & Overy, A. Pędzich sp. k.

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Opiekun merytoryczny

Aldona Mlonek
Aldona Mlonek

Project Manager

Miejsce

Hotel Novotel Airport (ul. 1 Sierpnia 1)


Warszawa

1995 zł netto od 15 września do 15 listopada

Zarejestruj się

Partner

 • Schönherr jest wiodącą frmą prawniczą w Europie Środkowo-Wschodniej. Warszawskie biuro świadczy pełen zakres usług prawniczych ze szczególnym uwzględnieniem usług z dziedziny fuzji i przejęć, rynków kapitałowych, bankowości i fnansów, nieruchomości oraz prawa pracy. Zespół prawników doradza krajowym i zagranicznym klientom w związku z inwestycjami prowadzonymi w Polsce oraz transakcjami transgranicznymi.