Zabezpieczanie ryzyka rynkowego jako element zarządzania finansami firmy z uwzględnieniem konsekwencji podatkowych.

Zabezpieczanie ryzyka rynkowego jako element zarządzania finansami firmy z uwzględnieniem konsekwencji podatkowych.

Cel

Rejestracja została wyłączona z powodu braku miejsc na to wydarzenie.


Zabezpieczanie ryzyka rynkowego jako element zarządzania finansami firmy z uwzględnieniem konsekwencji podatkowych.


Śniadanie Biznesowe
14 lutego 2013 r.
Warszawa

Prowadzenie działalności gospodarczej odbywa się w zmiennym otoczeniu rynkowym i narażone jest na różne formy ryzyka. Kryzys na rynkach międzynarodowych czyni środowisko działania przedsiębiorcy jeszcze bardziej nieprzewidywalnym i stawia przed nim wciąż nowe wyzwania. Sukces i stabilność firmy należy dziś w dużej mierze do tych, którzy opracowali i wdrożyli skuteczne metody zarządzania płynnością, ryzykiem stopy procentowej i walutowym. Powszechnymi narzędziami do realizacji tego celu, stosowanymi szeroko również przez krajowych przedsiębiorców, są oferowane przez banki instrumenty pochodne.

"Istnieje wiele sposobów zabezpieczania ryzyka. Działania te, określane mianem hedgingu, wykorzystują różnorodne produkty i strategie dostępne na rynkach finansowych, których stosowanie rodzi różne skutki dla przedsiębiorstwa. Warto się im przyjrzeć i dokładnie przeanalizować, aby dokonując wyboru dostosować je do skali i specyfiki działalności przedsiębiorstwa oraz do wiedzy i doświadczenia w zakresie nabywanych produktów.” – twierdzi Grzegorz Stolarczyk, Menedżer Produktów Rynków Kapitałowych w Pionie Bankowości Korporacyjnej Credit Agricole Bank Polska S.A.

Każde z rozwiązań finansowych wiąże się ze specyficznymi skutkami podatkowymi, które należy wziąć pod uwagę przy wdrażaniu danego scenariusza. Odpowiedni dobór produktu oraz właściwa jego implementacja mogą pozwolić na uniknięcie ewentualnych ryzyk podatkowych jak również potencjalnie mogą stworzyć możliwość rozliczenia określonych zdarzeń gospodarczych w sposób efektywny podatkowo.

Kto powinien wziąć udział w Warsztatach:

- Prezesi
- Członkowie Zarządu
- Właściciele firm
- Dyrektorzy ds. Finansów
- Dyrektorzy ds. Ekonomicznych
- Kontrolerzy Finansowi
- Treasurer

Serdecznie zapraszamy do bezpłatnego udziału w śniadaniu tematycznym ''Zabezpieczanie ryzyka rynkowego jako element zarządzania finansami firmy z uwzględnieniem konsekwencji podatkowych'', w trakcie którego doświadczeni eksperci z Banku Credit Agricole oraz Deloitte podzielą się z Państwem cenną i praktyczną widzą.Szczegółowe informacje
Monika Lis
tel. 22 333 97 26

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Hotel Radisson Blu Centrum, ul. Grzybowska 24


Warszawa

Organizator

Patron Merytoryczny