Zamówienia publiczne na projekty budowlane

Zamówienia publiczne na projekty budowlane

Zamówienia publiczne na projekty budowlane
 / 11 lipca 2013 / Warszawa

Cel

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu

Warsztaty organizowane wspólnie przez Puls Biznesu oraz Partnera Merytorycznego Kancelarię Prawną JTP PIERÓG & Partnerzy to wydarzenie, podczas którego zostaną omówione ważne, aktualne i sprawiające problemy zagadnienia z zakresu zamówień publicznych na projekty budowlane. Szczególną uwagę poświęcimy zagadnieniom związanym z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi zamówień publicznych.

Niewątpliwą zaletą przyjętej formuły spotkań jest możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących projekty budowlane w sektorze publicznym. Komunikacja pomiędzy ekspertami, a uczestnikami przysłuży się sprawnej realizacji planowanych zadań inwestycyjnych oraz przyszłych postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Eksperci skupią się na przedstawieniu praktycznych rozwiązań.

Doświadczenie Pulsu Biznesu w organizacji tego typu spotkań w połączeniu z szeroką wiedzą ekspertów Kancelarii JTP, stanowi gwarancję zadowolenia uczestników spotkania. Jesteśmy przekonani, że współpraca z nami przysporzy Państwu wiele korzyści.

Dowiedzą się Państwo między innymi:

  • Jak korzystać z dialogu technicznego
  • Jak legalnie wpłynąć na opis przedmiotu zamówienia
  • Jak przygotować ofertę zgodną z przepisami
  • Jakie błędy są najczęściej popełniane w przygotowaniu oferty
  • Co zrobić, aby niska cena nie była głównym kryterium wyboru wykonawcy
  • Jakie możliwości dochodzenia praw mają wykonawcy


Kto powinien wziąć udział

Warsztaty kierowane są do profesjonalistów oczekujących szczegółowego i rozbudowanego omówienia określonych problemów prawnych, ekonomicznych i biznesowych. Zapraszamy zarówno prawników, specjalistów z zakresu zamówień publicznych, kadrę kierowniczą jak i inne osoby świadczące usługi z zakresu zamówień publicznych na rzecz Wykonawców, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę w zakresie efektywnego zdobywania i realizacji projektów na rzecz instytucji publicznych.

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w Warsztatach

Agnieszka Lityńska – Junior Project Manager

Szczegółowe informacje:
tel.: (22) 333 97 77
fax: (22) 333 97 78
e-mail: szkolenia@pb.pl

Zapraszamy do współpracy w zakresie Promocji, Reklamy, Sponsoringu:
Dział Sponsoringu
tel.: +48 22 333 97 77
fax: +48 22 333 97 78
e-mail: sponsoring@pb.pl

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Opiekun merytoryczny

Łukasz Klimowski

Product Manager

Miejsce

Hotel Polonia Palace


Warszawa

Partner Merytoryczny