Zamówienia publiczne w branży IT

Zamówienia publiczne w branży IT

Cel

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

Warsztaty organizowane wspólnie przez Puls Biznesu oraz Partnera Merytorycznego Kancelarię PIERÓG & Partnerzy to wydarzenie, podczas którego zostaną omówione ważne, aktualne i sprawiające problemy zagadnienia z zakresu zamówień publicznych w branży IT. Szczególną uwagę poświęcimy zagadnieniom związanym z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi zamówień publicznych.

Niewątpliwą zaletą przyjętej formuły spotkań jest możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących projekty w branży IT w sektorze publicznym. Komunikacja pomiędzy ekspertami, a uczestnikami przysłuży się sprawnej realizacji planowanych zadań inwestycyjnych oraz przyszłych postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Eksperci skupią się na przedstawieniu praktycznych rozwiązań.

Doświadczenie Pulsu Biznesu w organizacji tego typu spotkań w połączeniu z szeroką wiedzą ekspertów Kancelarii PIERÓG & Partnerzy, stanowi gwarancję zadowolenia uczestników spotkania. Jesteśmy przekonani, że współpraca z nami przysporzy Państwu wiele korzyści.

Dowiedzą się Państwo między innymi:

  • Jak uchronić się przed błędami – informacje praktyczne o przedmiocie zamówienia
  • Jak zachęcić Zamawiającego do nowych produktów
  • Jak unikać uzależnienia się od rozwiązań informatycznych wiodącego producenta, czyli „vendor lock - in"
  • Jak przygotować ofertę zgodnie z nowymi przepisami
  • Jak prawidłowo dokonać zastrzeżenia poufności swojej oferty
  • Na jakie postanowienia umowy należy uważać

Kto powinien wziąć udział:

Warsztaty kierowane są do profesjonalistów oczekujących szczegółowego i rozbudowanego omówienia określonych problemów prawnych, ekonomicznych i biznesowych. Zapraszamy zarówno prawników, specjalistów z zakresu zamówień publicznych, kadrę kierowniczą jak i inne osoby świadczące usługi z zakresu zamówień publicznych na rzecz Wykonawców, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę w zakresie efektywnego zdobywania i realizacji projektów na rzecz instytucji publicznych.

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w Warsztatach

Aneta Wereszka – Project Manager

Szczegółowe informacje:

tel.(22) 333 97 77

fax.(22) 333 97 78

e-mail: szkolenia@pb.pl

Zapraszamy do współpracy w zakresie Promocji, Reklamy, Sponsoringu:

Dział Sponsoringu

tel. +48 22 333 97 77

fax +48 22 333 97 78

e-mail: sponsoring@pb.pl

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Hotel Hyatt Regency


Warszawa

Partner Merytoryczny

Patron Medialny