Zamówienia publiczne w IT

Zamówienia publiczne w IT

Cel

W programie między innymi:

 • ograniczenia PZP a wymogi i potrzeby rynku;
 • prawa własności intelektualnej w umowach;
 • instytucja depozytu kodu źródłowego;
 • kontrola i audyt zamówień publicznych;
 • wpływ ostatniej nowelizacji PZP na sytuację wykonawców z branży IT;
 • trzy sesje pytań i odpowiedzi po każdym bloku tematycznym;
 • postępowanie przed KIO.
Dlaczego warto wziąć udział w naszym spotkaniu?

Podczas konferencji kompleksowo omówimy zagadnienia związane ze szczególnie wymagającym tematem, jakim są zamówienia publiczne w sektorze informatycznym i telekomunikacyjnym.
Na podstawie dotychczasowego orzecznictwa (m.in. KIO) i przykładów przeprowadzonych przetargów omówimy najpoważniejsze błędy popełniane zarówno ze strony Zamawiającego, jak Wykonawcy.
Przeanalizujemy pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa w kontekście jawności postępowań, przedstawimy możliwości przygotowania do kontroli i audytu oraz zastanowimy się nad konsekwencjami ostatniej nowelizacji PZP na sytuację Wykonawców z branży IT.
Konferencję zakończy prelekcja poświęcona wymogom formalnym w procedurze odwoławczej przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Kto powinien wziąć udział w Konferencji:

Do udziału w warsztatach zapraszamy pracowników firm IT występujących zarówno po stronie wykonawcy jak i inwestora, pracowników jednostek administracyjnych zobowiązanych do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych

A w szczególności:

 • Prezesów, Członków Zarządu
 • Dyrektorów, Kierowników departamentu zamówień publicznych i PPP
 • Dyrektorów, Kierowników, Managerów ds. inwestycji
 • Pracowników wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej
 • Prawników wewnętrznych i zewnętrznych specjalizujących się w zamówień publicznych
 • Wszystkie osoby pragnące zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych

Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział w Konferencji.

Serdecznie zapraszam,

Marcin Dobrowolski
Project Manager

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Hotel Polonia Palace, Aleje Jerozolimskie 45


Warszawa

Partner Merytoryczny

Patron Medialny