Zarządy, rady nadzorcze i zgromadzenia w formule „zdalnej”

Zarządy, rady nadzorcze i zgromadzenia w formule „zdalnej”

24 lipca 2020 / Online

300 zł netto do 24 lipca

Cel

Zgromadzenie wspólników sp. z o.o. zorganizowane poprzez grupę w komunikatorze tekstowym?


Uchwała rady nadzorczej w sprawie zmian w zarządzie podjęta w trakcie videocall-a?


Zaistniałe w ostatnim czasie ograniczenia w swobodzie przepływu osób, wywołane globalną pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, stały się bezpośrednią przyczyną dokonania istotnych modyfikacji norm zawartych na płaszczyźnie Kodeksu spółek handlowych dotyczących zasad organizowania oraz przeprowadzania obrad organów menadżerskich i właścicielskich spółek kapitałowych. Wprowadzone zmiany bynajmniej nie mają jednak charakteru przejściowego – na stałe wpłyną na życie korporacyjne.

Od 31 marca 2020 r. praca zarządów oraz rad nadzorczych może odbywać się efektywniej i z większym wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Od tego samego dnia znacznie szersze zastosowanie praktyczne mogą mieć nowoczesne techniki komunikacji elektronicznej przy podejmowaniu decyzji przez właścicieli. Bez konieczności zmiany umowy spółki czy statutu, uchwały odpowiednio zgromadzenia wspólników oraz walnego zgromadzenia mogą być podejmowane zdalnie – bez konieczności wychodzenia z domu, z biura, czy z plaży…

Do nowej rzeczywistości korporacyjnej należy się jednak przygotować.

W trakcie webinarium odpowiemy na pytania:

 • Czym jest oraz jak zorganizować eZgromadzenie?
 • Jak przeprowadzić posiedzenie rady nadzorczej ze zdalną obecnością części jej członków?
 • Jakie warunki trzeba spełnić, aby w sprawie absolutoriów członków organów menadżerskich wspólnicy mogli decydować z dowolnego miejsca na świecie?

O wszystkich szczegółach dotyczących wykorzystania nowych technologii w życiu spółki kapitałowej opowiedzą w praktyczny sposób eksperci zaangażowani w prace legislacyjne skutkujące aktualnym stanem Kodeksu spółek handlowych w omawianym obszarze.

Program

Piątek, 24 lipca

10:00

Obradowanie organów spółek kapitałowych w sposób „zdalny”

 • Karol Szymański, Of Counsel, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci
 • dr Radosław Kwaśnicki, Partner, Radca Prawny, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci
 • Formalne warunki odbycia posiedzeń zarządu i rady nadzorczej z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
 • Organizacja „zdalnych” posiedzeń zarządu i rady nadzorczej
 • Ograniczenia przedmiotowe dla procedowania zarządu i rady nadzorczej na odległość
 • Podejmowanie uchwał przez zarząd i radę nadzorczą poza posiedzeniami


Online, ,
10:45

Formalne warunki przeprowadzenia zgromadzenia

 • Karol Szymański, Of Counsel, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci
 • dr Radosław Kwaśnicki, Partner, Radca Prawny, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci
 • Formalne warunki przeprowadzenia zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – rola regulaminu
 • Czym jest eZgromadzenie – praktyczny wymiar definicji
 • Gdzie odbywa się eZgromadzenie i kto musi się tam znaleźć?
 • Czy obrady Zgromadzenia należy transmitować dla każdego zainteresowanego?


Online, ,
12:00

Sesja pytań i odpowiedzi

 • Karol Szymański, Of Counsel, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci
 • dr Radosław Kwaśnicki, Partner, Radca Prawny, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci
Online, ,

Prelegenci

 • Radosław Kwaśnicki

  dr Radosław Kwaśnicki

  Partner, Radca Prawny RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci
  Doktor nauk prawnych (Uniwersytet Jagielloński), absolwent programów AMP (IESE Business School) oraz Value Creation Through Effective Boards (Harvard Business School – Executive Education / IESE Business School). Specjalizuje się w prawie spółek (w tym w prawie holdingowym), prawie rynku kapitałowego oraz postępowaniach sądowych (w szczególności w zakresie sporów korporacyjnych). Rekomendowany przez „Rzeczpospolitą” w Rankingu Kancelarii Prawniczych 2019 w zakresie prawa spółek i prawa handlowego, wyróżniony przez Global Law Experts, European Legal Experts oraz Legal 500 w zakresie prawa spółek oraz fuzji i przejęć (M&A), laureat I. miejsca w konkursie Profesjonaliści Forbesa – Zawody Zaufania Publicznego. Arbiter krajowy i międzynarodowy (m.in. w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Sądzie Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan, Międzynarodowym Sądzie Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej – ICC w Paryżu). Członek Korpusu Polskiego Instytutu Dyrektorów wpisany na listę kandydatów na Profesjonalnych Członków Rad Nadzorczych, od kilkunastu lat zasiada w radach nadzorczych spółek, w tym spółek publicznych. Uczestnik prac legislacyjnych i strategicznych związanych z rozwojem prawa gospodarczego, autor podręczników oraz publikacji dot. prawa gospodarczego, zasiada w Radzie Programowej „Monitora Prawa Handlowego” C.H. Beck – spis publikacji. Redaktor naczelny bloga poświęconemu prawu gospodarczemu „PRAWO BIZNESU – LAW IN ACTION” (www.prawobiznesu.com.pl). Koordynator Merytoryczny prac Zespołów eksperckich oraz członek Komisji do spraw reformy nadzoru właścicielskiego powołanej przy Ministerstwie Aktywów Państwowych.”
 • Karol Szymański

  Karol Szymański

  Of Counsel RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci
  Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada przyznawany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. tytuł Certyfikowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu o nr 9/2014. Karol Szymański doradza przy transakcjach dokonywanych w ramach rynku publicznego, wrogich oraz przyjaznych przejęciach. Pełnomocnik akcjonariuszy oraz wspólników spółek kapitałowych (zarówno mniejszościowych, jak i większościowych) przy okazji licznych sporów korporacyjnych. Uczestnik wielu projektów restrukturyzacyjnych związanych ze zmianą schematów funkcjonowania rozbudowanych grup kapitałowych, w których istotne pozycje zajmowały spółki publiczne. Swoje doświadczenie zdobywał m. in. pełniąc nieprzerwanie od 2012 roku funkcje członka rad nadzorczych (w tym komitetu audytu) emitentów papierów wartościowych dopuszczonych lub wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zajmujących się działalnością gospodarczą z zakresu różnych branż. Nadzorował emitentów o wartości rynkowej przekraczającej 1,2 mld zł, a także z omawianej perspektywy kontrolował publiczne programy emisji obligacji o wartości nominalnej w wysokości 300 mln zł. Piastował również funkcję członka Zarządu (interim managera) w podmiocie dominującym międzynarodowej grupy kapitałowej z branży zarządzania zasobami ludzkimi o rocznych przychodach w wysokości ok. 0,5 mld zł. Autor oraz współautor artykułów traktujących o praktycznych aspektach prawa spółek handlowych oraz prawa kapitałowego, a także aktywny uczestnik wielu konferencji o tematyce prawniczej. Członek Zespołów eksperckich wchodzących w skład Komisji do spraw reformy nadzoru właścicielskiego powołanej przy Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

Lata doświadczenia

Dział konferencji „Pulsu Biznesu” istnieje od 2004 r. Kilkanaście lat doświadczeń i silna marka „Pulsu Biznesu”, pod którą odbywają się wydarzenia, sprawiły, że jesteśmy dziś czołowym organizatorem konferencji biznesowych skierowanych do wyższej kadry zarządzającej..

Profesjonalizm w każdym calu

W ciągu roku kalendarzowego organizujemy ponad 50 konferencji, kongresów, warsztatów i debat, podczas których do dyskusji zapraszamy najlepszych mówców, wybitnych ekspertów i praktyków z poszczególnych branż..

Tysiące zadowolonych klientów

Naszą ambicją jest kreowanie przedsięwzięć związanych z istotnymi, bieżącymi wydarzeniami w gospodarce, przewidywanie trendów oraz umożliwianie wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą. Od 2004 roku zaufało nam już blisko 20 tys. uczestników..

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Opiekun merytoryczny

Renata Grzeszczak
Renata Grzeszczak

Project Manager - Team Leader

Współpraca marketingowa

Mateusz Stempak
Mateusz Stempak

Marketing Manager

300 zł netto do 24 lipca

Zarejestruj się