Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie

Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie

Cel

Innowacyjność to droga do zbudowania przewagi konkurencyjnej firmy na rynku, a także wsparcie rozwoju polskiej gospodarki. Jednak według danych Eurostatu, jedynie 28% polskich przedsiębiorstw prowadzi jakąkolwiek działalność innowacyjną, podczas gdy średnia unijna wynosi 52%.*

64% spośród niemal 250 CEO z całego świata ankietowanych przez PwC (Global CEO Pulse Survey on Innovation) uważa, że innowacje są tak samo ważne dla firmy, jak efektywność operacyjna. Na dzisiejszym, niezwykle konkurencyjnym i nasyconym rynku nie wystarcza tylko................. Wdrażane innowacje mogą dotyczyć zarówno oferowanych produktów, jak i modelu biznesowego czy też stosowanych technologii, jednak każdy rodzaj innowacji wymaga odpowiedniego przygotowania. Istotna jest kultura organizacji, stosunek lidera do innowacji, ale także chęć zmian i akceptacja ryzyka, jako nieodłącznej części tego rodzaju projektów. Nie mniej ważne są aspekty prawne, podatkowe czy źródła finansowania. Warsztaty organizowane przez „Puls Biznesu” pozwolą Państwu zdobyć wiedzę niezbędną, aby zminimalizować ryzyko projektów innowacyjnych.

Serdecznie zapraszam do udziału w Warsztatach,

Agnieszka Lityńska - Junior Project Manager


Podczas Warsztatów dowiedzą się Państwo m.in.:

  • Jak planować przedsięwzięcia innowacyjne
  • Jak wydobyć potencjał innowacyjny firmy
  • Aspekty prawne i podatkowe projektów innowacyjnych
  • Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania innowacji
  • Jak zarządzać ryzykiem i zaakceptować porażkę
  • Narzędzia wspomagające gromadzenie pomysłów

Kto powinien wziąć udział:
Warsztaty kierujemy głównie do firm, które mają już doświadczenie w prowadzeniu projektów innowacyjny, ale także do tych, które w innowacjach widzą swoją przyszłość.

Tematyką zainteresowani będą w szczególności:

  • prezesi, członkowie zarządu
  • dyrektorzy generalni, zarządzający, finansowi, techniczni
  • dyrektorzy, managerowie i specjaliści ds. innowacji, wdrożeń, technologii, badań, rozwoju, postępu technicznego, produktu, produkcji

Szczegółowe informacje:
tel.: (22) 333 97 77
fax: (22) 333 97 78
e-mail: szkolenia@pb.pl

Zapraszamy do współpracy w zakresie Promocji, Reklamy, Sponsoringu:
Dział Sponsoringu
tel.: +48 22 333 97 77
fax: +48 22 333 97 78

e-mail: sponsoring@pb.pl

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Hotel Hyatt Regency, sala Turkus


Warszawa