Zarządzanie należnościami

Cel

Ostatnie badania przeprowadzone przez PKPP Lewiatan Pt. „Monitoring kondycji sektora MSP w latach 2010-2012", pokazują, że sektor małych i średnich firm lepiej ocenia rok obecny niż ubiegły – według tych danych więcej przedsiębiorstw niż w 2010 r. prognozuje wzrost sprzedaży (33 proc.), zysków (31,4 proc.) i udziału w rynku (23,3 proc.). Ma również zmniejszyć się odsetek firm, które zakończą 2011 rok spadkiem sprzedaży. Te pozytywne opinie zderzają się jednak z rzeczywistością, w której niestabilna sytuacja makroekonomiczna odbija swoje piętno w postaci zwiększonego ryzyka działalności

i trudności w planowaniu długofalowych działań

Szerokie zainteresowanie ostatnim cyklem Pt. „Akademia Przedsiębiorcy” pokazuje, że firmy aktywnie poszukują wiedzy i rozwiązań, które pozwolą na dalszy dynamiczny rozwój swojego biznesu. Z myślą o nich dziennik „Puls Biznesu”, wspólnie z Kredyt Bankiem opracował kolejny cykl bezpłatnych konferencji, które będą doskonałą okazją dla kadry zarządzającej z sektora MŚP, aby poszerzyć swoją wiedzę na temat kluczowych dla funkcjonowania firmy obszarów:

Strategii przedsiębiorstwa i zarządzania personelem

Zarządzania należnościami

Zarządzania ryzykiem

Innowacjami w biznesie

Każdemu z tematów poświęcone będzie odrębne spotkanie, które pozwoli dokładnie przyjrzeć się wyzwaniom i zagrożeniom w danym obszarze oraz odpowiedzieć na pytania:

Jak pokonać zatory płatnicze i poprawić płynność finansową

Jak stworzyć strategię firmy, która pozwoli osiągnąć cele

Jak skutecznie rozpoznawać i minimalizować ryzyka wypływające z bieżącej działalności firmy

Jak wykorzystać potencjał innowacyjnych rozwiązań

Nasi Eksperci pomogą Państwu w rozwiązaniu bieżących problemów wynikających

z opóźnień w płatnościach ze strony kontrahentów, podpowiedzą rozwiązania, które pozwolą lepiej zarządzać przepływami pieniężnymi. Będą mieli Państwo doskonałą okazję, aby dowiedzieć się, jak budować strategię firmy i włączyć w nią politykę zarządzania personelem. Udział w konferencji poświęconej zarządzaniu ryzykiem pozwoli Państwu lepiej identyfikować i zarządzać tymi obszarami, które finalnie mogą mieć negatywny wpływ na wyniki całej firmy.

Formuła konferencji, zakładająca obok prelekcji również dyskusję panelową pozwoli na interakcję z prowadzącymi i umożliwi Państwu zadanie nurtujących pytań.

Zaproszenie do udziału w konferencjach kierujemy do kadry zarządzającej firmami w sektora MŚP, a w szczególności:

Prezesi i Członkowie Zarządów

Właściciele

Dyrektorzy Zarządzający

Dyrektorzy i Kierownicy ds. Strategii i Rozwoju

Dyrektorzy i Kierownicy Finansowi

Kontrolerzy Finansowi

Główni Księgowi

Księgowi


Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Szczegółowa lokalizacja wkrótce


Tarnów