Jak przygotować się do prawidłowego rozliczenia subwencji otrzymanej w ramach Tarczy Antykryzysowej?

Rok 2020 był wyjątkowo trudny dla wszystkich osób obecnych na rynku. W szczególnym położeniu znaleźli się przedsiębiorcy. Wielu z nich korzystało przy tym z różnych narzędzi w ramach uruchomionej przez rząd Tarczy Antykryzysowej. Warto dowiedzieć się, jak rozliczyć wsparcie.

Pandemia koronawirusa wystawiła na próbę nie tylko system opieki zdrowotnej. Szybko okazało się także, że w znaczący sposób wpłynie na funkcjonowanie wielu podmiotów gospodarczych, a w szerszym ujęciu również na kondycję całego rynku. Ograniczenia w funkcjonowaniu podmiotów, częściowy lockdown, spowolnienie gospodarcze, mniejsza konsumpcja, a także rosnące poczucie niepewności doprowadziły do pierwszej od dekad recesji. Rząd stosunkowo szybko wprowadził jednak pakiety wsparcia dla biznesu, które miały ograniczyć negatywne zjawiska i pomóc przetrwać przedsiębiorstwom. Łącznie do czynienia mieliśmy z 6 wersjami Tarczy Antykryzysowej, w ramach której udostępniono zróżnicowane narzędzia, zarówno o zwrotnym, jak i bezzwrotnym charakterze. Z części z nich mogli korzystać wszyscy przedsiębiorcy, niektóre trafiały natomiast do ściśle ustalonych branż lub typów działalności. Osoby i organizacje, które skorzystały ze wsparcia, muszą mieć jednak świadomość, że w ślad za pomocą idą również pewne obowiązki, których niedopilnowanie może nieść za sobą konsekwencje i dodatkowe koszty.

Formy wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej

Tarcza Antykryzysowa objęła szeroki przekrój podmiotów i osób obecnych na rynku. Jej znaczna część została przy tym przeznaczona na wsparcie przedsiębiorców. Do ich dyspozycji oddano różnorodne formy wsparcia:

 • Świadczenie postojowe – wsparcie w wysokości 2080 zł lub 1300 zł wypłacano przedsiębiorcom dotkniętym skutkami pandemii koronawirusa, którzy spełnili kryteria formalne i finansowe dotyczące przychodu. Przy tym możliwe było także uzyskanie dodatkowego świadczenia postojowego.
 • Mikropożyczki – 5000 zł otrzymać mogli wszyscy mikroprzedsiębiorcy, którzy zwrócili się o nią do Powiatowego Urzędu Pracy.
 • Zwolnienie ze składek ZUS – przedsiębiorcy mogli korzystać również z wynoszącego do 3 miesięcy zwolnienia z płatności składek ZUS.
 • Dopłaty do wynagrodzeń pracowników i dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń,
 • Dopłaty do odsetek kredytów,
 • Kredyty z gwarancją de minimis,
 • Pożyczki obrotowe,
 • Subwencje finansowe PFR dla mikrofirm i sektora MŚP, specjalne modele finansowania dla dużych firm.

Tarcza to także obowiązki

Pomoc w ramach kolejnych Tarczy Antykryzysowych przyznawano na ściśle określonych zasadach. Obok rozwiązań bezzwrotnych zaoferowano przedsiębiorcom także wiele narzędzi o charakterze zwrotnym, jednak możliwość umorzenia części zobowiązania wiąże się ze spełnieniem określonych warunków. Przedsiębiorcy, zwłaszcza ci korzystający z subwencji PFR, muszą wobec tego skrupulatnie dokumentować wydatki i spełnić wymogi formalne stawiane przez Fundusz. Co ważne: przedsiębiorstwo, które korzystało ze wsparcia, może również zostać objęte kontrolą. Rozliczenie subwencji okaże się zdecydowanie trudniejsze niż samo wnioskowanie. Warto dobrze przygotować się do tego zadania, polegając przy tym na wiedzy praktyków. Znakomitym sposobem na uzupełnienie informacji i zdobycie kompleksowych kompetencji w zakresie rozliczania subwencji PFR i prowadzenia dokumentacji będzie webinar Jak przygotować się do kontroli i rozliczyć środki otrzymane w ramach Tarczy Antykryzysowej. Uczestnicy dowiedzą się podczas niego m.in. jak przygotować rozliczenie, jakie podmioty mogą spodziewać się kontroli, jak będzie ona przebiegać oraz w jaki sposób dokumentować wydawanie środków.

Subwencje finansowe PFR

Subwencje finansowe uruchomione przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. stanowiły i stanowią nadal ważne ogniwo wsparcia przedsiębiorców dotkniętych przez gospodarcze skutki pandemii koronawirusa. W pierwszej fali pandemii wystąpić o wsparcie mogli przedsiębiorcy, którzy:

 • Po 1 lutego 2020 roku w dowolnym miesiącu odnotowali spadek przychodów ze sprzedaży wynoszący przynajmniej 25% w stosunku do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca w poprzednim roku.
 • Posiadający rezydencję podatkową na terytorium RP i rozliczający w niej podatki przynajmniej za poprzednie 2 lata obrotowe.
 • Nie zalegali z regulowaniem podatków czy składek ZUS na dzień 31 grudnia 2019 roku.
 • Nie byli w trakcie postępowania upadłościowego, likwidacyjnego lub restrukturyzacyjnego.

Na co można przeznaczyć środki z subwencji?

Podpisywana z Funduszem umowa w jasny sposób reguluje również, na co można przeznaczyć środki uzyskane w ramach subwencji PFR. Jest to przede wszystkim:

 • Pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (obowiązuje przy tym zakaz akwizycji, a więc przeznaczenia środków na bezpośrednie lub pośrednie nabycie innego podmiotu),
 • Spłata kredytów – dzięki środkom z subwencji można również dokonać przedterminowej spłaty kredytów, na ten cel można przeznaczyć jednak do 25% środków,
 • Rozliczenia z innymi podmiotami, z wyjątkiem płatności do właściciela lub powiązanych z nim podmiotów.

Wysokość środków jest przy tym zależna od skali spadku przychodów oraz liczby zatrudnionych osób. Kwota bazowa w przypadku mikroprzedsiębiorstw wynosi 12.000 zł w przeliczeniu na pracownika w przedziale 25-50% spadku, 24.000 zł w przedziale 50-75% oraz 36.000 zł w przedziale 75-100%. W związku z tym najbardziej dotknięte przez pandemię mikroprzedsiębiorstwa mogły uzyskać aż 324 000 zł. W inny sposób kwoty subwencji oblicza się natomiast w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw: o jej wysokości decydowała odnotowana strata oraz wysokość przychodu w 2019 roku. Subwencja wynosi od 4 do 8% przychodu. Według obliczeń PFR małe i średnie przedsiębiorstwa miałyby otrzymać przeciętnie ok. 1,9 mln zł, a maksymalne wsparcie to 3,5 mln zł.

Jak wygląda spłata subwencji?

Co do zasady subwencje podlegają zwrotowi i są nieoprocentowane. Sama spłata rozpoczyna się natomiast w 13 miesiącu po wypłacie subwencji i zostaje rozłożona na 24 równe raty, PFR powiadomi przedsiębiorcę o wysokości zwrotu oraz przedstawi harmonogram spłaty. Dobrą informacją jest jednak możliwość częściowego umorzenia subwencji: w przypadku mikroprzedsiębiorstw umorzenie może wynieść aż 75%. Aby otrzymać 25% umorzenia, należy kontynuować działalność w ciągu 12 miesięcy od otrzymania wsparcia. Kolejne 50% umorzenia jest zależne od zachowania zatrudnienia. Przedsiębiorcy, którzy utrzymali je na dotychczasowym poziomie, będą musieli spłacić jedynie 25% subwencji.  Również przedstawiciele sektora MŚP, którzy otrzymali subwencję, mogą ograniczyć spłatę wyłącznie do obowiązkowych 25% na podobnych zasadach. Kluczowe okaże się więc to, czy działalność nie została zamknięta lub zawieszona, a także czy zmniejszyła się liczba pracowników i jak duże były zwolnienia. Co ważne: ostateczna decyzja w sprawie wysokości subwencji pozostającej do spłaty należy do PFR, który weźmie pod uwagę przede wszystkim oświadczenie o rozliczeniu subwencji finansowej.

Autor: Paweł Łaniewski

Sprawdź program webinaru Jak przygotować się do kontroli i rozliczyć środki otrzymane w ramach Tarczy Antykryzysowej >>

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

Lata doświadczenia

Dział konferencji „Pulsu Biznesu” istnieje od 2004 r. Kilkanaście lat doświadczeń i silna marka „Pulsu Biznesu”, pod którą odbywają się wydarzenia, sprawiły, że jesteśmy dziś czołowym organizatorem konferencji biznesowych skierowanych do wyższej kadry zarządzającej.

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

Profesjonalizm w każdym calu

W ciągu roku kalendarzowego organizujemy ponad 50 konferencji, kongresów, warsztatów i debat, podczas których do dyskusji zapraszamy najlepszych mówców, wybitnych ekspertów i praktyków z poszczególnych branż.

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Tysiące zadowolonych klientów

Naszą ambicją jest kreowanie przedsięwzięć związanych z istotnymi, bieżącymi wydarzeniami w gospodarce, przewidywanie trendów oraz umożliwianie wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą. Od 2004 roku zaufało nam już blisko 20 tys. uczestników.