Zmiany w Ordynacji - Optymalizacja Podatkowa

Zmiany w Ordynacji - Optymalizacja Podatkowa

Cel

CELEM WARSZTATÓW JEST:

przekazanie właścicielom przedsiębiorstw, prezesom, dyrektorom zarządzającym praktycznych informacji potrzebnych do przygotowania się do projektowanych na 2015 rok zmian w Ordynacji podatkowej, szczególnie w zakresie możliwości optymalizacji podatkowej.

Warsztaty przybliżą zasady planowania podatkowego, także za granicą w takich krajach jak USA (stan Delaware), Malta, Cypr i Łotwa oraz możliwości, jakie w tym względzie pozostaną do dyspozycji przedsiębiorców w momencie, kiedy zmiany w przepisach polskiego prawa podatkowego idą w parze z tendencjami europejskimi i światowymi.

Eksperci i praktycy z zakresu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego dadzą Państwu podczas warsztatów praktyczne narzędzia przydatne do zarządzania przedsiębiorstwem, wyznaczania i realizowania nowych celów biznesowych, z uwzględnieniem projektowanych zmian w Ordynacji podatkowej. W czasie warsztatów będą mogli Państwo także uzyskać odpowiedzi na konkretne pytania dotyczące nowych sposobów działania Państwa przedsiębiorstwa.

Do udziału zapraszamy:

  • właścicieli firm,
  • dyrektorów zarządzających,
  • dyrektorów finansowych.
  • biura rachunkowe,
  • głównych księgowych,

Serdecznie Zapraszam,

Aneta Nitschke

Warsztat poprowadzi: OpusNet z siedzibą w Polsce i innych państwach członkowskich Unii Europejskiej jest dynamicznie rozwijającą się grupą spółek oferującą usługi kompleksowego doradztwa dla przedsiębiorców w takich obszarach jak: powiernictwo – OpusTrust, prawo (gospodarcze, handlowe, cywilne) – OpusLegal, podatki – OpusTax, rachunkowość – OpusFinance.

OpusNet obejmuje swym zakresem działań systemy prawne i podatkowe z całego świata, skierowane do przedsiębiorców z Polski, jak i tych spoza naszego kraju. Działania prowadzone są w języku polskim, angielskim, rosyjskim oraz niemieckim, a także w innych językach. OpusNet jest obecnie jedyną w Polsce międzynarodową grupą zapewniającą swoim Klientom serwis oparty na modelu one-stop-shop (wszystko w jednym). Klienci pochodzą z całej Polski, a także Rosji, Ukrainy, Cypru, Wielkiej Brytanii, Austrii.

Jako grupa, poprzez świadczone usługi, oferuje narzędzia, które wspierają Klientów w realizacji ich planów biznesowych na poziomie strategicznym i operacyjnym. Stąd też szczególną uwagę poświęcają na cele biznesowe, okoliczności funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz szanse i zagrożenia wynikające z wdrożenia zaplanowanych działań, tak aby narzędzia te pozwoliły na optymalne zrealizowanie zamierzonych celów oraz poprawę funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Obecnie Grupa OpusNet zatrudnia 60 osób w 8 krajach. Posiada biura w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Larnace (Cypr), Mriehel (Malta) i Żylinie (Słowacja), Delaware (USA), gdzie jest jedynym polskim dostawcą usług. Ma także przedstawicielstwa w Trójmieście, Szczecinie, Łodzi, Katowicach, w Rosji, na Ukrainie i na Łotwie.

Grupa OpusNet współpracuje z szeroką grupą spółek doradczych (w tym prawników, doradców podatkowych, konsultantów biznesowych), instytucji finansowych (w tym banków, domów maklerskich, doradców inwestycyjnych) i innych podmiotów gospodarczych (family office, agentów nieruchomości, pośredników) w Polsce i za granicą.


Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Redakcja Pulsu Biznesu ul. Kijowska 1, Warszawa


Warszawa

Patron Medialny