Zmiany w prawie zamówień publicznych

Zmiany w prawie zamówień publicznych

Cel

Szanowni Państwo,

w ostatnim czasie coraz więcej mówi się o ustawie Prawo zamówień publicznych, nie tylko w kontekście już wprowadzonych zmian, ale również w związku z planowanymi zmianami i dostosowaniem ustawy do dyrektyw unijnych.

Ostatnia nowelizacja Prawa zamówień publicznych wprowadziła wiele niezwykle ważnych zmian, które dotyczą m.in. przekazania wykonawcy potencjału wiedzy i doświadczenia przez podmiot trzeci, postępowań dotyczących rażąco niskiej ceny czy pozacenowych kryteriów oceny ofert biorących udział w postępowaniu.

Czeka nas uchwalenie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, której projekt został już przygotowany i jest szeroko dyskutowany. Podstawowe zmiany dotyczyć będą kilku istotnych aspektów m.in. elektronizacji zamówień publicznych, kwalifikacji wykonawców do udziału w postępowaniu, czy też kryteriów oceny ofert.

Zapraszamy do udziału w warsztacie dotyczącym zmian w prawie zamówień publicznych, podczas którego poszerzą Państwo swoją wiedzę i dowiedzą się:

 • jak planowane zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych wpłyną na tryby i procedury udzielania zamówień publicznych,
 • jak udokumentować spełnienie warunków udziału w postępowaniu przy pomocy jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia,
 • kiedy będą mieli Państwo obowiązek odrzucenia rażąco niskiej oferty i jaka jest różnica między rażąco niską ofertą a rażąco niską ceną,
 • jakie są aktualnie obowiązujące procedury składania wyjaśnień i jakie nastąpią zmiany w tym zakresie,
 • na czym polega związanie ofertą i jakie są tego konsekwencje,
 • jakie środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy biorącemu udział w postępowaniu przetargowym,
 • jakie są prawa i obowiązki zamawiającego i wykonawcy w zakresie uzupełniania oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw i jakie ryzyko niesie samodzielne uzupełnianie oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw przez wykonawcę
 • w jaki sposób wykonawca powinien udowodnić, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem podmiotu trzeciego

Zmiany, które nas czekają, są kwestią czasu, dlatego warto przygotować się na nie już dziś.

Do zobaczenia!

Rafał Szary

Project Manager


Uczestnikom warsztatu gwarantujemy:

 • wiedzę przekazaną przez znakomitych ekspertów – prawników z kancelarii BSWW Legal & Tax,
 • materiały zawierające informacje przekazywane podczas spotkania,
 • certyfikat potwierdzający udział w warsztacie i zdobytą wiedzę,
 • warsztatową formułę spotkania – możliwość zadania pytania prowadzącym ekspertom i tym samym uzyskanie odpowiedzi na nurtujące pytania, na które nie znajdą Państwo odpowiedzi w prasie czy Internecie,
 • najwyższy poziom merytoryczny i najbardziej aktualną wiedzę.

Do udziału w warsztacie zapraszamy:

 • Dyrektorów, Managerów, specjalistów ds.:
  • Zamówień publicznych
  • Przetargów
  • Zakupów
  • Sprzedaży
 • Dyrektorów i Managerów Działów Prawnych
 • Przedstawicieli organów państwowych, samorządowych, podmiotów prawa publicznego i stowarzyszeń zobowiązanych do stosowania procedur udzielania zamówień publicznych
 • Wszystkich zainteresowanych tematyką zamówień publicznych

Warsztat skierowany jest do przedstawicieli dwóch stron postępowania: zamawiającego i wykonawcy!


Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Hotel Polonia Palace, Aleje Jerozolimskie 45


Warszawa

Patron Merytoryczny

Patron Medialny