ZNAKI TOWA®OWE. Własność intelektualna – skuteczne narzędzie gry rynkowej

ZNAKI TOWA®OWE. Własność intelektualna – skuteczne narzędzie gry rynkowej

16 ‑ 17 kwietnia 2013 / Warszawa, Hotel Hyatt Regency

Cel


DLACZEGO WARTO:

Najdroższe światowe marki są wyceniane na miliardy dolarów a polskie nierzadko na miliardy złotych. Wartość znaku towarowego rośnie dzięki działaniom biznesowym i marketingowym. Nasi eksperci odpowiedzą zatem na pytania:

 • Jakie funkcje spełniają znaki towarowe?
 • Jakie istnieją strategie zarządzania własnością intelektualną w firmie?
 • Jak zbudować optymalną strategię ochrony portfolio oznaczeń?
 • O czym pamiętać badając zdolność rejestrową znaków towarowych?
 • Jakie mogą być względne i bezwzględne przeszkody w rejestracji?
 • Co lepsze znak towarowy czy wzór przemysłowy? Co wybrać?
 • Jakie są tryby uzyskiwania ochrony znaków towarowych i wzorów przemysłowych na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym?
 • Jak aktywnie korzystać z procedur administracyjnych – sprzeciw, unieważnienie, wygaszenie prawa ochronnego na znak towarowy?

Własność intelektualna to integralny i strategiczny składnik majątku przedsiębiorstwa. Zwłaszcza w dobie spowolnienia gospodarczego coraz więcej firm zdaje się doceniać majątkowy charakter praw wyłącznych i aktywniej wykorzystywać je w obrocie gospodarczym. Dlatego doświadczeni rzecznicy patentowi i prawnicy poruszą kwestie:

 • Jak wycenić znak towarowy
 • Jak wygląda obrót prawami wyłącznymi
 • O czym pamiętać sprzedając prawo do znaku towarowego lub zawierając umowy licencyjne
 • Czy znak towarowy może być przedmiotem aportu, zastawu lub egzekucji
 • Jakie są obowiązki finansowe właściciela praw wyłącznych

We współczesnym świecie Internet stał się przestrzenią intensywnych działań marketingowych i sprzedażowych. Dlatego odpowiemy Państwu:

 • Jak zadbać o ochronę znaków towarowych w cyberprzestrzeni?
 • Jak przeciwdziałać naruszeniom znaków towarowych i nazw domen internetowych?
 • Jakie jest orzecznictwo polubownych sądów arbitrażowych w sprawach domen internetowych .pl i .eu?
 • Jak kształtuje się odpowiedzialność właściciela witryny internetowej i sklepu internetowego za naruszenia praw własności intelektualnej?

Podróbki to przede wszystkim bolączka właścicieli marek renomowanych i powszechnie znanych. Coraz częściej jednak oprócz dóbr luksusowych podrabiane bywają na dużą skalę produkty codziennego użytku, w tym kosmetyki i produkty medyczne. Handel podróbkami rozwija się szczególnie dynamicznie w Internecie. Zagadnienia te również znajdą swe odzwierciedlenie w wystąpieniach prelegentów.

Gwarantem najwyższej jakości prezentowanej wiedzy są prelekcje doświadczonych ekspertów: z kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi, oraz Traple, Konarski, Podrecki a także reprezentanci UP RP i Izby Celnej, jak również praktycy z firm działających na rynku - Atlas, Agros-Nova, Allegro.


Adresaci szkolenia:

 • Prezesi i Członkowie Zarządów
 • Dyrektorzy ds. Własności Intelektualnej
 • Dyrektorzy działu prawnego
 • Marketing i Brand Managerowie
 • Prawnicy wewnętrzni i zewnętrzni
 • Radcowie prawni

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w Warsztatach

Aneta Wereszka – Project Coordinator


Szczegółowe informacje:

tel.(22) 333 97 77
fax.(22) 333 97 78
e-mail: szkolenia@pb.pl


Zapraszamy do współpracy w zakresie Promocji, Reklamy, Sponsoringu:

Dział Sponsoringu
tel. +48 22 333 97 77
fax +48 22 333 97 78
e-mail: sponsoring@pb.pl

Dlaczego warto wziąć udział w naszych konferencjach?

14

ORGANIZUJEMY SZKOLENIA I EVENTY JUŻ OD 14 LAT

800

OD 2004 ROKU ZORGANIZOWALIŚMY PONAD 800 KONFERENCJI I WARSZTATÓW

20000

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ TYLOMA KLIENTAMI Z PONAD 1000 FIRM

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Miejsce

Hotel Hyatt Regency


Warszawa

Partner Merytoryczny

Patron Medialny