Znaki towarowe
Znaki towarowe
 / 3 ‑ 4 kwietnia 2017 / Warszawa

Cel

Szanowni Państwo,

Znak towarowy jest cennym składnikiem majątku przedsiębiorstwa oraz podstawowym elementem promocji. To jeden z najważniejszych elementów wizerunku firmy, który utrwala w pamięci Klienta markę i jakość danego produktu a przede wszystkim spełnia funkcję reklamy.
Podczas warsztatów poznają Państwo najnowsze przepisy, sprawdzone strategie rejestracji oraz ochrony znaków towarowych. Dowiedzą się Państwo jak dochodzić roszczeń ze wspólnotowych znaków towarowych, jak ubiegać się o odszkodowania i zwrot bezpodstawnie uzyskanych korzyści.
O tych i wielu innych zagadnieniach powiedzą eksperci podczas warsztatów „Znaki towarowe”, które odbędą się 3-4 kwietnia 2017 r.

Serdecznie zapraszam!
Aldona Mlonek


Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział w warsztatach.


Kto powinien wziąć udział w warsztatach:

• Prezesi, Członkowie Zarządu
• Prawnicy wewnętrzni i zewnętrzni
• Dyrektorzy działu prawnego
• Dyrektorzy marketingu
• Dyrektorzy ds. PR
• Radcy Prawni
• Dyrektorzy ds. Własności Intelektualnej


Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w warsztatach!

Aldona Mlonek - Project Manager

Szczegółowe informacje:
tel.(22) 333 98 30
fax.(22) 333 97 78
e-mail: a.mlonek@pb.pl


"Jednolity patent niesie i ryzyko, i szanse"
2016-10-17

(…) Europa szykuje się do wspólnego systemu ochrony własności intelektualnej. Polski w nim nie będzie, ale rodzime firmy powinny się do niego przygotować.
Według założeń, jednolity patent europejski, czyli system ochrony własności przemysłowej, przygotowany w wyniku współpracy większości państw członkowskich Unii Europejskiej (UE), ma uprościć przedsiębiorcom ochronę wynalazków za granicą. Podstawą jego wprowadzenia są dwa rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące wzmocnionej współpracy w tworzeniu jednolitego systemu oraz porozumienie w sprawie Jednolitego Sądu Patentowego. System ten to alternatywa dla rozwiązań obecnych regulacji o udzielaniu patentów europejskich, która w praktyce wymaga wiele zachodu dla uzyskania ochrony i poniesienia niemałych kosztów (…)

"Czekają nas zmiany w prawie patentowym"
2016-09-26

(…) Uproszczenie i przyspieszenie procedur uzyskiwania ochrony praw własności przemysłowej oraz zmniejszenie opłat za tę ochronę - zawiera pakiet projektów rozporządzeń, nad którymi pracuje resort rozwoju.
W Ministerstwie Rozwoju (MR) trwają prace nad dziewięcioma projektami rozporządzeń wykonawczych do ustaw: o rzecznikach patentowych, własności przemysłowej oraz o zasadach uznawania kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich UE. Według MR projekty te mają na celu dostosowanie aktów wykonawczych do obecnie obowiązujących przepisów prawa polskiego i UE, co ma pozwolić m.in. na zwiększenie dostępności ekspertów z zakresu własności przemysłowej. Część stanowi także istotne udogodnienie dla małych i średnich firm m.in. poprzez: uproszczenie i przyspieszenie procedur uzyskiwania ochrony praw własności przemysłowej oraz zmniejszenie opłat za tę ochronę (…)

"Opłaty za patenty mają spaść"
2016-07-22

(…) Rząd chce skasować minimalne stawki za czynności rzeczników patentowych. Efektem ma być obniżenie opłat ponoszonych przez przedsiębiorców.
Ministerstwo Rozwoju (MR) przedstawiło projekt zmian w ustawie o rzecznikach patentowych, którego celem jest urynkowienie opłat za sprawy dotyczące patentów, wynalazków, znaków towarowych itp. Stawki będą ustalane tylko w umowie między klientem a rzecznikiem patentowym. Minimalne pułapy opłat obowiązują od 2003 r. Muszą one zniknąć, gdyż, jak podkreśla MR, domaga się tego Komisja Europejska (KE).
„KE zarzuciła Polsce, że ustalenie stawek minimalnych za czynności rzeczników patentowych ogranicza swobodny przepływ usługodawców, ponieważ stanowi ograniczenie dla podmiotów, które chcą wejść na rynek” — tłumaczy w uzasadnieniu resort rozwoju. Dodaje, że skutkiem uwolnienia opłat będzie wzrost konkurencji między rzecznikami, poprawa jakości ich usług, a przede wszystkim obniżenie cen dla firm.„Zmiana stanowić będzie znaczne udogodnienie dla przedsiębiorców poprzez obniżenie kosztów usług patentowych i jednoczesne zwiększenie dostępności tych usług, w szczególności w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw” — czytamy w uzasadnieniu projektu (…)


Partner merytoryczny

Bird & Bird jest międzynarodową kancelarią prawną posiadającą 28 biur w 19 krajach na świecie. Polskie biuro Bird & Bird reprezentuje ponad 45 prawników o szerokim zakresie specjalizacji, obejmującym m.in.: własność intelektualną i znaki towarowe, fuzje i przejęcia, venture capital, rynki kapitałowe, prawo handlowe, prawo bankowe, prawo nowych technologii, prawo konkurencji, prawo pracy, nieruchomości, postępowania sądowe i arbitrażowe. Nasi prawnicy tworzą zespół łączący wiedzę, doświadczenie i zrozumienie mechanizmów biznesowych, co pozwala sprawnie i konstruktywnie rozwiązywać problemy klientów oraz wychodzić naprzeciw ich zmieniającym się potrzebom.

Znaki towarowe i własność intelektualna
Sieć Bird & Bird od ponad 100 lat jest uznawana za światowego lidera w obszarze prawa własności intelektualnej. Posiadamy doświadczenie w zarządzaniu szerokimi portfelami znaków towarowych i wzorów dla klientów z sektorów: FMCG, life science, media, telekomunikacja, IT, elektronika i rynek paliwowy, zarówno w skali lokalnej, jak i międzynarodowej.
Doradzamy na każdym etapie rozwoju marki – od pierwszego pomysłu aż do etapu, w którym stanie się ona marką globalną – zapewniając kompleksową obsługę obejmującą badanie zdolności rejestrowej, prowadzenie postępowań rejestrowych, egzekwowanie ochrony praw oraz kwestie związane z korzystaniem ze znaków towarowych i wzorów. Posiadamy doświadczenie w rozwiązywaniu problemów prawnych, które mogą wpływać na strategię marki. Wyróżnia nas holistyczne podejście oraz unikalne kompetencje w zakresie sporów i egzekwowania ochrony marek.
Regularnie reprezentujemy klientów przed sądami, Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante (OHIM), Sądem Pierwszej Instancji oraz Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Współpracujemy także ściśle z urzędami celnymi w zakresie zapobiegania transgranicznemu handlowi podróbkami.
Międzynarodowe rankingi rekomendują Bird & Bird w wielu dziedzinach prawa.
Nasza praktyka własności intelektualnej jest rokrocznie rekomendowana przez prestiżowe międzynarodowe rankingi, takie, jak: The Legal 500 EMEA, Chambers Global, Chambers Europe, IAM Patent 1000, World Trademark Review, Managing Intellectual Property.

Kontakt

Sprzedaż, współpraca

Opiekun merytoryczny

Aldona Mlonek
Aldona Mlonek

Project Manager

Miejsce

Centrum Konferencyjne NIMBUS (Aleje Jerozolimskie 98, Warszawa)


Warszawa

Partner Merytoryczny

Patron Medialny