Czytasz dzięki

Konkurs dla przedsiębiorców Ścieżka dla Mazowsza — granty na innowacje

  • Materiał partnera
opublikowano: 09-09-2019, 10:58

Aż 600 mln zł czeka na przedsiębiorców w konkursie „Ścieżka dla Mazowsza” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Warunkiem zgłoszenia jest opracowanie innowacyjnego projektu i zaplanowanie jego realizacji na terenie województwa mazowieckiego. Na wnioski NCBR czeka do 23 września

Mazowsze w skali Polski jest regionem najbardziej konkurencyjnym. Według danych Urzędu Statystycznego w Warszawie w lutym 2018 r. zarejestrowanych w regionie było ponad 800 tys. przedsiębiorstw bardzo zróżnicowanych branżowo. Czołowe sektory to m.in. produkcja środków transportu, przemysł elektroniczny, paliwowy, chemiczny, maszynowy i rolno-spożywczy. Region charakteryzuje się także wysokim tempem rozwoju i największymi w kraju nakładami na działalność B+R. Widać to chociażby po danych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju — Mazowieckie jest w czołówce Polski pod względem wykorzystania środków, którymi dysponuje Centrum. Tylko w 2018 r. realizowano tu niemal 800 projektów badawczo-rozwojowych na kwotę przekraczającą 2 mld zł. Prowadzą je jednostki naukowe i przedsiębiorstwa, które dzięki wsparciu NCBR tworzą nowatorskie produkty, rozwiązania i usługi, a co za tym idzie — budują swoją przewagę konkurencyjną na dynamicznie zmieniającym się rynku.
Aby wesprzeć region w dalszym rozwoju, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło w ramach dysponowanych środków krajowych konkurs „Ścieżka dla Mazowsza”, który ma na celu dofinansowanie innowacyjnych projektów realizowanych na terenie województwa. Trzeba się jednak spieszyć, bo termin składania wniosków upływa 23 września.

Mazowieckie innowacje
O wsparcie projektów B+R w „Ścieżce dla Mazowsza” będą się mogły ubiegać przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw oraz konsorcja przedsiębiorstw z udziałem jednostki naukowej, przy czym liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo, które wskaże miejsce realizacji projektu na terenie województwa mazowieckiego. „Ścieżka dla Mazowsza” jest więc w swoich głównych założeniach zbliżona do flagowego konkursu NCBR „Ścieżka dla Mazowsza”, jednak ocenie będzie podlegało mniej kryteriów, co jest udogodnieniem wprowadzonym przez Centrum. Konkurs charakteryzuje również brak zakresu tematycznego — jedynym ograniczeniem są tu Krajowe Inteligentne Specjalizacje.
Budżet konkursu wynosi 600 mln zł. Minimalna wartość projektu w przypadku wnioskowania pojedynczego przedsiębiorcy to 5 mln zł. Gdy wniosek zostanie złożony przez konsorcjum przedsiębiorstw lub konsorcjum przemysłowo-naukowe — 7 mln zł. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych nie może przekroczyć 100 mln zł. Na co można przeznaczyć pieniądze z „Ścieżki dla Mazowsza”? Na badania przemysłowe i prace rozwojowe, rozwój technologii dotąd nieskomercjalizowanej, a także uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej oraz realizację ochrony własności przemysłowej.
Konkurs „Ścieżka dla Mazowsza” jest odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorców zarejestrowanych i prowadzących działalność gospodarczą w województwie mazowieckim. Mimo absorbcji funduszy z perspektywy 2014-2020 (środki na tzw. kopertę mazowiecką zostały rozdysponowane już pod koniec 2017 r.) przedsiębiorcy z Mazowsza nadal mają innowacyjne pomysły, których przygotowanie warto wesprzeć. NCBR od ponad dekady wspiera innowacyjność w Polsce i reaguje na zgłaszane potrzeby swoich interesariuszy. Wygospodarowanie dla Mazowsza dodatkowej puli pieniężnej (pochodzącej z oszczędności w ramach środków krajowych) jest odpowiedzią na tę potrzebę.

Dobre inspiracje
Innowacyjność projektu na co najmniej krajowym poziomie jest podstawowym wymogiem konkursu NCBR. Może się nią pochwalić np. konsorcjum z firmą Agros Nova jako liderem, które dostało wsparcie w ramach konkursu „Ścieżka dla Mazowsza”, by stworzyć nowy gatunek polskiego pomidora przemysłowego wraz z aplikacją wspomagającą inteligentne zabiegi hodowlane i ochronne na plantacjach.
Konsorcjantami w projekcie są firmy PlantiCo — twórca krzyżówki nasion oraz QZ Solutions — twórca aplikacji dla plantatorów. Aplikacja nie ogranicza się tylko do przekazywania zaleceń Agrosu co do żywienia, nawadniania i stosowania środków ochrony roślin. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji może też analizować m.in. zdjęcia z dronów wykonywane techniką obrazowania hiperspektralnego. Także wyniki badania gleby oraz dane ze stacji meteo dla konkretnego fragmentu pola pomagają ustalić, czy sadzonki nie są zagrożone niedoborami wody, składników odżywczych albo czy mogą zaatakować je szkodniki. Aplikacja wskazuje, które fragmenty plantacji powinny być potraktowane jakim nawozem lub środkiem ochronnym.
— Dążymy do tego, by ograniczać zakupy surowca spoza Polski. Chcemy bardziej wspierać lokalnych plantatorów, możemy rocznie skupić 100 tys. ton krajowych pomidorów. Mamy nadzieję, że już wkrótce będą to nasze nowe pomidory łowickie — mówi Angelika Kusińska, przedstawicielka Agros Novej.
Zachęca inne firmy, by zgłaszały się do konkursu, na którym jej organizacja tak zyskała.

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na stronie:  www.ncbr.gov.pl.  zgłoszenia: Podstawowym wymaganiem stawianym firmom, które zamierzają wziąć udział w konkursie NCBR „Ścieżka dla Mazowsza”, jest innowacyjność projektu na co najmniej krajowym poziomie. [fot. arc]

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Polecane