Konsolidacja w pionie i w poziomie

Agata Bator
12-09-2006, 00:00

Głównym celem polityki energetycznej państwa jest zapewnienie jego bezpieczeństwa energetycznego.

Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego jest również jednym z celów konsolidacji przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego zaproponowanej w „Programie dla elektroenergetyki” z marca 2006. W wyniku planowanych procesów restrukturyzacyjnych mają powstać dwie duże grupy energetyczne: Polska Grupa Energetyczna (PGE) i Południowy Koncern Energetyczny (PKE) oraz dwie mniejsze: pierwsza utworzona na bazie grupy dystrybucyjnej Enea, druga — utworzona na bazie grupy Energa.

Planowane konsolidacje będą polegały na powiązaniu spółek zajmujących się wytwarzaniem i sprzedażą ze spółkami dystrybucyjnymi, co jest istotą konsolidacji pionowej, ale będą też zawierały elementy konsolidacji poziomej, wiążącej spółki zajmujące się tym samym rodzajem działalności w dziedzinie energii.

Przyjęte założenia ewoluują. Początkowo Ministerstwo Gospodarki zapowiadało utworzenie PGE i PKE do końca 2006 r., jednak ostatnio w wypowiedziach przedstawicieli ministerstwa jako termin zakończenia konsolidacji pojawia się rok 2007. Pierwotnie spółką przejmującą miało być BOT, teraz wiadomo, że główna rola przypadnie PSE. Zgodnie z harmonogramem realizacji „Programu dla energetyki”, wniesienie akcji spółek do grup konsolidowanych administracyjnie ma nastąpić do 1 października 2006. Prace nad konsolidacją miały jednak pewne opóźnienie na etapie analiz ekonomicznych, w związku z czym tworzenie grup prawdopodobnie nie zakończy się przed rokiem 2007.

Łączenie i spokój

Na pewno silne przedsiębiorstwa będą w większym stopniu zdolne do dokonywania niezbędnych inwestycji, w tym utrzymania infrastruktury w należytym stanie technicznym i uruchamiania nowych mocy wytwórczych. Wielkość spółki jest kluczowa przy ocenie jej zdolności kredytowych przez bank, a więc dużej spółce może być łatwiej uzyskać finansowanie. W związku z tym konsolidacja pionowa może przyczynić się do ułatwienia spółkom energetycznym wypełniania przez nie obowiązków związanych z zapewnieniem niezawodności dostaw, a także obowiązków związanych z ochroną środowiska. Z drugiej strony należy pamiętać, że elementem bezpieczeństwa energetycznego jest również akceptowalny poziom cen energii. Silna koncentracja na rynku energii elektrycznej, w szczególności konsolidacja pionowa, może utrudnić powstanie konkurencyjnego rynku, a to z kolei może niekorzystnie wpływać na kształtowanie poziomu cen.

Zwolennicy konsolidacji pionowej argumentują, że podobną strukturę ma rynek energii elektrycznej w większości państw Unii Europejskiej. Taka sytuacja na rynkach energii elektrycznej w państwach członkowskich została jednak skrytykowana przez Komisję Europejską, która wskazała w swoim raporcie, że integracja pionowa może pogorszyć płynność rynków hurtowych, oraz stwierdziła, że wysoki stopień koncentracji powoduje wzrost ryzyka manipulacji. W związku z tym muszą być stosowane odpowiednie zasady dotyczące przejrzystości i otwartego dostępu do istotnych danych, takich jak moc produkcji. Komisja wskazała również na konieczność rygorystycznego stosowania reguł konkurencji i łączenia na szczeblu krajowym i wspólnotowym.

Jeden z czynników

Wpływ konsolidacji polskiego sektora elektroenergetycznego na bezpieczeństwo energetyczne kraju nie będzie więc jednoznaczny. Aby konsolidacja rzeczywiście zwiększała bezpieczeństwo energetyczne kraju, konieczne będzie stałe monitorowanie postępów w tworzeniu konkurencyjnego rynku energii oraz jego funkcjonowania i dostosowywanie polityki energetycznej państwa do zaobserwowanych zjawisk.

Warto też zaznaczyć, że konsolidacja jest tylko jednym z czynników wpływających na bezpieczeństwo energetyczne kraju. Wpływają na nie także takie czynniki, jak: stopień zrównoważenia popytu na energię i paliwa i ich podaży, stopień dywersyfikacji źródeł dostaw nośników energii, stan zapasów paliw czy stan lokalnego bezpieczeństwa energetycznego. Ważne jest również to, czy prawo wyposaża organy administracji państwowej w skuteczne instrumenty egzekwowania realizacji obowiązków nałożonych na poszczególne podmioty związanych z bezpieczeństwem energetycznym.

Agata Bator

aplikant radcowski w grupie energetycznej w Kancelarii Squire Sanders Wiater

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Agata Bator

Najważniejsze dzisiaj

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Prawo / Konsolidacja w pionie i w poziomie