Kopex <KOPE.WA> 85/2003 - Treść uchwał podjętych przez NZWA w dniu 28 listopada 2003 roku

Kopex <KOPE.WA> 85/2003 - Treść uchwał podjętych przez NZWA w dniu 28 listopada 2003 roku 85/2003 - TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NZWA W DNIU 28 LISTOPADA 2003 ROKU Zarząd Spółki KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KOPEX S.A. w dniu 28 listopada 2003 roku. UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółki Akcyjnej w Katowicach z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej. >>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 385 § 1 w związku z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust.2 pkt. 1 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach - Pana Artura Jacka Wojsa (Wojs).<< UCHWAŁA Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie ustalenia "Regulaminu Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna" >>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie § 54 ust. 2 pkt 6 Statutu Spółki po zapoznaniu się z wnioskiem - uchwałą Zarządu Nr 237/2003 z dnia 26.08.2003r. oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej - Uchwałą Nr 71/IV/2003 z dnia 05.09.2003r. ustala jednolity tekst "Regulaminu Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna" o treści jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.<< UCHWAŁA Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z członkiem Zarządu, członkiem Rady Nadzorczej - będącym pracownikiem Spółki i prokurentem >>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 3 pkt. 4 Statutu Spółki po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej KOPEX S.A. - wyraża zgodę na zawarcie przez KOPEX S.A. umowy pożyczki uzupełniającej na cele mieszkaniowe w kwocie 5.000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych polskich) z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z Panem Rogerem Bereska, Członkiem Rady Nadzorczej KOPEX S.A. powołanym spośród osób wybranych przez pracowników Spółki, której warunki udzielenia i spłaty zostały określone w Porozumieniu z dnia 22.04.2003r. w sprawie pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.<< UCHWAŁA Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z członkiem Zarządu, członkiem Rady Nadzorczej - będącym pracownikiem Spółki i prokurentem >>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 3 pkt. 4 Statutu Spółki po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej KOPEX S.A. - wyraża zgodę na zawarcie przez KOPEX S.A. umowy pożyczki uzupełniającej na cele mieszkaniowe w kwocie 5.000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych polskich) z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z Panem Jackiem Niemcem, Członkiem Rady Nadzorczej KOPEX S.A. powołanym spośród osób wybranych przez pracowników Spółki, której warunki udzielenia i spłaty zostały określone w Porozumieniu z dnia 22.04.2003r. w sprawie pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.<< UCHWAŁA Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z członkiem Zarządu, członkiem Rady Nadzorczej - będącym pracownikiem Spółki i prokurentem >>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 3 pkt. 4 Statutu Spółki po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej KOPEX S.A. - wyraża zgodę na zawarcie przez KOPEX S.A. umowy pożyczki uzupełniającej na cele mieszkaniowe w kwocie 5.000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych polskich) z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z Panem Mirosławem Ogonowskim, Członkiem Rady Nadzorczej KOPEX S.A. powołanym spośród osób wybranych przez pracowników Spółki, której warunki udzielenia i spłaty zostały określone w Porozumieniu z dnia 22.04.2003r. w sprawie pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.<< UCHWAŁA Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z członkiem Zarządu, członkiem Rady Nadzorczej - będącym pracownikiem Spółki i prokurentem >>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 3 pkt. 4 Statutu Spółki po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej KOPEX S.A. - wyraża zgodę na zawarcie przez KOPEX S.A. umowy pożyczki uzupełniającej na cele mieszkaniowe w kwocie 5.000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych polskich) z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z Panem Edwardem Fryżlewiczem - Prokurentem, której warunki udzielenia i spłaty zostały określone w Porozumieniu z dnia 22.04.2003r. w sprawie pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.<< UCHWAŁA Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z członkiem Zarządu, członkiem Rady Nadzorczej - będącym pracownikiem Spółki i prokurentem >>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 3 pkt. 4 Statutu Spółki po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej KOPEX S.A. - wyraża zgodę na zawarcie przez KOPEX S.A. umowy pożyczki uzupełniającej na cele mieszkaniowe w kwocie 5.000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych polskich) z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z Panią Joanną Parzych - Prokurentem, której warunki udzielenia i spłaty zostały określone w Porozumieniu z dnia 22.04.2003r. w sprawie pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.<< UCHWAŁA Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z członkiem Zarządu, członkiem Rady Nadzorczej - będącym pracownikiem Spółki i prokurentem >>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 54 ust. 3 pkt. 4 Statutu Spółki po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej KOPEX S.A. - wyraża zgodę na zawarcie przez KOPEX S.A. umowy pożyczki uzupełniającej na cele mieszkaniowe w kwocie 5.000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych polskich) z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z Panią Joanną Węgrzyn - Prokurentem, której warunki udzielenia i spłaty zostały określone w Porozumieniu z dnia 22.04.2003r. w sprawie pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.<< UCHWAŁA Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez KOPEX S.A. akcji spółki Zakłady Mechaniczne ZAMET S.A. w Tarnowskich Górach >>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie § 54 ust. 5 Statutu Spółki po zapoznaniu się z wnioskiem - uchwałą Zarządu Nr 238/2003 z dnia 26.08.2003r. oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej - Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 73/IV/2003 z dnia 05.09.2003r. wyraża zgodę na przejęcie przez KOPEX S.A. 210.000 szt. (słownie : dwieście dziesięć tysięcy) akcji na okaziciela spółki Zakłady Mechaniczne ZAMET S.A. w Tarnowskich Górach o wartości nominalnej 10,- złotych każda, stanowiących 13,21 % ogółu akcji za cenę łączną odpowiadającą ich wartości nominalnej tj. 2.100.000,- złotych (słownie : dwa miliony sto tysięcy złotych).<< UCHWAŁA Nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez KOPEX S.A. akcji spółki KONSALNET S.A. w Warszawie. >>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie § 54 ust. 5 pkt 1 Statutu Spółki po zapoznaniu się z wnioskiem - uchwałą Zarządu Nr 247/2003 z dnia 03.10.2003r. oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej - Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 78/IV/2003 z dnia 07.11.2003r. wyraża zgodę na zbycie przez KOPEX S.A. całego posiadanego pakietu 3.100 szt. (słownie : trzy tysiące sto) akcji, na które składa się 250 akcji serii "A", 850 akcji serii "B" i 2.000 akcji serii "C" spółki KONSALNET S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. 3 Maja 12, o wartości nominalnej 100,- złotych każda, stanowiących 12,40 % kapitału zakładowego KONSALNET S.A. i dających prawo do 12,46 % głosów na Walnym Zgromadzeniu na rzecz akcjonariuszy KONSALNET S.A. za cenę 390 zł (trzysta dziewięćdziesiąt złotych) za jedną akcję.<< UCHWAŁA Nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez KOPEX S.A. akcji spółki Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. w Bytomiu >>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie § 54 ust. 5 Statutu Spółki po zapoznaniu się z wnioskiem - uchwałą Zarządu Nr 262/2003 z dnia 24.10.2003r. oraz pozytywną opinią Rady Nadzorczej - Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 79/IV/2003 z dnia 07.11.2003r. wyraża zgodę na nabycie przez KOPEX S.A. całego pakietu 4.663.200 szt. (słownie : cztery miliony sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście) akcji zwykłych na które składa się 1.943.000 akcji na okaziciela serii "A", 2.598.114 akcji na okaziciela serii "B" i 122.086 akcji imiennych serii "B" spółki Przedsiębiorstwo Budowy Szybów Spółka Akcyjna, ul. Katowicka 18, 41-900 Bytom, o wartości nominalnej 2,94 złotych każda, stanowiących 100,0 % kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. i dających prawo do 100,0 % głosów na Walnym Zgromadzeniu za łączna cenę nie wyższą niż 4.300.000,- zł (słownie: cztery miliony trzysta tysięcy złotych) tj. 0,92 zł na jedną akcję.<< UCHWAŁA Nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie sposobu wykonywania prawa głosu z udziałów na Zgromadzeniu Wspólników spółki "Kopex Engineering" Sp. z o.o. w Katowicach >>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie § 54 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki wyraża zgodę na wykonanie przez KOPEX S.A. prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników "Kopex Engineering" Sp. z o.o. w Katowicach poprzez głosowanie za: wprowadzeniem do dotychczasowej Umowy Spółki KOPEX Engineering Sp. z o.o. w Katowicach w części dotyczącej przedmiotu działalności tej spółki, nowej pozycji: "PKD 80.42.Z Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane ".<< UCHWAŁA Nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX Spółka Akcyjna w Katowicach z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie sposobu wykonywania prawa głosu z udziałów na Zgromadzeniu Wspólników spółki "Kopex Leasing System" Sp. z o.o. w Katowicach >>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX Spółka Akcyjna działając na podstawie § 54 ust. 5 pkt 2 Statutu Spółki wyraża zgodę na wykonanie przez KOPEX S.A. prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników "Kopex Leasing System" Sp. z o.o. w Katowicach poprzez głosowanie za: 1) podwyższeniem kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 5.000.000,- zł (słownie: pięć milionów złotych) z jednoczesnym zwiększeniem liczby udziałów o nie więcej niż 5.000 udziałów, 2) objęciem wszystkich nowych udziałów przez KOPEX S.A, 3) pokryciem przez KOPEX S.A. nowych udziałów wkładem niepieniężnym w postaci akcji i udziałów wybranych spółek, których właścicielem jest KOPEX S.A. 4) odpowiednią zmianą zapisów umowy spółki zgodnie z powyższymi decyzjami o podwyższeniu kapitału zakładowego oraz zmianę firmy Spółki z jednoczesnym zachowaniem w nazwie członu "KOPEX".<< Data sporządzenia raportu: 28-11-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ