Kopex: około 500 mln zł na inwestycje, zwiększenie mocy o 20 proc.

opublikowano: 06-02-2007, 19:27

Grupa ZZM-Kopex chce przeznaczyć na inwestycje w 2007 r. ok. 500 mln zł, z tego 150 mln zł na nowe maszyny i urządzenia, 50 mln zł na akwizycje.

Grupa ZZM-Kopex zamierza przeznaczyć na inwestycje w 2007 roku około 500 mln zł, z czego około 150 mln zł na nowe maszyny i urządzenia, 50 mln zł na akwizycje, a resztę na budowę silnej pozycji na rynkach zagranicznych - poinformował we wtorek Tadeusz Soroka, prezes Kopeksu.

Grupa chce zwiększyć moce produkcyjne o 20 proc., by skutecznieárealizować kontrakty.

"Na razie przed nami odwrotne przejęcie Zabrzańskich Zakładów Maszynowych (ZZM), które w stosunku do Kopeksu są spółką matką.áKopex wyemituje akcje dla akcjonariuszy ZZM. Jednocześnie należy pamiętać o tym, że ZZM posiada około 12,9 mln akcji Kopeksu. Kopex nie może sam przejąć akcji, więc ZZM sprzeda je na giełdzie.áPrzy obecnym kursie giełdowym akcje są warte około 500 mln zł i te środki przeznaczymy na inwestycje" - powiedział Soroka.

"Około 150 mln zł wydamy na maszyny i urządzenia, około 50 mln zł na akwizycje, a reszta pieniędzy zostanie zainwestowana na rynkach, na które najwięcej eksportujemy" - dodał.

Soroka poinformował też, że na rynkach zagranicznych spółka rozważy stworzenie firm zależnych, wejście w joint venture, nie wyklucza też przejęcia firm lokalnych.

"Prowadzimy rozmowy w sprawie przejęć, w Polsce mamy wytypowane podmioty, jednak na razie nie ma finalnych rozstrzygnięć" - powiedział prezes Kopeksu.

"Jeśli chodzi o rynki zagraniczne, to jesteśmy na etapie due dilligence" - dodał.

Soroka podkreślił, że obecnie na świecie trwa okres bardzo dobrej koniunktury na rynku maszyn górniczych.

"Nie możemy tego czasu jako Kopex przespać. Żeby móc zaspokoić popyt, w tym roku chcemy zwiększyć moce produkcyjne o około 20 proc." - powiedział prezes.

Spółkaánie zamierza na razie rekomendować wypłaty dywidendy z uzyskiwanych zysków, środki chce przeznaczać na rozwój. Soroka podkreślił jednak, że ostateczna decyzja należeć będzie do akcjonariuszy.

KOPEX CHCE PRZEPROWADZIĆ OFERTĘ NA PRZEŁOMIE II I III KW. 07

"Do końca lutego chcemy złożyć w Komisji Nadzoru Finansowego prospekt, tak by oferta mogła się odbyć na przełomieápierwszego iádrugiego kwartału" - powiedział Soroka.

NWZA Kopeksu zwołane na 15 lutego ma zdecydować o emisji nie więcej niż 48.934.994 nowych akcji serii B bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Nowe akcje zostaną zaoferowane akcjonariuszom ZZM, co umożliwi przejęcie tej spółki.

ZZM ma obecnie 65,06 proc. akcji Kopeksu. Zamiar konsolidacji zarządy obu spółek ogłosiły pod koniec listopada 2006 roku.

Kopex nie wyklucza też kolejnej emisji na przestrzeni roku, kiedy to ważny jest prospekt emisyjny. Soroka zastrzega jednak, że nie może to być oferta bezcelowa, a raczej związana z ewentualnymi przejęciami.

2007 ROK BĘDZIE DLA GRUPY REKORDOWY

"Na bazie tych kontraktów, które już mamy, mogę powiedzieć, że 2007 rok będzie dla nowej grupy rekordowy zarówno po stronie przychodów, jak i zysków" - powiedział Soroka.

"Połączenie sił z ZZM ma duży wpływ na wyniki całej grupy. Muszę przyznać, że trzy duże kontrakty, z którymi weszliśmy w ten rok nie byłyby możliwe do wygrania, gdyby nie to, że powstała silna grupa z dużą przewagą konkurencyjną" - dodał.

Soroka podał, że ZZM osiąga od czterech lat zyski jednostkowe rzędu 40-50 mln zł. Z kolei Kopex osiągnął w 2005 roku 19,9 mln zł zysku netto i 586,5 mln zł przychodów.

Narastająco po trzech kwartałach 2006 roku Grupa Kopex miała 9,45 mln zł zysku netto, 12,4 mln zł zysku operacyjnego przy 394 mln zł przychodów.

KOPEX MOŻE ZDOBYĆ W 2007 ROKU JESZCZE KILKA DUŻYCH KONTRAKTÓW

"W tym roku podpiszemy oczywiście jeszcze inne kontrakty, których wartość będzie większa niż cała zeszłoroczna jednostkowa sprzedaż Kopeksu" - powiedział Soroka.

Soroka poinformował, że kontrakty dotyczą przede wszystkim dostaw maszyn górniczych oraz robót okołogórniczych (budowa kopalń, drążenie szybów).

"Najważniejszymi dla nas rynkami są, na pierwszym miejscu rynek chiński i później kolejno rosyjski i indonezyjski, jak również Ameryka Łacińska. Na tym ostatnim obszarze współpracujemy głównie z Argentyną, ale w tym roku podpiszemy umowy także z innymi państwami" - powiedział.

Zauważył też, że trudno jest oszacować udział Kopeksu na tychże rynkach, ponieważ istnieje problem z określeniem ich wartości, co ma miejsce głównie w przypadku Chin.

"Rynek chiński jest dla nas bardzo perspektywiczny. Zakłada się tam likwidację 5.000-6.000 kopalń w najbliższym czasie, ale wydobycie nie zostanie zmniejszone, a przeniesione do kopalń już istniejących (a modernizowanych) lub nowych, co otwiera nam drogę" - powiedział Soroka.

"Na rynku chińskim wydobywa się 2,2 mld ton węgla rocznie w porównaniu do 94 mln ton w Polsce, gdzie wydobycie ma zostać obniżone do 80 mln ton rocznie" - dodał.

Soroka przypomniał też, że Kopex podpisał już dwa kontrakty z Chinami na dostawy maszyn, które są warte łącznie około 108 mlnáUSD.

"Jeden projekt już jest w fazie realizacji, a drugiámoże wejść w życie w najbliższych dniach" - powiedział.

Soroka zauważył również, że Chiny mają współpracować z Rosjąáprzy budowie elektrowni, co również może dać szansę nowych kontraktów dla grupy Kopeksu. Elektrownia ma być opalana węglem pochodzącym ze złóż jednego z odbiorców spółki - SUEK.

Już pod koniec grudnia 2006 roku Kopex zawarł umowę na dostawę maszyn górniczych dla rosyjskiej OAO Kopalnia im. 7 Noiabria, a wartość kontraktu wynosi 17,427 mln euro (66,269 mln zł).

Kopalnia, z którą Kopex podpisał kontrakt wchodzi w skład SUEK - Syberyjskiej Kompanii Węgla i Energii. SUEK jest największym rosyjskim koncernem górniczym i jedyną rosyjską firmą w pierwszej dziesiątce największych spółek górniczych na świecie.

Grupa Kopex zajmuje się przede wszystkim eksportem maszyn i urządzeń górniczych.

Organizacja przedsięwzięć międzynarodowych Kopeksu obejmuje eksport maszyn i urządzeń, eksport specjalistycznych usług górniczych i budowlanych, konsulting, realizację inwestycji i modernizację obiektów górniczych, energetycznych i innych, jak również eksport węgla i innych surowców oraz koksu.

Jeśli chodzi o rynek krajowy to Kopex zajmuje się obrotem energią elektryczną, paliwami ciekłymi, handlem węglem i wyrobami hutniczymi, budową oczyszczalni ścieków i wysypisk odpadów.

Grupa Kopex ma obecnie trzecie miejsce na świecie, po amerykańskiej spółce Joy i niemieckiej DBT.

DI, PAP

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane