KOV rośnie na syryjskiej fali

DI
opublikowano: 21-03-2011, 14:28

Kurs KOV rośnie w poniedziałek o ponad 4 proc. Notowania skoczyły w górę niemalże równo w południe. Spółka opublikowała wtedy komunikat z Bloku 9 w Syrii.

Jak wynika z komunikatu, wielkość zasobów perspektywicznych netto w kategorii high estimate jest o ok. 370 proc. wyższa niż wskazano w poprzednim oszacowaniu niezależnego eksperta.

Oto sam komunikat:

Kierownictwo Wyższego Szczebla KULCZYK OIL VENTURES INC. (KOV, Spółka) informuje, iż otrzymało raport zawierający oszacowanie rezerw znajdujących się w Bloku 9 w Syrii według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. wykonany przez RPS Energy - niezależną, inżynieryjną firmę konsultingową specjalizującą się w ocenie aktywów naftowych i gazowych, który wskazuje na znaczący wzrost zasobów perspektywicznych w Bloku 9 w Syrii.

Poprzedni Raport Niezależnych Ekspertów dla Bloku 9 w Syrii zawierający oszacowanie potencjalnych Zasobów Perspektywicznych został sporządzony przez firmę McDaniel & Associates Consultants Ltd. na dzień 31 sierpnia 2009 r. i opublikowany w dniu 25 września 2009 r. Stanowił on Załącznik C do Prospektu Emisyjnego KULCZYK OIL VENTURES INC., zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 kwietnia 2010 r. Stosowne dane zostały ponadto zamieszczone na s. 205 Prospektu.

KOV posiada 100 procentowy udział w Bloku 9, uprawniający do poszukiwania i wydobycia, pod warunkiem spełnienia określonych warunków, ropy i gazu ziemnego. Blok 9, jest blokiem poszukiwawczym o powierzchni 10 032 km2 zlokalizowanym w północno-zachodniej Syrii. Spółka zawarła porozumienia, na podstawie których przepisze łącznie 55 proc. udziałów na rzecz osób trzecich, pod warunkiem uzyskania zgody władz syryjskich. W przypadku uzyskania takiej zgody bezpośredni udział KOV w Bloku 9 zmieni się na 45 proc.

Ocena geologiczna oraz interpretacja danych sejsmicznych 3D z obszaru 420 km² zebranych przez KOV na obszarze południowo-wschodniej części Bloku 9 w 2010 pozwoliła na identyfikację obiektów poszukiwawczych - Itheria i Bashaer.

Zgodnie z treścią aktualnego raportu RPS zasoby perspektywiczne (w kategorii "high estimate") przypisane do obiektu poszukiwawczego Itheria wynoszą 777 milionów baryłek ekwiwalentu ropy (“MMBOE"), a zasoby przypisane do obiektu Bashaer wynoszą 107 MMBOE (dla 100% udziału w prawie użytkowania górniczego w Bloku 9). Wielkość tych zasobów netto przypadająca na 45% udział KOV w Bloku 9 wynosi 350 MMBOE dla obiektu Itheria i 48 MMBOE dla obiektu Bashaer. Tak więc wielkość zasobów perspektywicznych netto w kategorii "high estimate" jest o ok. 370% wyższa niż wskazano w poprzednim oszacowaniu niezależnego eksperta.


Dla obiektu poszukiwawczego Itheria (dla 100% udziału w prawie użytkowania górniczego w Bloku 9) RPS oszacował zasoby perspektywiczne w kategorii un-risked Best Estimate (najlepsza wartość szacunkowa bez uwzględniania ryzyka) na poziomie 299 mln baryłek ropy ("MMBO") i 225 mld stóp sześciennych (“BCF") gazu, łącznie 337 MMBOE. Na 45% udział KOV przypada odpowiednio 135 MMBO, 101 BCF gazu i 152 MMBOE. Natomiast dla obiektu poszukiwawczego Bashaer (dla 100% udziału w prawie użytkowania górniczego w Bloku 9) RPS oszacował zasoby perspektywiczne w kategorii un-risked Best Estimate (najlepsza wartość szacunkowa bez uwzględniania ryzyka) na poziomie 44 MMBO i 17 BCF gazu, łącznie 47 MMBOE. Na 45% udział KOV przypada odpowiednio 20 MMBO, 8 BCF gazu i łącznie 21 MMBOE.

Poniżej przedstawiono podsumowanie oszacowań RPS w kategorii najwyższa, najlepsza i najniższa wartość szacunkowa zasobów perspektywicznych ropy i gazu.

Zasoby perspektywiczne (100%):

Obiekt poszukiwawczy: Itheria
- najniższa wartość szacunkowa (Low Estimate):
Ropa naftowa (MMBBLS) 80, Gaz (BCF) 56, MMBOE 90

- najlepsza wartość szacunkowa (Best Estimate):
Ropa naftowa (MMBBLS) 299, Gaz (BCF) 225, MMBOE 337

- najwyższa wartość szacunkowa (High Estimate):
Ropa naftowa (MMBBLS) 687, Gaz (BCF) 537, MMBOE 777

Obiekt poszukiwawczy: Bashaer
- najniższa wartość szacunkowa (Low Estimate):
Ropa naftowa (MMBBLS) 14, Gaz (BCF) 7, MMBOE 15

- najlepsza wartość szacunkowa (Best Estimate):
Ropa naftowa (MMBBLS) 44, Gaz (BCF) 17, MMBOE 47

- najwyższa wartość szacunkowa (High Estimate):
Ropa naftowa (MMBBLS) 101, Gaz (BCF) 34, MMBOE 107


Zasoby perspektywiczne (45%):

Obiekt poszukiwawczy: Itheria
- najniższa wartość szacunkowa (Low Estimate):
Ropa naftowa (MMBBLS) 36, Gaz (BCF) 25, MMBOE 40

- najlepsza wartość szacunkowa (Best Estimate):
Ropa naftowa (MMBBLS) 135, Gaz (BCF) 101, MMBOE 152

- najwyższa wartość szacunkowa (High Estimate):
Ropa naftowa (MMBBLS) 309, Gaz (BCF) 242, MMBOE 350

Obiekt poszukiwawczy: Bashaer
- najniższa wartość szacunkowa (Low Estimate):
Ropa naftowa (MMBBLS) 6, Gaz (BCF) 3, MMBOE 7

- najlepsza wartość szacunkowa (Best Estimate):
Ropa naftowa (MMBBLS) 20, Gaz (BCF) 8, MMBOE 21

- najwyższa wartość szacunkowa (High Estimate):
Ropa naftowa (MMBBLS) 46, Gaz (BCF) 15, MMBOE 48

Ocena została wykonana w oparciu o wytyczne Canadian Oil and Gas Evaluation Handbook i zgodnie z wymogami Canadian Securities Administrators w zakresie raportowania opisanymi w Instrumencie Krajowym 51-101 (ang. National Instrument 51-101) – Standardy Informacyjne dla sektora Ropy i Gazu (ang. Standards of Disclosure for Oil and Gas Activities).

Uwaga: Określenie BOE może wprowadzać w błąd, szczególnie jeśli występuje samodzielnie. Współczynnik konwersji BOE, gdzie 6 tysięcy stóp sześciennych "mcf" gazu odpowiada ekwiwalentowi jednej baryłki ropy naftowej wynika z metody zakładającej równoważność energetyczną w odniesieniu do danych pomiarów uzyskanych na końcówce palnika, co nie odnosi się do wartości występujących na głowicy.

Nie ma pewności, że jakakolwiek część tych zasobów zostanie odkryta. W przypadku odkrycia, nie ma pewności, że wydobycie jakiejkolwiek części tych zasobów będzie komercyjnie opłacalne. Podstawą oszacowań była interpretacja badania sejsmicznego 3D oraz dostępne dane o obszarze, na którym planowane są odwierty, przez co oszacowania charakteryzuje wysoki poziom niepewności. RPS uważa, że jest szansa (25%), że głębiej położone formacje piaskowców mogą zawierać gaz lub kondensat. W takim przypadku wysokość łącznych zasobów może faktycznie zostać podwyższona ze względu na wysokie ciśnienie zbiornikowe głębiej położonych formacji oraz przyjęcie do szacunków wyższego poziomu współczynnika uzysku z rezerwuarów gazu/kondensatu, porównywalnego ze współczynnikiem stosowanym w przypadku rezerwuarów ropy.

Spółka planuje, że prace nad odwiertem Itheria-1 - pierwszym, który KOV będzie wykonywać jako operator w Syrii - rozpoczną się przed końcem II kwartału 2011 r. Planowana głębokość odwiertu Itheria-1 wynosi 3.200 m, a przewidywany czas wierceń 66 dni. Celem odwiertu, którego rozpoczęcie planowane jest na czerwiec 2011 jest ocena czterokierunkowego spadku skalnego. Zaraz po zakończeniu wierceń w obiekcie Itheria-1 Spółka planuje przeniesienie wiertnicy na miejsce drugiego odwiertu zaplanowanego w programie prac na 2011 r., Bashaer-1. Jego planowana głębokość wynosi 2.600 m. Obiekt jest położony ok. 10 km na północny- zachód od odwiertu Itheria-1.


Podstawowe pojęcia:

"Zasoby perspektywiczne" Oszacowana na dany dzień ilość węglowodorów, która jest potencjalnie wydobywalna z nieodkrytych akumulacji w ramach przyszłych przedsięwzięć dotyczących ich zagospodarowania. Zasoby perspektywiczne mają zarówno szansę odkrycia oraz szansę rozwoju. Zasoby perspektywiczne w zależności od stopnia pewności ich odkrycia i możliwości rozwoju mogą być dalej dzielone w oparciu o stopień zaawansowania projektu.
“Low Estimate (1C)" uważane jest za ostrożny szacunek ilości zasobów, które będą faktycznie pozyskane. Jest wysoce prawdopodobne, że ilości pozyskane w rzeczywistości, przekroczą oszacowania. W kategoriach rachunku prawdopodobieństwa oznaczać to będzie co najmniej 90% prawdopodobieństwo (P90), że ilości pozyskane będą równe lub wyższe niż ostrożny szacunek.
"Best Estimate (2C)" uważane jest za wyważony szacunek ilości zasobów, które będą faktycznie pozyskane. Jest wysoce prawdopodobne, że ilości pozyskane w rzeczywistości, będą niższe lub wyższe od oszacowań. W kategoriach rachunku prawdopodobieństwa oznaczać to będzie co najmniej 50% prawdopodobieństwo (P50), że ilości pozyskane będą równe lub wyższe niż wyważony szacunek.
"High Estimate (3C)" uważane jest za optymistyczny szacunek ilości zasobów, które będą faktycznie pozyskane. Jest mało prawdopodobne, że ilości pozyskane w rzeczywistości, przekroczą oszacowania. W kategoriach rachunku prawdopodobieństwa oznaczać to będzie co najmniej 10% prawdopodobieństwo (P10), że ilości pozyskane będą równe lub wyższe niż optymistyczny szacunek.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: DI

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy

Gaz , Flesz , Ropa

Puls Biznesu

Puls Inwestora / KOV rośnie na syryjskiej fali