KUKE zabezpiecza ekspansję MŚP

opublikowano: 10-04-2018, 22:00

KUKE blisko współpracuje z firmami z sektora MŚP. Dla wielu z nich dynamiczny rozwój sprzedaży eksportowej był fundamentem ich biznesowego sukcesu.

Obecność na zagranicznych rynkach wiąże się jednak z ryzykiem. Małe i średnie przedsiębiorstwa niejednokrotnie angażują znaczną część kapitału w działalność eksportową, co czyni je bardzo podatnymi na ryzyko nierzetelności potencjalnego partnera handlowego. Zatory płatnicze mogą zachwiać płynnością finansową firmy, a w najgorszym przypadku całkowicie wyeliminować ją z rynku. Aby odrobić straty związane z jedną nieopłaconą przez kontrahenta fakturą, konieczne jest bowiem pozyskanie kilku nowych zamówień. Z badania przeprowadzonego przez firmę windykacyjną Intrum Justitia w 2017 r. wynika, że zatory płatnicze są bardzo dużym problemem dla polskich firm z sektora MŚP.

Co czwarte takie przedsiębiorstwo deklaruje, że zwiększyłoby zatrudnienie, gdyby płatności za dostarczone towary i usługi były regulowane w terminie, a ponad połowa była proszona przez odbiorców o wydłużenie terminu płatności. W skali europejskiej aż jedna trzecia firm z sektora MŚP twierdzi, że opóźnione płatności stanowią znaczący problem dla ich rozwoju. KUKE oferuje pełen wachlarz rozwiązań dla MŚP, takich jak ubezpieczenie należności, faktoring czy gwarancje kontraktowe, pozwalające kompleksowo zabezpieczyć ich biznes w kraju oraz za granicą. MŚP mogą liczyć na pomoc KUKE w doborze najlepszego rozwiązania, a także wiedzę dotycząca specyfiki poszczególnych rynków, ich bezpieczeństwa oraz potencjału. Europolisa to ubezpieczenie należności handlowych przeznaczone dla firmy rozpoczynającej działalność handlową lub prowadzącą ją na niewielką skalę. Brak płatności za dostarczony towar lub wykonaną usługę może oznaczać dla przedsiębiorstwa na starcie działalności biznesowej problemy z utrzymaniem płynności finansowej, a co za tym idzie, brak możliwości realizacji kolejnych kontraktów. Europolisa to rozwiązanie, które chroni firmę przed ryzykiem nieotrzymania płatności za fakturę zarówno w kraju, jak i za granicą.

Ubezpieczamy należności handlowe od kontrahentów z 34 krajów europejskich, w tym Polski. Zalety Europolisy to m.in. możliwość ubezpieczenia pojedynczego odbiorcy lub pojedynczej transakcji, uproszczone procedury, a składka jest jedynym kosztem ubezpieczenia — KUKE bez dodatkowych opłat ocenia wiarygodność handlową kontrahentów i windykuje ubezpieczone należności. Bardzo ciekawym rozwiązaniem dla przedsiębiorców zainteresowanychubezpieczeniem należności na rynkach wschodnich jest Polisa na Wschód. Daje ona ochronę nie tylko od ryzyka handlowego — związanego z kontrahentem, ale także od ryzyka politycznego kraju kontrahenta i ryzyka siły wyższej. KUKE jest doświadczonym ubezpieczycielem należności od kontrahentów z takich rynków, jak Rosja, Białoruś, Ukraina, Kazachstan. Oceniamy ryzyko nie tylko na podstawie danych finansowych, ale również znajomości branż, zwyczajów handlowych, doświadczeń naszych klientów i zebranych przez wiele lat informacji z rynku. Co istotne, mamy również doświadczenia z windykacji należności na rynkach wschodnich. Polisa na Wschód pozwala również zabezpieczyć transakcje na tzw. rynkach wschodzących, takich jak Algieria, Iran czy Wietnam. Polisa na Świat to ubezpieczenie należności przeznaczone dla MŚP będących klientami PKO Banku Polskiego.

Sprzedaż ubezpieczenia prowadzi PKO BP w swoich oddziałach na terenie całego kraju. Ubezpieczenie chroni w sytuacji niewywiązania się kontrahenta z płatności za sprzedane w kredycie towary lub zrealizowane usługi i obejmuje zarówno transakcje krajowe, jak i zagraniczne, zapewniając tym samym płynność finansową oraz zabezpieczenie przedsiębiorstwa przed utratą zysków. Polisa zapewnia ochronę ubezpieczeniową małym i średnim przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą co najmniej 18 miesięcy oraz wystawiają faktury z odroczonym do 60 dni terminem płatności. Ubezpieczenie dostosowane jest do potrzeb nawet najmniejszej firmy, a windykacja niespłaconych należności nie jest dodatkowo płatna. Faktoring jest uznanym przez polskich przedsiębiorców popularnym sposobem na uzyskanie zewnętrznego finansowania bieżącej działalności firmy. Celem działalności naszej spółki faktoringowej KUKE Finance jest finansowanie należności zagranicznych i krajowych w ramach wszystkich dostępnych na rynku rodzajów faktoringu, ze szczególnym uwzględnieniem faktoringu pełnego, czyli z przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahenta. Gwarancje kontraktowe potwierdzają zdolność firmy do realizacji kontraktu. Dzięki gwarancji KUKE wykonawca nie musi angażować własnych środków finansowych i może starać się o pozyskanie kolejnych zamówień. W naszej ofercie znajdują się gwarancje zabezpieczające cały proces realizacji kontraktu: gwarancje zapłaty wadium, gwarancje należytego wykonania kontraktu, gwarancje zwrotu zaliczki oraz gwarancje usunięcia wad i usterek.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu