Kwieciński: w Programie dla Śląska zaangażowanych już 33,6 mld zł

  • PAP
opublikowano: 06-05-2019, 18:53

W realizację 40 przedsięwzięć Programu dla Śląska zostało zaangażowanych już 33,6 mld zł – poinformował w poniedziałek minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Obecnie rządowy program dla tego regionu obejmuje 87 przedsięwzięć o łącznej wartości ponad 55 mld zł.

Podczas briefingu w trakcie zorganizowanego w Zabrzu posiedzenia sejmowej podkomisji nadzwyczajnej do spraw polityki energetycznej Unii Europejskiej minister Kwieciński m.in. przypominał, że jeszcze parę miesięcy temu wartość środków zangażowanych w program wynosiła ok. 25 mld zł.

Jerzy Kwieciński
Fot. Zbyszek Kaczmarek / Gazeta Polska / FORUM

„Realizacja programu odbywa się bardzo konsekwentnie (…). 40 projektów jest już w realizacji” - mówił szef MIiR dodając, że łączna ich wartość zbliża się do 34 mld zł, a pierwsze z nich będą już w najbliższym czasie zamykane.

Wskazał na pierwsze efekty wybranych projektów. Jak mówił, np. w projekcie Młodzi na rynku pracy, w którym przekazano wsparcie 44 tys. poszukującym zatrudnienia młodym ludziom z woj. śląskiego, ok. 26 tys. z nich znalazło potem swoje miejsce pracy, a 7 tys. osób uzyskało kwalifikacje. W projekcie rozwoju kompetencji cydrowych przeszkolono z kolei ok. 41 tys. uczestników z regionu.

Minister Kwieciński zaznaczył w poniedziałek, że projekty Programu dla Śląska są na bieżąco dostosowywane do potrzeb. W jednym z nich, dotyczącym działań antysmogowych, za zgodą Komisji Europejskiej rozszerzono katalog beneficjentów, aby ze środków na termomodernizacje budynków mieszkalnych, mogły – prócz m.in. wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych – korzystać także samorządy lokalne. Tak poszerzony nabór wniosków o dofinansowania już się rozpoczął.

Jak przypominał szef MIiR, rządowy Program dla Śląska powstał, aby powstrzymać proces słabnącej konkurencji woj. śląskiego. Region – niegdyś kojarzony jako główny gospodarczy motor kraju - pod względem wskaźnika PKB na mieszkańca jest bowiem obecnie czwarty w Polsce.

Dokument pod nazwą „Program dla Śląska” premier Mateusz Morawiecki w pierwotnej formie zaprezentował w Katowicach w grudniu 2017 r. To jeden z kluczowych projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) i jeden z dwóch dedykowanych w niej regionom (obok Polski Wschodniej).

Program dla Śląska pierwotnie obejmował 73 przedsięwzięcia o łącznej wartości wynoszącej 42,1 mld zł. We wrześniu ub. rok szef MIiR informował o dodaniu do nich 14 kolejnych przedsięwzięć - o łącznej wartości ok. 13,2 mld zł.

Przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju Program ma być odpowiedzią na wyzwania stojące przed woj. śląskim. We wprowadzeniu do dokumentu napisano, że ma on na celu doprowadzenie w perspektywie długoterminowej (2030 r.) do zmiany profilu gospodarczego regionu i stopniowe zastępowanie tradycyjnych sektorów gospodarki, jak górnictwo i hutnictwo, nowymi - bardziej produktywnymi, innowacyjnymi i zaawansowanymi technologicznie.

Zgodnie z pierwotnymi założeniami Programu wartość działań i instrumentów bezpośrednio ukierunkowanych na realizację celów Programu do 2023 r. „wyniesie dodatkowo co najmniej 40 mld zł, uwzględniając m.in. koszty przygotowanych i przewidzianych do uruchomienia przed 2020 r. inwestycji infrastrukturalnych. Kwota ta ma wzrastać „wraz z dookreśleniem wartości projektów nieposiadających (...) wyceny finansowej”.

Program uwzględnia m.in. działania realizowane w ramach ogólnokrajowego wsparcia, z którego podmioty z woj. śląskiego wykorzystują ok. 5 mld zł. Wskazuje też m.in., że dla efektywnej jego realizacji ważna będzie integracja działań i instrumentów, w tym dostępnych na poziomie europejskim.

Dokument zawiera obszerną część analityczną, powstałą w toku konsultacji w regionie. Sześć wskazanych szczegółowych celów rozwojowych to: wzrost innowacyjności przemysłu i inwestycji rozwojowych w regionie, zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji mieszkańców regionu, poprawa jakości środowiska przyrodniczego, rozwój i modernizacja infrastruktury transportowej, wykorzystanie potencjału regionu w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, rozwój innowacji w energetyce oraz poprawa warunków rozwojowych miast.

W kontekście tych celów sformułowano początkowo 73 przedsięwzięcia Programu. To np. projekty kierowane do młodych na rynku pracy i wspierające procesy kształcenia, program likwidacji niskiej emisji, projekt bezemisyjnego transportu publicznego, przedsięwzięcia związane z infrastrukturą transportową, górnictwem czy wzrostem innowacyjności w energetyce, a także budowa kompleksu rekreacyjno-sportowo-turystycznego pod nazwą Beskidzkie Centrum Narciarstwa.

Niektóre z czternastu przedsięwzięć dołączonych do Programu dla Śląska w II poł. ub. roku to programy: Czyste Powietrze w woj. śląskim i Gepard II "Śląsk – Zagłębie bezemisyjnego transportu”.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PAP

Polecane