Lewiatan o 3 latach rządu Donalda Tuska

DI, Lewiatan
opublikowano: 15-11-2010, 13:52

Rząd od momentu swego powstania zapowiadał wspieranie przedsiębiorczości oraz radykalną zmianę na lepsze przepisów prawa gospodarczego. Obiecano przedsiębiorcom wprowadzenie na serio zasady jednego okienka przy zakładaniu firmy, usprawnienie sądownictwa gospodarczego, realne skrócenie czasu dochodzenia należności na drodze sądowej. Obiecano także maximum wolności, swobody gospodarczej oraz zwiększenie zaufania wobec przedsiębiorców.

Komunikat Lewiatana:

Przez ostatnie 3 lata rząd zaproponował wiele nowych projektów aktów prawnych. Były to propozycje działań, od małych zmian punktowych, np. podniesienie progu obowiązku prowadzenia pełnej księgowości z 800 tys. Euro do 1,2 mln. Euro, po duże zmiany systemowe, np. ustawa o PPP, czy 2 bardzo duże nowele uzp.

Wiele z tych zmian było inspirowanych i postulowanych przez środowisko przedsiębiorców.
Za najbardziej owocny okres rządu PO-PSL Lewiatan uznaje przełom 2007-2008. Okres tzw. pakietu Szejnfelda przygotowanego w ramach Ministerstwa Gospodarki oraz początki działań Komisji Przyjazne Państwo. Kierunek reform w obszarze prawa gospodarczego w tym czasie był bardzo obiecujący, niestety w dalszych latach zamiast przyspieszeniu uległ spowolnieniu.

Podsumowanie: 677 ustaw przyjęto w VI kadencji sejmu; nie wszystkie były inicjatywą rządu i nie wszystkie dotyczyły przedsiębiorców; dla porównania w V kadencji która trwała tylko 3 lata przyjęto 384 ustawy, rok 2009 – przyjęto 243 ustawy i ponad 1400 rozporządzeń.

I rok rządów 2007-2008 pozytywny:

- I nowelizacja sdg w ramach której umożliwiono przedsiębiorcom zawieszanie działalności gospodarczej, rozszerzono zakres wiążącej interpretacji przepisów prawa np. na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne; - II nowela sdg – wprowadzenie jednego okienka on –line (termin wejścia w życie lipiec 2011 r.)
- nowelizacja KSH gdzie obniżono minimalny kapitał zakładowy w spółkach kapitałowych (sp. z o.o. z 50 tys. Do 5 tys., SA z 500 tys. Do 100 tys. Zł.); zniesiono formę aktu notarialnego dla spółek partnerskich;
- nowela KC i prawa dewizowego znosząca zasadę walutowości wymagającej wyrażanie zobowiązań pieniężnych na obszarze Polski jedynie w walucie polskiej;
- ustawa o PPP upraszczająca proces przygotowania PPP m.in. przez eliminację przepisów nakładających na podmiot publiczny obowiązku sporządzania bardzo skomplikowanych analiz;
- nowa instytucja upadłości konsumenckiej – nowy typ postępowania oddłużeniowego dla osób które z przyczyn nie leżących po ich stronie staly się niewypłacalne;
- Uchylenie tzw. podatku Religii – była to dodatkowa opłata w wysokości 12% składki OCE która była przekazywana do NFZ;
- nowela ustawy o rachunkowości ww.;
- dwukrotna nowelizacja ustawy o VAT wprowadzając zmiany ułatwiające obsługę tego podatku; duży udział KNPP;
- nowela ordynacji podatkowej, znosząca zasadę natychmiastowej wykonalności decyzji organu I instancji;
2009 - gorzej
- przyjęto 2 negatywnie ocenianych przez Lewiatan nowelizacje ustawy o zamówieniach publicznych, które nie poprawiły systemu zamówień publicznych, a które jedynie skracają cały proces kosztem prawa przedsiębiorców jako wykonawców; oprócz zarzutów merytorycznych do uchwalonych regulacji mieliśmy również zastrzeżenia do sposobu ich procedowania z przedsiębiorcami;
- przyjęto ustawę o pozwach grupowych bez przeprowadzenia rzetelnych analiz, ocen wpływu tej regulacji na gospodarkę, budżet państwa, przedsiębiorców i rynek pracy;
- znowelizowana ustawę o RM oraz regulamin pracy RM, który miał na celu poprawić jakość stanowionego prawa oddając pisanie projektów aktów prawnych w ręce legislatorów z RCL. W praktyce, administracja publiczna użyła tych zmian przepisów do ograniczenia konsultacji społecznych projektów aktów prawnych argumentując, iż nie ma obecnie obowiązku konsultacji projektów aktów prawnych, tylko założeń do ustawy.
- wprowadzono nową ustawę o koncesjach na roboty budowlane lub usługi; pobudziła ona zainteresowanie PPP, ale de facto wprowadziła trochę zamieszania, bo chwilę wcześniej uchwalono ustawę o PPP; różnica dotyczy kwestii wynagradzania partnera prywatnego;
- pozytywnie należy ocenić zmianę KPC w zakresie wprowadzenia od 1 stycznia 2010 r. elektronicznego postępowania upominawczego (sprawy drobne np. niezapłacone rachunki za prąd, gaz, telefon itd.);
- jw. Zmiana KPC umożliwiająca rejestrację przebiegu rozprawy z użyciem nowoczesnych technologii – zapisu audio, audio-wideo, elektroniczny protokół, co wpływa na tempo prowadzonej rozprawy;
- pozytywnie należy ocenić zmianę ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, który wprowadził możliwość wydawania odpisów i zaświadczeń  z rejestru zastawów drogą elektroniczną z mocą urzędową tych dokumentów;
2010 słabo
- ustawa o świadczeniu usług na terytorium RP, a w zasadzie brak implementacji dyrektywy usługowej;
- nowela przepisów o udostępnianiu informacji gospodarczych – pozytywnie oceniania przez przedsiębiorców;
- ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, która wspiera rozwój tych sieci i usług a także znosi bariery inwestycyjne w tym obszarze; ustawa wprowadziła jednak bariery dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych w postaci kosztownych i czasochłonnych obowiązków przekazywania bardzo szczegółowych danych nt. infrastruktury, czy sieci telekomunikacyjnych oraz budynków umożliwiających kolokację;

Podsumowanie:

Generalnie dobry kierunek, ale zbyt małe tempo zmian i brak determinacji w prowadzeniu systemowych reform w obszarze prawa gospodarczego;
Były dobre regulacje, były wpadki np. poniżej, ale są i zaniechania np. poniżej:
Wpadki:
- obowiązek zatrudnienia strażaka w każdej firmie;
- zmiany PIT40;
- Święto 3 Króli;
- inicjatywa Ministerstwa rolnictwa mająca na celu wprowadzenie regulacji prawnych określających max. Wysokości stawek marż w handlu żywnością;
- nowa koncepcja zagospodarowania przez ZUS składek przeznaczonych na OFE;
- kosmiczna koncepcja ustawy lobbingowej;
Wiele zaniechań:
- prace nad promocją gospodarki polskiej utknęły;
- prace nad prawem holdingowym utknęły w martwym punkcie;
- prace nad deregulacją są obecnie przez RM 16.11.br. ale jest to bardzo okrojona wersja przez resorty; czekamy na przełom w zakresie zamiany zaświadczeń na oświadczenia; Lewiatan w sierpniu przekazał już kolejny pakiet de regulacyjny do MG oraz pracuje nad kolejnym w obszarze e-gospodarka oraz depenalizacja;
- fatalna implementacja dyrektyw, zła i późna: dyrektywa usługowa, PSD, MIFID;
- brak konsultacji stanowisk rządu polskiego co do projektów unijnych;

Rekomendacje:

Przedsiębiorcom nie chodzi o ilość, ale o jakość! Szybkie tempo również nie sprzyja jakości, dlatego postulujemy z kwestii horyzontalnych:
1) potrzebna gruntowna reforma systemu stanowienia prawa, która uporządkuje proces tworzenia nowych przepisów wg programu, planu itd. wpłynie to pozytywnie na zwiększenie jego jawności oraz uczyni bardziej przewidywalnym; w którym należy położyć nacisk na otwarte konsultacje społeczne oraz OSR i OKR;
2) tworzone przepisy powinny być badane pod kątem nowych barier oraz powinny być prowadzone okresowe przeglądy obowiązujących przepisów pod kątem barier w praktyce;
3) ścieżka konsultacji projektów unijnych;
4) potrzebne są dalsze zmiany w kierunku e-administracja, e-sądy, e-gospodarka; to jest naszym zdaniem kierunek zmian które należy kontynuować w pierwszej kolejności, bo wprowadzenie e-rozwiązań zniesienie naszym zdaniem wiele istniejących barier i wymusi uproszczenie procedur czy formularzy;
5) dokończyć implementację dyrektywy usługowej, której celem jest uproszczenie procedur, elektronizacja kontaktów z administracja, deregulacja oraz dereglamentacja.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: DI, Lewiatan

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / Lewiatan o 3 latach rządu Donalda Tuska