Licencje na przewozy w Unii mogą pojawić się z opóźnieniem

Marcin Bołtryk
04-09-2003, 00:00

Wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego we wspólnocie uzależnione jest od posiadania licencji wspólnotowej, wydanej przez właściwe władze państwa członkowskiego. Licencje te wydawane są według wzoru określonego w Rozporządzeniu Rady nr 11/98/WE.

— W Unii Europejskiej licencje wydawane są przedsiębiorcom, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, dobrą reputację i kondycję finansową. Polska rozpoczęła już przygotowania do dostosowania regulacji prawnej prowadzenia działalności w zakresie transportu drogowego do norm obowiązujących w Unii. Milowym krokiem w tym kierunku była nowelizacja ustawy o transporcie drogowym, uchwalona przez Sejm 23 lipca 2003 r., wchodząca w życie 28 września 2003 r. — przekonuje Magdalena Jędrzejowska, radca prawny w Kancelarii Prawnej Chałas, Wysocki i Partnerzy.

Z dniem wejścia Polski do Unii, przedsiębiorcy zagraniczni z państw członkowskich nie będą musieli uzyskiwać zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego osób oraz rzeczy na terytorium Polski. Nadal jednak obowiązek uzyskiwania stosownych zezwoleń będzie ciążył na przewoźnikach zagranicznych pochodzących z krajów innych niż państwa członkowskie.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. wprowadza zmiany w katalogu możliwych zabezpieczeń. Podstawową jest usunięcie z niego gwarancji i polis ubezpieczeniowych.

— Zgodnie z zasadami UE, przedsiębiorca musi dysponować kapitałem i rezerwami wysokości co najmniej 9 tys. EUR (ok. 39 tys. zł) na pierwszy pojazd i 5 tys. EUR (ok. 22 tys. zł) na każdy kolejny. Ustawa nakłada również na przedsiębiorców obowiązek zapewnienia, aby zatrudnieni przez niego kierowcy posiadali odpowiednie kwalifikacje oraz spełniali wyższe niż dotychczas wymagania co do stanu zdrowia — wyjaśnia Magdalena Jędrzejowska.

Przede wszystkim jednak znowelizowana ustawa nakazuje przewoźnikom legitymowanie się tzw. licencją wspólnotową.

— Przedsiębiorców obowiązuje nowa licencja od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii. Należy przy tym podkreślić, że wniosek o przyznanie takiej licencji musi być złożony przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w tym zakresie, nie później niż w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy o transporcie drogowym, tzn. do dnia 1 stycznia 2004 r. Niewykonanie powyższego obowiązku spowoduje wygaśnięcie dotychczasowych uprawnień — przestrzega Magdalena Jędrzejowska.

Proces przyznawania licencji wspólnotowych będzie oczywiście postępował stopniowo. Po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o transporcie drogowym konieczne będzie wydanie do niej aktów wykonawczych, w tym w szczególności rozporządzenia określającego wzór licencji wspólnotowej.

— Obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Infrastruktury (z 29 listopada 2001 r.) w sprawie wzoru licencji na wykonywanie transportu drogowego, wypisu z licencji oraz wykazu pojazdów samochodowych (DzU nr 145, poz. 1630) będzie musiało bowiem ulec zmianie. Wydania tego rozporządzenia nie postrzegam jako trudność. Wzór licencji wspólnotowej określony jest bowiem w załączniku do Rozporządzenia Rady nr 11/98/WE z dnia 11 grudnia 1997 r. — mówi Magdalena Jędrzejowska.

Następnym krokiem będzie zamówienie przez MI, a właściwie jednostkę specjalnie utworzoną w celu organizacyjnej obsługi transportu międzynarodowego —Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego (BOTM) — wzorów takich licencji. Ponieważ zlecenie dostarczenia takich wzorów musi odbywać się w trybie ustawy o zamówieniach publicznych, proces faktycznego wydawania licencji wspólnotowych rozpocznie się zapewne nie wcześniej niż kilka miesięcy po dniu wejścia w życie nowelizacji. Według zapewnień Ministerstwa Infrastruktury, BOTM już w najbliższym czasie rozpocznie wysyłanie pisemnych informacji do przedsiębiorców posiadających licencje na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego, dotyczących obowiązku posiadania licencji wspólnotowych.

— Na podstawie obecnie obowiązujących licencji, przedsiębiorcy operatorzy transportu międzynarodowego są zobowiązani złożyć wnioski o przyznanie licencji wspólnotowych nie później niż do końca 2003 r. Niewykonanie powyższego obowiązku spowoduje wygaśnięcie dotychczasowych uprawnień. Wnioski muszą być rozpoznane, a licencje wydane przez Ministra Infrastruktury do 1 maja 2004 r. Nie ma zagrożenia, iż 1 maja 2004 r. polscy przewoźnicy będą musieli zaprzestać prowadzenia działalności — mówi Magdalena Jędrzejowska.

Tadeusz Wilk, dyrektor departamentu transportu samochodowego w Zrzeszeniu Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, podkreśla, że przewoźnicy obawiają się opóźnień w wydawaniu licencji wspólnotowych.

— 1 maja 2004 r. muszą je posiadać wszyscy polscy przewoźnicy międzynarodowi. Już 4 miesiące wcześniej, od 1 stycznia, licencjami wspólnotowymi powinni się legitymować właściciele pojazdów z silnikiem Euro3, którzy wykonują transporty do Niemiec. Tymczasem czekamy na przyjęcie znowelizowanej ustawy o transporcie drogowym, w której będzie wzór nowej licencji, potem na druk tych dokumentów i ich wydanie — mówi Tadeusz Wilk.

Dużo zależy od tego, kiedy przewoźnicy rozpoczną dostosowywanie się do działania na rynku UE. Uzyskanie licencji wspólnotowej nie wiąże się dla przedsiębiorców posiadających dotychczasowe licencje z żadnymi nowymi wymaganiami, które nie obowiązywałyby w 2003 r. Problemy mogą mieć jedynie przedsiębiorcy, którzy nie dokonali jeszcze wymiany „starych koncesji” na „nowe licencje”, obowiązujące od 1 stycznia 2002 r.

Okiem praktyka

Jesteśmy przygotowani pod względem legislacyjnym do wejścia do Unii Europejskiej. Jesteśmy przedsiębiorstwem o zasięgu europejskim i na bieżąco współpracujemy z firmami z krajów Unii. Monitorujemy wszelkie zmiany w prawie unijnym. Muszę jednak zaznaczyć, że pozwalają nam na to informacje uzyskane ze współpracujących z nami oddziałów w Europie, a nie z periodyków czy innych wydawnictw rządowych. Mam wrażenie, że wciąż istnieje luka w informacji na temat uregulowań prawnych obowiązujących w Unii.

Jan Hoheker dyrektor ds. logistyki i rozwoju Wincanton Trans European Polska

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Marcin Bołtryk

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Transport i logistyka / Licencje na przewozy w Unii mogą pojawić się z opóźnieniem