List Rokity do Marcinkiewicza z propozycjami PO dotyczącymi rządzenia

Polska Agencja Prasowa SA
opublikowano: 04-10-2005, 19:10

Platforma Obywatelska uważa, że pierwszą inicjatywą ustawodawczą nowego rządu powinien być projekt ustawy o naprawie życia publicznego, która wprowadziłaby podwyższoną odpowiedzialność wyższych funkcjonariuszy publicznych za ich działania. PO proponuje też zmniejszenie liczby ministerstw z 14 do 12.

Platforma Obywatelska uważa, że pierwszą inicjatywą ustawodawczą nowego rządu powinien być projekt ustawy o naprawie życia publicznego, która wprowadziłaby podwyższoną odpowiedzialność wyższych funkcjonariuszy publicznych za ich działania. PO proponuje też zmniejszenie liczby ministerstw z 14 do 12.

    Jeden z liderów PO Jan Rokita wystosował we wtorek list do kandydata Prawa i Sprawiedliwości na premiera Kazimierza Marcinkiewicza, w którym zawarte są zasady dotyczące: podniesienia standardów życia publicznego, podniesienia standardów rządzenia, nowego mechanizmu konstruowania budżetu; standardów legislacjioraz struktury organizacyjnej rządu. 

    "Proponujemy - napisał Rokita - żebyśmy razem zbudowali rząd, który będzie działał skutecznie, oszczędnie i będzie znacznie sprawniejszy od poprzednich rządów". By osiągnąć ten cel, "musimy - dodał - wspólnie zastanowić się nad tym, w jaki sposób zorganizować administrację, by skutecznie realizowała misję służenia społeczeństwu".

    W punkcie dotyczącym standardu życia publicznego PO proponuje "wyeliminowanie przywilejów władzy, które stworzyły system interesowności i korupcji rządzących", "zlikwidowanie bezkarności ludzi władzy" oraz przezwyciężenie "bezsilności państwa i prawa".

    Projekt ustawy autorstwa PO o naprawie życia publicznego przewiduje m.in. "obowiązek najwyższej staranności dla ludzi władzy przy pełnieniu ich funkcji i unikania konfliktu interesów", "obowiązek składania deklaracji majątkowych przez osoby najbliższe ludzi władzy". Zakłada też lustrację majątkową "z domniemaniem pochodzenia nieujawnionego majątku z nielegalnych źródeł" i zakaz handlu akcjami.

    PO proponuje drastycznie ograniczyć przyjmowanie "darowizn, ulg, zwolnień finansowych, premii, korzystania z telefonów komórkowych na koszt podatnika", zlikwidować rozbudowany system limuzyn rządowych oraz dokonać przeglądu mieszkań "nabytych przez ludzi władzy z naruszeniem przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu". Platforma chciałaby również wprowadzić "obowiązkowe zawieszenie w czynnościach służbowych oskarżonego funkcjonariusza publicznego".

    Platforma postuluje wprowadzenie zakazu "kłamania przed sądem, także przez oskarżonego i umożliwienie publikacji nazwisk i twarzy przestępców". PO chce również wprowadzenia instytucji "prokuratora specjalnego dla spraw przeciwko najwyższym funkcjonariuszom państwowym". Tym przedsięwzięciom towarzyszyć powinny przepisy o szybkim sądzie dla sprawców najbardziej dokuczliwych społecznie przestępstw (48 godzin) oraz o otwarciu i udostępnieniu archiwów IPN".

    Według Platformy, "w ciągu pierwszego miesiąca od powstania rządu wynegocjowane powinny być zmiany Konstytucji", które wprowadzą "prawo Trybunału Stanu do usuwania z urzędu najwyższych funkcjonariuszy publicznych w sytuacji sprzeniewierzenia się ślubowaniu i naruszenia w ten sposób godności sprawowanej funkcji". Rokita dodał, że PO dysponuje takim projektem. Jego zdaniem w zmienionej konstytucji powinny się także znaleźć przepisy znoszące całkowicie immunitet parlamentarny oraz ograniczające immunitet sędziów.

    PO proponuje też wprowadzenie m.in. "Zasad działania członków Rady Ministrów", a także odrębnych zasad działania dla osób sprawujących kierownicze funkcje w administracji rządowej: wiceministrów, kierowników urzędów centralnych, wojewodów.

    Według PO, budżet państwa powinien być planowany w układzie programów realizowanych przez rząd. "Decyzje merytoryczne, związane z podziałem środków na poszczególne programy rządowe, powinny należeć do Kancelarii Premiera, która także będzie odpowiadać za podział środków pomiędzy poszczególne cele i zadania, badanie stopnia ich realizacji oraz kosztów z tym związanych" - napisał Rokita. Dodał, że  podział środków na poszczególne programy nie ma charakteru czysto finansowego i nie powinien należeć do Ministra Finansów.  

Nieruchomości
Najważniejsze informacje z branży nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Wiadomości, komentarze i analizy rynkowe.
ZAPISZ MNIE
×
Nieruchomości
autor: Dominika Masajło, Paweł Berłowski
Wysyłany raz w tygodniu
Najważniejsze informacje z branży nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Wiadomości, komentarze i analizy rynkowe.
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

    Szef resortu finansów "powinien być odpowiedzialny za przygotowanie prognozy dochodów, ustalenie maksymalnego dopuszczalnego poziomu wydatków i deficytu w danym roku." Miałby kontrolować wysokość kosztów ponoszonych na realizację programów poszczególnych ministerstw.

    Według propozycji Platformy, premier odpowiadałby za wyznaczenie lub zaakceptowanie zadań ministra przeznaczonych do realizacji w ramach posiadanych środków. Ponadto rozliczałby ministrów z tego, czy wykonali powierzone im zadania oraz, w oparciu o informacje Ministra Finansów, z tego, czy koszty poniesione na realizacjęzadań były uzasadnione.

    W ocenie PO "przy tego rodzaju zarządzaniu finansami państwa koniecznym staje się wydłużenie okresu planowania budżetowego". "Proponujemy więc, by rząd przyjmował wieloletnie plany finansowe, które będą określały maksymalny poziom wydatków państwa w kolejnych latach oraz podział dostępnych środków na poszczególne obszary działalności państwa" - zaznaczył Rokita. Według PO, pierwszy taki plan powinien obowiązywać na lata 2006-2009, a następnie w sposób kroczący być przedłużany na kolejne lata.

    Platforma proponuje centralizację procesu legislacyjnego w rządzie i w parlamencie, by "podejmowane były tylko te projekty ustaw, które są niezbędne i uzasadnione". Zdaniem PO, trzeba także uruchomić "stały przegląd istniejących regulacji i usuwania przepisów wadliwych lub niepotrzebnych".

    Platforma chce także powołania Narodowego Centrum Legislacyjnego (NCL), które będzie m.in. odpowiedzialne za redakcję aktów prawnych, zgodnie z przyjętymi przez rząd założeniami. PO postuluje zmniejszenie liczby ministerstw do dwunastu. Byłyby to: Ministerstwo Gospodarki, Skarbu i Infrastruktury, które powinno się zajmować także budownictwem; Ministerstwo Rozwoju, które zajmowałoby się funduszami strukturalnymi; MinisterstwoRolnictwa i Środowiska; Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Zabezpieczenia Społecznego; Ministerstwo Edukacji, Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Sportu; Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego, Wyznań Religijnych i Dialogu z Organizacjami Pozarządowymi; Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej.

    Ponadto, według Platformy, powinny pozostać ministerstwa obrony narodowej i sprawiedliwości. PO proponuje także powołać, obok Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Administracji, a z Ministerstwa Finansów przenieść do Kancelarii Premiera planowanie budżetowe. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych miałoby się stać merytorycznym zapleczem premiera.

    Pomysłem PO jest także utworzenie jednego urzędu antymonopolowego, który zastąpiłby Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd Regulacji Energetyki, Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczt. "Przejąłby również kompetencje w zakresie regulacji rynku od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Urzędu Transportu Kolejowego i Urzędu Lotnictwa Cywilnego" - napisał Rokita.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Polska Agencja Prasowa SA

Polecane