LTL <LTLP.WA> Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LTL S.A.

PAP
opublikowano: 24-06-2003, 17:03

LTL <LTLP.WA> Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LTL S.A. UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY LTL S.A.
RB 23/2003
Zarząd Lubelskiego Towarzystwa Leasingowego S.A. w Lublinie informuje, iż w dniu 23 czerwca 2003 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskiego Towarzystwa Leasingowego S.A.:
Uchwałą nr 1.
Postanowiło, że koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia zwołanego na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Lublinie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 17 kwietnia 2003 roku pokryje Spółka
Uchwałą nr 2.
Odwołało dotychczasowych członków Rady Nadzorczej w składzie:
- Feliks Siemienas - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Renata Siemienas - Wice Przewodnicząca Rady Nadzorczej
- Jerzy Wrąbel - Wice Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Wanda Wrąbel - członek Rady Nadzorczej
- Piotr Wielowieyski - członek Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie wskazało przyczyn odwołania członków Rady Nadzorczej.
W dniu 23 czerwca 2003 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskiego Towarzystwa Leasingowego S.A. uchwałą nr 3 powołało Radę Nadzorczą w składzie:
- Łukasz Chojnacki
- Feliks Siemienas
- Renata Siemienas
- Magdalena Borkowska
- Magdalena Trzynadlowska
Szczegółowe informacje na temat osób powołanych do Rady Nadzorczej w dniu 23 czerwca 2003 roku:
Łukasz Chojnacki
Data powołania do Rady Nadzorczej: 23 czerwca 2003 roku.
Wiek: 28 lat
Funkcja powierzona w przedsiębiorstwie emitenta: Przewodniczący Rady Nadzorczej.
Wykształcenie: Absolwent Wydziału "Zarządzanie i Informatyka" na Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu (kierunek studiów: "Finanse i bankowość").
Opis przebiegu pracy zawodowej, kwalifikacje:
Od lutego 2003 roku Łukasz Chojnacki jest członkiem Zarządu Eurobank S.A. Od roku 2002 pracuje na stanowisku Kierownika Działu Finansowego "Look Finansowanie Inwestycji" S.A. W latach 1999 -2002 pracował jako doradca w firmie audytorskiej Arthur Andersen Sp. z o.o., natomiast w latach 1998 -1999 był współwłaścicielem Kancelarii Rachunkowej "WO" s.c.
Łukasz Chojnacki jest doświadczonym specjalistą z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw i controllingu. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa potwierdzone egzaminem państwowym.
Łukasz Chojnacki nie wykonuje poza przedsiębiorstwem emitenta działalności konkurencyjnej oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest on wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Magdalena Borkowska
Data powołania do Rady Nadzorczej: 23 czerwca 2003 roku.
Wiek: 32 lata
Funkcja powierzona w przedsiębiorstwie emitenta: Członek Rady Nadzorczej.
Wykształcenie: Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwerysytetu Wrocławskiego (kierunek: "Prawo") oraz Podyplomowego Studium Finansów i Bankowości na Wydziale Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
Opis przebiegu pracy zawodowej, kwalifikacje:
Magdalena Borkowska jest radcą prawnym w Eurobank S.A. W roku 2002 została powołana do Zarządu Komisarycznego Banku Wschodniego S.A., którego zarząd przejął w grudniu 2002 Bank Społem S.A. (później Eurobank S.A.) W latach 1997-2002 Magdalena Borkowska zatrudniona była w LUKAS S.A., zaś w latach 1999-2000 piastowała stanowisko członka Rady Nadzorczej LUKAS Banku S.A. Magdalena Borkowska, jako radca prawny, jest doświadczonym ekspertem z zakresu prawa cywilnego i prawa gospodarczego.
Magdalena Borkowska nie wykonuje poza przedsiębiorstwem emitenta działalności konkurencyjnej oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Magdalena Trzynadlowska
Data powołania do Rady Nadzorczej: 23 czerwca 2003 roku.
Wiek: 28 lat
Funkcja powierzona w przedsiębiorstwie emitenta: Członek Rady Nadzorczej.
Wykształcenie: Absolwentka Wydziału "Zarządzanie i Informatyka" na Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu (kierunek studiów: "Finanse i bankowość").
Opis przebiegu pracy zawodowej, kwalifikacje:
Magdalena Trzynadlowska pracuje od 2003 roku w Eurobank S.A. W latach 1999 - 2002 pracowała jako doradca w firmie audytorskiej Arthur Andersen Sp. z o.o., natomiast w latach 2002 - 2003 pracowała jako konsultant w Dziale Audytu i Doradztwa gospodarczego Ernst and Young Audit Sp. z o.o. Magdalena Trzynadlowska jest specjalistą z zakresu finansów przedsiębiorstw, rachunkowości i controllingu.
Magdalena Trzynadlowska nie wykonuje poza przedsiębiorstwem emitenta działalności konkurencyjnej oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
W dniu 23 czerwca 2003 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskiego Towarzystwa Leasingowego S.A. uchwałą nr 4 odwołało prezesa Zarządu - pana Pawła Kłodasia.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie wskazało przyczyny odwołania Prezesa Zarządu.
W związku z niezgłoszeniem kandydatur na stanowisko Prezesa Zarządu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie podjęło uchwały w przedmiocie powołania Prezesa Zarządu. Data sporządzenia raportu: 24-06-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PAP

Polecane