Marek Belka przedstawił sejmowe expose

opublikowano: 24-06-2004, 09:29

Dziś stajemy przed Sejmem po raz drugi, staje przed Sejmem ten sam premier i rząd niemal w tym samym składzie jak poprzednim razem - powiedział premier Marek Belka rozpoczynając w czwartek swoje sejmowe expose.

Premier dodał, że w składzie rządu - w stosunku do tego, który po raz pierwszy ubiegał się o wotum zaufania 14 maja - nastąpiła tylko jedna zmiana - na stanowisku ministra zdrowia.

Belka podziękował posłom SLD i UP, którzy poparli jego rząd w pierwszym głosowani nad wotum zaufania dla niego.

Premier Marek Belka przypomniał pięć kluczowym zadań, wokół których skoncentrował pracę swojego rządu.

Szef rządu wymienił: zwalczanie biedy, wykluczenia społecznego oraz bezrobocia, pełną mobilizację dla osiągnięcia maksimum korzyści z pierwszego roku członkostwa w UE, rozwiązanie najbardziej palących problemów w ochronie zdrowia, uporządkowanie zarządzaniem majątkiem państwa i polityki prywatyzacyjnej oraz obecność wojskową Polski w Iraku.

Premier przypomniał, że podczas poprzedniej debaty sejmowej nad jego expose, która odbyła się 14 maja, posłowie otrzymali materiał zawierający zestaw przedsięwzięć jakie rząd zamierza realizować. Belka podkreślił, że ten program pozostaje podstawą działań jego gabinetu.

"Został jednak od tego czasu przemyślany, skonkretyzowany, także na podstawie postulatów ugrupowań parlamentarnych" - dodał Belka.

"Ustawa zdrowotna trafiła już do Sejmu" - podkreślił.

Premier przyznał, że w tym przypadku nie wszystkie oczekiwania zostały spełnione, ale - jak dodał - "uznaliśmy, że jak najszybciej parlament powinien się tym projektem zająć".

Belka przypomniał też, że rząd opracował i przekazał do Sejmu autopoprawkę zawierającą kredyty pomostowe mające ułatwić zakładom opieki zdrowotnej zaspokojenie roszczeń z tytułu tzw. ustawy 203. "Dokonaliśmy także korekty planu finansowego NFZ, przesunęliśmy środki tam gdzie są najbardziej potrzebne" - podkreślił.

Premier zaznaczył też, że obecny rząd przygotował założenia budżetu, a którym ostrożnie szacuje przychody.

Od pierwszych dni swej działalności rząd zajął się tworzeniem warunków dla pełnego i aktywnego wykorzystania możliwości związanych z obecnością w UE - powiedział premier Marek Belka.

"Gdy po raz pierwszy odbierałem z rąk prezydenta nominację na szefa rządu, nie umilkła jeszcze euforia w sprawie członkostwa Polski w UE. Czas jej trwania szybko się jednak skończył" - powiedział premier. Jak dodał, jego rząd przyjął cztery z siedmiu projektów ustaw dostosowawczych, które nie zostały uchwalone w okresie przedakcesyjnym, a trzy kolejne będą rozpatrzone przez Radę Ministrów do połowy lipca.

Wyjaśnił, że nowe rozwiązania prawne mają służyć przede wszystkim efektywnemu wykorzystaniu środków z funduszy strukturalnych. Podkreślił, że "w dużej mierze dzięki skoordynowanej działalności administracji rządowej i samorządowej" wzrosła liczba rolników, którzy złożyli wnioski o dopłaty. "Do wczoraj złożono ponad 80 proc. wniosków" - poinformował. - Termin przedłużony do końca czerwca pozwoli na uruchomienie dopłat dla co najmniej 90 proc.".

Belka poinformował ponadto, że rząd zakończył prace nad Narodową Strategią Integracji Społecznej, przyjął założenia do programu upowszechniania dostępu do Internetu, założenia nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz ustawy o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

"Nie zamierzam ukrywać, że nie ustrzegliśmy się sytuacji, które muszą niepokoić" - przyznał Belka. - Przykładem może być zamieszanie z wypłatą w terminie zasiłków po zniesieniu funduszu alimentacyjnego, czy też jednoznacznego wyjaśnienia wątpliwości w sprawie niektórych przepisów ustawy o VAT".

"W takich przypadkach poleciłem właściwym ministrom ustalenie przyczyn i osób odpowiedzialnych oraz wyciągnięcie odpowiednch wniosków, a - jeśli trzeba - wystąpienie przez rząd z nowymi inicjatywami ustawodawczymi" - dodał premier.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zamiarem rządu jest stopniowa redukcja wielkości naszego kontyngentu wojskowego w Iraku, w tym znaczące jego ograniczenie od początku 2005 r. - powiedział w czwartkowym expose w Sejmie premier Marek Belka.

Przypomniał, że we wtorek rząd wystąpił do prezydenta o przedłużenie do końca roku obecności polskiego kontyngentu w Iraku.

Belka podkreślił, że rząd uczynił to w nowej sytuacji, ponieważ zmienił się mandat sił stabilizacyjnych w Iraku - obecnie wynika on z rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Ponadto, dodał, za parę dni odpowiedzialność za sprawy irackie przejmie tymczasowy rząd tego kraju, który stanie się dla nas ważnym partnerem w dialogu na temat przyszłości naszych wojsk w Iraku.

Premier zapowiedział, że rząd nie zamierza odstąpić od reformy finansów publicznych. Podkreślił także, że rząd nie zamierza podtrzymywać weryfikacji rent i skłania się, by bardziej elastycznie określić wiek emerytalny kobiet

Premier podkreślił, że obecna sytuacja gospodarcza pozwala uruchomić dodatkowe narzędzia w polityce społecznej. "Nasza polityka musi bowiem łączyć dążenie do racjonalizacji finansów publicznych z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań najbardziej potrzebujących pomocy" - dodał.

Zdaniem Belki, można odsunąć na przyszłość sprawę obligatoryjnego zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. "I być może zaproponować rozwiązanie, które określi wiek emerytalny kobiet bardziej elastycznie pozostawiając im swobodę wyboru" - zaznaczył premier. Podkreślił też, że rząd jest za tym, by nowym zasadom waloryzacji rent i emerytur towarzyszyła likwidacja starego portfela.

"Propozcyja weryfikacji rent nie będzie przez rząd podtrzymywana, będziemy skuteczniej wykorzystywać istniejący mechanizm weryfikacji" - oświadczył Belka. Zapowiedział też, że korekcie zostaną poddane propozycje dotyczące zasad zarobkowania przez rencistów i emerytów, a rząd nie będzie proponował istotniejszych zmian do obecnego systemu rent rodzinnych.

Premier zadeklarował, że w budżecie na 2005 rok zostaną zabezpieczone środki większe niż dotychczas przeznaczone na zwalczanie głodu i niedożywienia.

Jak powiedział, rząd jeszcze w czerwcu i lipcu planuje rozpatrzenie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, ustawy o krajowym funduszu kapitałowym ułatwiającym małym i średnim przedsiębiorcom dostęp do kapitału. W sierpniu i wrześniu przygotowane zostaną kolejne trzy ustawy z pakietu reformy finansów publicznych, od której - jak podkreślił Belka - "nie zamierzamy odstępować".

mok/par/ mgl/

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / Marek Belka przedstawił sejmowe expose