Masters <ELPO.WA> Korekta raportu bieżącego nr 36/2003 z dnia 24/09/2003

Masters <ELPO.WA> Korekta raportu bieżącego nr 36/2003 z dnia 24/09/2003 KOREKTA RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 36/2003 Z DNIA 24/09/2003
Raport bieżący nr 37/2003
Zarząd MASTERS S.A. informuje, że w raporcie bieżącym nr 36/2003 dotyczącym zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30/10/2003 omyłkowo nie zamieszczono w porządku obrad punktu "Odwołanie członków Zarządu". W związku z powyższym podaje się poniżej poprawną treść raportu 36/2003:
Działając na podstawie Art. 399 § 1Ksh w związku z Art. 400 § 1 Ksh Zarząd MASTERS S.A. z siedzibą w Legnicy przy ul. Słubickiej 2, wpisanej w dniu 20 stycznia 2003 roku do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000144421 zwołuje na dzień 30 października 2003 roku o godzinie 8.00 w siedzibie Spółki w Legnicy przy ul. Słubickiej 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MASTERS S.A. z następującym porządkiem obrad:
1/ Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej
2/ Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3/ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4/ Sporządzenie listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia
5/ Wybór komisji skrutacyjnej
6/ Przyjęcie porządku obrad
7/ Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami
8/ Ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki
9/ Informacja Zarządu nt. aspektów ekonomicznych i prawnych transakcji objęcia udziałów przez Masters S.A. w spółce WIP Computers Systems Sp. z o.o. w zamian za aport w postaci akcji własnych MASTERS S.A., które na podstawie uchwał WZ nabyte zostały w celu umorzenia
10/ Informacja zarządu o aspektach ekonomicznych i prawnych czynności prawnych dotyczących majątku trwałego MASTERS S.A. dokonanych w okresie od dnia 11.02.2003 r. do dnia 30 września 2003 r.
11/ Odwołanie członków Zarządu.
12/ Podjęcie uchwały w sprawie powołania biegłego rewidenta w celu zbadania transakcji dokonanych przez zarząd w okresie od dnia 11 lutego 2003 r. do dnia podjęcia uchwały w kontekście określenia ewentualnej odpowiedzialności członków zarządu za szkody wyrządzone spółce.
13/ Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
14/ Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela winni najpóźniej do dnia 22 października 2003 do godziny 15.30 złożyć w Biurze Zarządu MASTERS S.A. w Legnicy przy ulicy Słubickiej 2 imienne świadectwa depozytowe w celu wpisania ich na listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Data sporządzenia raportu: 24-09-2003

Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Rzetelne dziennikarstwo i świadomość biznesowa

Tego właśnie możesz się spodziewać wykupując dostęp do treści Pulsu Biznesu
PB online
Dopasuj „PB” do Twoich potrzeb
Nowy klient
Wydanie cyfrowe Poznaj „PB”

Chcesz nas lepiej poznać?

Wypróbuj wersję Basic przez pierwszy miesiąc w promocyjnej cenie!

7 90 za 1-szy miesiąc
wybierz
Wydanie cyfrowe Basic

Aktywuj dostęp do pb.pl – zyskasz nieograniczoną możliwość czytania najświeższych informacji z gospodarki i rynków. Aby korzystać z nich jeszcze wygodniej, pobierz aplikację mobilną.

od 63 20 / miesiąc
wybierz
Wydanie cyfrowe Premium

Zamów wersję Premium, a do Twojej dyspozycji będzie pełna zawartość pakietu Basic, a dodatkowo: e-wydania, raporty branżowe, LexBiznes oraz atrakcyjne rabaty na konferencje.

od 103 20 / miesiąc
wybierz
Nowość
Wydanie cyfrowe + spotdata Premium +

Uruchom pakiet Premium+ wraz z dostępem do serwisu z raportami ekonomicznymi SpotData Research, a uzyskasz szybki wgląd w aktualne trendy na rynkach, w przemyśle i handlu.

od 199 20 / miesiąc
wybierz
Więcej »
Szczegóły pakietów
Ukryj
Basic
Premium
Premium +

Pełny dostęp do treści serwisu pb.pl

Prosta nawigacja pozwoli Ci korzystać z sekcji, które Cię interesują

Newslettery

Otrzymasz aktualny przegląd wiadomości o biznesie, branży, inwestycjach z Polski i ze świata

Aplikacja mobilna

Korzystaj wygodnie na każdym urządzeniu mobilnym z systemem Android lub iOS

Ponad milion archiwalnych artykułów

Nic Cię nie ominie. Zawsze możesz wrócić do tematów, które Cię zainteresowały

Raporty, rankingi, zestawienia

Dostęp m.in. do katalogów Gazel Biznesu, wyników rankingu Złoty Bankier, a także licznych raportów na temat bankowości w Polsce

E-wydanie „Puls Biznesu”

Elektroniczna wersja dziennika dostępna o godzinie 22 dzień wcześniej niż na papierze

E-wydanie „Puls Biznesu Weekend”

E-wersja ekskluzywnego miesięcznika, poświęconego tematyce lifestylowej w ujęciu biznesowym

Lex Biznes

System wiedzy prawnej LexBiznes, w którym znajdziesz m.in. wzory dokumentów oraz pism i akty prawne

Rabat na konferencje i szkolenia

Rabat w wysokości 10% możesz wykorzystać wiele razy w trakcie trwania swojej subskrypcji

Dostęp do 40 tys. wykresów i statystyk

Możliwość pobrania statystyki w formie wykresów i tabel do Excela

3 cykliczne raporty makroekonomiczne

Prognozy makroekonomiczne dla 1) Polski, 2) krajów CEE i 3) największych gospodarek świata / SpotData Research

3 cykliczne analizy szans i ryzyk finansowych

Mapa 1) ryzyka niewypłacalności w branżach, 2) cen surowców i towarów rolnych i 3) finansowa / SpotData Research

4 cykliczne analizy kluczowych trendów

Monitoring 1) handlu detalicznego, 2) przemysłowy, 3) rynku pracy i 4) budownictwa i nieruchomości / SpotData Research

Newsletter: Dane dnia

Ignacy Morawski opisuje swoje spostrzeżenia na temat najważniejszych trendów w polskiej gospodarce

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy