Masters <ELPO.WA> Uchwały podjęte przez NWZ MASTERS S.A. w dniu 12/03/2004

Piotr Kuczyński
12-03-2004, 16:04

Masters <ELPO.WA> Uchwały podjęte przez NWZ MASTERS S.A. w dniu 12/03/2004 UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NWZ MASTERS S.A. W DNIU 12/03/2004
Raport bieżący nr 8/2004
Zarząd MASTERS S.A. podaje treść uchwał jakie zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MASTERS S.A. w dniu 12 marca 2004:
UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. w dniu 12 marca 2004 roku
Na podstawie § 37 statutu spółki MASTERS S.A. oraz § 8 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. Walne Zgromadzenie postanawia ustalić następujący porządek obrad zgromadzenia:
1.Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6.Ustalenie wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.
7.Wybór Rady Nadzorczej w trybie Art. 385§ 3 ksh (oddzielnymi grupami) lub w przypadku gdy nie dojdzie do utworzenia oddzielnej grupy zdolnej do powołania członka Rady Nadzorczej, w trybie art. 385 § 1 ksh.
8.Zmiany w Statucie Spółki
9.Zakończenie obrad.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. w dniu 12 marca 2004 roku
Na podstawie Art. 392 § Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 Regulaminu Rady Nadzorczej MASTERS S.A. Walne Zgromadzenia postanawia co następuje:
§ 1
Ustala się wynagrodzenie miesięczne dla członków Rady Nadzorczej MASTERS S.A. w Legnicy w sposób następujący:
Przewodniczący Rady Nadzorczej - 4.000 zł / m-c
Pozostali członkowie Rady Nadzorczej - 1.500 zł / m-c
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. w dniu 12 marca 2004 roku
Na podstawie Art. 385 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 Statutu Spółki MASTERS S.A. Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie w trybie Art. 385 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych powołuje do składu Rady Nadzorczej MASTERS S.A. następujących członków:
1. Artur Rusinek
2. Jarosław Wolak
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. w dniu 12 marca 2004 roku
Na podstawie Art. 385 § 5 i 6 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 ust. 1 Statutu Spółki MASTERS S.A. Walne Zgromadzenie postanawia co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie w trybie Art. 385 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych powołuje następujących członków Rady Nadzorczej:
1. Lilianna Szałajewska
2. Piotr Cybulski
3. Mieczysław Kubas
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MASTERS S.A. w dniu 12 marca 2004
§ 1
Działając na podstawie Art. 430 § 1 Ksh oraz § 25 pkt. 8 Statutu Spółki MASTERS S.A. Walne Zgromadzenie MASTERS S.A. zmienia treść § 6 Statutu w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie :
Przedmiotem działania Spółki jest:
1.Produkcja ubrań wierzchnich dla mężczyzn i chłopców - (18.22.A)
2.Produkcja ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt pozostała - (18.22.B)
3.Produkcja dzianin - (17.60.Z)
4.Wykańczanie materiałów włókienniczych - (17.30.Z)
5.Produkcja bielizny - (18.23.Z)
6.Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży gdzie indziej nie sklasyfikowana - (18.24.Z)
7.Produkcja ubrań roboczych -(18.21.Z)
8.Sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych - (51.41.Z)
9.Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia - (51.42.Z) 10.Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków - (51.45.Z)
11.Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego - (51.47.Z)
12.Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych - (52.33.Z)
13.Sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych - (52.41.Z)
14.Sprzedaż detaliczna odzieży - (52.42.Z)
15.Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych - (52.43.Z)
16.Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego gdzie indziej nie sklasyfikowana - (52.44.Z)
17.Sprzedaż detaliczna zegarów, zegarków oraz biżuterii - (52.48.C)
18.Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi - (60.24.B)
19.Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą - (60.24C) 20.Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - (70.11.Z)
21.Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - (70.12.Z)
22.Wynajem nieruchomości na własny rachunek - (70.20.Z)
23.Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń - (71.34.Z)
24.Działalność gospodarstw rybackich i wylęgarni ryb, z wyjątkiem działalności usługowej (05.02.A)
25.Uprawa grzybów, kwiatów i ozdobnych kwiatów ogrodniczych; szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych (01.12.B).
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data sporządzenia raportu: 03-03-2004

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Piotr Kuczyński

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Motoryzacja / Masters &lt;ELPO.WA&gt; Uchwały podjęte przez NWZ MASTERS S.A. w dniu 12/03/2004