mBank: poziom kursu CHF będzie mieć umiarkowany negatywny wpływ na wyniki w 2015

Utrzymujący się na podwyższonym poziomie kurs franka szwajcarskiego będzie mieć umiarkowanie negatywny wpływ na wyniki finansowe Grupy mBanku w 2015 roku ze względu na pewien wzrost odpisów na utratę wartości kredytów i pożyczek. Wskaźniki kapitałowe Grupy byłyby o ok. 40 pb niższe od obecnych przy kursie PLN/CHF na poziomie 4,20, poinformował bank.

"Przyjmując do obliczeń kurs PLN/CHF na poziomie 4,20 na dzień 31 grudnia 2014, wskaźniki kapitałowe Grupy mBanku byłyby o ok. 40 punktów bazowych niższe od obecnie raportowanych za wspomniany okres" - czytamy w raporcie rocznym.Ponieważ Grupa posiada znaczny portfel kredytów hipotecznych denominowanych w CHF, wyżej opisane osłabienie kursu PLN w stosunku do CHF spowoduje wzrost aktywów ważonych ryzykiem, a w konsekwencji spadek wartości łącznych współczynników wypłacalności oraz współczynników kapitału podstawowego Tier I, podano także.Grupa szacuje, że przy kursie 1 CHF = 4,20 PLN: - skonsolidowany współczynnik kapitału podstawowego Tier I obniżyłby się o 0,41 pkt proc., - skonsolidowany łączny współczynnik wypłacalności obniżyłby się o 0,36 pkt proc., - jednostkowy współczynnik kapitału podstawowego Tier I obniżyłby się o 0,54 pkt proc., - jednostkowy łączny współczynnik wypłacalności obniżyłby się o 0,50 pkt proc."Powyższe szacunki wykonano na bazie danych finansowych na dzień 31 grudnia 2014 roku. W przypadku łącznych współczynników kapitałowych banku i grupy negatywny wpływ osłabienia PLN w stosunku do CHF zostanie zrekompensowany przez zaliczenie obligacji podporządkowanych w kwocie 750 000 tys. zł do funduszy uzupełniających zgodnie z decyzją KNF z 8 stycznia 2015 roku" - czytamy dalej.Bank podał także, że mimo, iż miesięczna rata znacznej większości kredytobiorców posiadających w mBanku zobowiązania we frankach szwajcarskich obniży się w porównaniu do grudnia 2014 dzięki ujemnej stawce LIBOR, Grupa mBanku może zanotować pewien wzrost odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek, spowodowany wzrostem wartości kredytów w stosunku do zabezpieczających je nieruchomości."Jednocześnie, obniżone spready walutowe dla klientów oraz nieznacznie opóźnione dostosowanie kosztów finansowania mBanku do negatywnej stawki LIBOR, w zestawieniu z szybszym dostosowaniem oprocentowania kredytów po stronie klientów i możliwym wzrostem konkurencji na rynku depozytów (niektórzy konkurenci mBanku mogą poszukiwać dodatkowej płynności w celu sfinansowania swojej ekspozycji w CHF poprzez instrumenty SWAP) będą miały niewielki negatywny wpływ na dochody mBanku w średnim okresie" - czytamy także.Bank podał, że istotny wpływ na wyniki grupy w I kw. 2015 roku będzie miało zaksięgowanie rocznej oraz ostrożnościowej opłaty na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG). Do końca 2014 roku koszty tych opłat były rozpoznawane przez okres całego roku."Wpływ ten będzie dodatkowo zwiększony przez wzrost stawek powyższych opłat za 2015 rok w stosunku do 2014 roku. Stawka opłaty rocznej wzrosła z 0,1% do 0,189%, natomiast stawka opłaty ostrożnościowej z 0,037% do 0,05%" - czytamy także.Istotny wzrost stawek opłat ponoszonych na rzecz BFG wpłynie również na poziom kosztów w całym roku obrotowym, podano także.Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek wyniosły 112,6 mln zł w IV kw. 2014 roku i były niższe o 3,8% w skali roku oraz o 28,7% niższe licząc rok do roku.Współczynnik wypłacalności wyniósł 14,7% w IV kw. 2014 r. wobec 15,6% kwartał wcześniej i 19,4% w IV kw. 2013 r.Wskaźnik Core Tier I wyniósł 12,3% w IV kw. 2014 wobec 13,1% kwartał wcześniej i 14,2% rok wcześniej.

mBank: poziom kursu CHF będzie mieć umiarkowany negatywny wpływ na wyniki w 2015

ISBNews
opublikowano: 05-02-2015, 09:09

Utrzymujący się na podwyższonym poziomie kurs franka szwajcarskiego będzie mieć umiarkowanie negatywny wpływ na wyniki finansowe Grupy mBanku w 2015 roku ze względu na pewien wzrost odpisów na utratę wartości kredytów i pożyczek. Wskaźniki kapitałowe Grupy byłyby o ok. 40 pb niższe od obecnych przy kursie PLN/CHF na poziomie 4,20, poinformował bank.

"Przyjmując do obliczeń kurs PLN/CHF na poziomie 4,20 na dzień 31 grudnia 2014, wskaźniki kapitałowe Grupy mBanku byłyby o ok. 40 punktów bazowych niższe od obecnie raportowanych za wspomniany okres" - czytamy w raporcie rocznym.

Ponieważ Grupa posiada znaczny portfel kredytów hipotecznych denominowanych w CHF, wyżej opisane osłabienie kursu PLN w stosunku do CHF spowoduje wzrost aktywów ważonych ryzykiem, a w konsekwencji spadek wartości łącznych współczynników wypłacalności oraz współczynników kapitału podstawowego Tier I, podano także.

Grupa szacuje, że przy kursie 1 CHF = 4,20 PLN: - skonsolidowany współczynnik kapitału podstawowego Tier I obniżyłby się o 0,41 pkt proc., - skonsolidowany łączny współczynnik wypłacalności obniżyłby się o 0,36 pkt proc., - jednostkowy współczynnik kapitału podstawowego Tier I obniżyłby się o 0,54 pkt proc., - jednostkowy łączny współczynnik wypłacalności obniżyłby się o 0,50 pkt proc.

"Powyższe szacunki wykonano na bazie danych finansowych na dzień 31 grudnia 2014 roku. W przypadku łącznych współczynników kapitałowych banku i grupy negatywny wpływ osłabienia PLN w stosunku do CHF zostanie zrekompensowany przez zaliczenie obligacji podporządkowanych w kwocie 750 000 tys. zł do funduszy uzupełniających zgodnie z decyzją KNF z 8 stycznia 2015 roku" - czytamy dalej.

Bank podał także, że mimo, iż miesięczna rata znacznej większości kredytobiorców posiadających w mBanku zobowiązania we frankach szwajcarskich obniży się w porównaniu do grudnia 2014 dzięki ujemnej stawce LIBOR, Grupa mBanku może zanotować pewien wzrost odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek, spowodowany wzrostem wartości kredytów w stosunku do zabezpieczających je nieruchomości.

"Jednocześnie, obniżone spready walutowe dla klientów oraz nieznacznie opóźnione dostosowanie kosztów finansowania mBanku do negatywnej stawki LIBOR, w zestawieniu z szybszym dostosowaniem oprocentowania kredytów po stronie klientów i możliwym wzrostem konkurencji na rynku depozytów (niektórzy konkurenci mBanku mogą poszukiwać dodatkowej płynności w celu sfinansowania swojej ekspozycji w CHF poprzez instrumenty SWAP) będą miały niewielki negatywny wpływ na dochody mBanku w średnim okresie" - czytamy także.

Bank podał, że istotny wpływ na wyniki grupy w I kw. 2015 roku będzie miało zaksięgowanie rocznej oraz ostrożnościowej opłaty na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG). Do końca 2014 roku koszty tych opłat były rozpoznawane przez okres całego roku.

"Wpływ ten będzie dodatkowo zwiększony przez wzrost stawek powyższych opłat za 2015 rok w stosunku do 2014 roku. Stawka opłaty rocznej wzrosła z 0,1% do 0,189%, natomiast stawka opłaty ostrożnościowej z 0,037% do 0,05%" - czytamy także.

Istotny wzrost stawek opłat ponoszonych na rzecz BFG wpłynie również na poziom kosztów w całym roku obrotowym, podano także.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek wyniosły 112,6 mln zł w IV kw. 2014 roku i były niższe o 3,8% w skali roku oraz o 28,7% niższe licząc rok do roku.

Współczynnik wypłacalności wyniósł 14,7% w IV kw. 2014 r. wobec 15,6% kwartał wcześniej i 19,4% w IV kw. 2013 r.

Wskaźnik Core Tier I wyniósł 12,3% w IV kw. 2014 wobec 13,1% kwartał wcześniej i 14,2% rok wcześniej.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: ISBNews

Polecane