Merck: rozwijamy się z myślą o innowacyjności

  • Materiał partnera
opublikowano: 17-09-2021, 15:01
aktualizacja: 20-09-2021, 12:26

Naukowo-technologiczna firma Merck zalicza się do grupy przedsiębiorstw będących motorem postępu w medycynie. Co to oznacza w praktyce? Jak firma zaangażowała się w walkę z globalną pandemią? Jakie inicjatywy i badania prowadzi w Polsce? W końcu: jak zdobywa zaangażowanie i lojalność pracowników? Na te i wiele innych pytań odpowiada Phil Krzyzek, prezes zarządu polskiego oddziału Merck.

Merck to wiodąca firma w branży naukowo-technologicznej legitymująca się 353-letnią historią i ponad 58 tysiącami pracowników w 66 krajach. Na jakich filarach opiera się rozwój tak olbrzymiej firmy?

Phil Krzyzek: Dynamiczny rozwój naszej firmy opiera się przede wszystkim na nauce i ciekawości, która motywuje nas do stałego pogłębiania wiedzy w różnych dziedzinach. Właśnie to umożliwia nam tworzenie innowacyjnych technologii, pozwala na dokonywanie kolejnych odkryć czy urzeczywistnianie nowych idei, które w naszym założeniu mają przyczynić się do poprawy jakości życia.

Phil Krzyzek ma ponad 25-letnie doświadczenie w branży farmaceutycznej, zarówno w zakresie łańcucha dystrybucji, jak również w ramach programów bezpośredniego wsparcia pacjentów, w dużych spółkach o ugruntowanej pozycji, takich jak Pfizer, AstraZeneca czy IQVIA. Posiada także kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu startupem świadczącym usługi z zakresu opieki zdrowotnej.Do Merck dołączył w styczniu 2017 r., obejmując stanowisko Senior Business Unit Director w brytyjskiej spółce, gdzie zarządzał takimi obszarami jak: leczenie niepłodności, endokrynologia oraz leczenie chorób cywilizacyjnych. Działające wówczas odrębnie zespoły przekształcił w jeden dynamicznie rozwijający się dział, wprowadzając wiele innowacji w zakresie modelu biznesowego przy zachowaniu pozycji lidera rynku i zwiększeniu rentowności. Od początku 2020 r. pełnił funkcję Senior Director of Commercial Operations w UK i odpowiadał za wdrożenie specjalnego programu odbudowy związanego z wybuchem pandemii COVID-19.Jest absolwentem mikrobiologii i technologii mikrobiologicznej na Uniwersytecie w Warwick. Posiada również tytuł MBA (Open University).

W Polsce jesteśmy obecni od blisko 30 lat. Na naszą działalność składają się trzy sektory: Healthcare, Life Science oraz Electronics. W przypadku tego trzeciego lokalnie koncentrujemy się na biznesie Surface Solutions. Biura naszej firmy znajdują się w trzech większych polskich miastach – w Warszawie, Poznaniu i we Wrocławiu, gdzie zlokalizowane jest Centrum Usług Biznesowych. Obecnie nasz zespół składa się z ponad 700 pracowników, bez których sukces firmy nie byłby możliwy.

Merck należy do grupy firm będących motorem postępu w medycynie, określając siebie jako „Global Specialty Innovator”. Co to oznacza w praktyce?

Termin ten odnosi się do ambicji naszego sektora Healthcare, w którym stale rozwijamy się z myślą o innowacyjności. Dzięki naszemu zapleczu badawczo-rozwojowemu jesteśmy dobrze przygotowani, aby stać się „Global Specialty Innovator”. Przede wszystkim skupiamy się na tworzeniu innowacyjnych metod leczenia, które stanowią odpowiedź na niezaspokojone wcześniej potrzeby medyczne. Działamy w takich dziedzinach jak onkologia, immunoonkologia, immunologia czy neurologia, gdzie mamy ponad 20 lat doświadczenia w leczeniu stwardnienia rozsianego. Prowadzimy innowacyjne badania mające na celu opracowanie leków przynoszących wartość pacjentom, którzy są dla nas najważniejsi i zawsze znajdują się w centrum tego, co robimy. Współpracujemy też z innowacyjnymi partnerami w ramach naszych działań badawczo-rozwojowych. Dzięki temu możemy stale rozbudowywać i wzmacniać zaplecze technologiczne, doskonalić podejście naukowe, a tym samym dokonywać postępów w pracach nad często przełomowymi rozwiązaniami. W ostatnim czasie nasze działania skupiają się także w pewnym stopniu na walce z pandemią COVID-19.

Strategię w sektorze Healthcare dodatkowo wzmacniają działania w innych sektorach, tj. Life Science i Electronics. Nasze aktywności w pierwszym obszarze są ściśle związane z dostarczaniem naukowcom innowacyjnych narzędzi oraz rozwiązań przyczyniających się do szybszego dokonywania przełomowych odkryć. Wyznaczyliśmy sobie priorytety – skupiamy się na budowaniu bazy biznesowej, kreowaniu wartości w silnej organizacji oraz wdrażaniu spójnych procesów, co znajduje odbicie w sprawności operacyjnej.

Natomiast w sektorze Electronics wdrażamy strategię, która obejmuje wszystkie aspekty przetwarzania danych. Dostarczamy nowe rozwiązania służące do produkcji innowacyjnych komponentów elektronicznych, przede wszystkim półprzewodników.

Od 2017 r. kolejne kraje przyznają Merck patenty na innowacyjną technologię CRISPR wykorzystywaną w integracji genomicznej. Jakie jest znaczenie stosowania tej metody dla przyszłości medycyny i pacjentów?

Nasza firma może się poszczycić 17-letnim doświadczeniem w edycji genomu, a sama technologia CRISPR stanowi jedną z naszych kluczowych kompetencji. Zdajemy sobie sprawę, że podejmowane działania w zakresie edycji genomu zaowocowały dużymi postępami w badaniach biologicznych i w medycynie. O tym, jak ważna jest to kwestia, najlepiej świadczy przyznanie Nagrody Nobla w dziedzinie chemii w 2020 roku za opracowanie metody edycji genomu. Opracowana technologia ma dostarczyć więcej narzędzi potrzebnych do zwalczania trudnych w leczeniu schorzeń, także poprzez opracowywanie specjalnych, spersonalizowanych terapii genowych, które mają docelowo przyczynić się do poprawy stanu zdrowia pacjentów cierpiących na najcięższe choroby.

Od blisko 30 lat firma działa w Polsce, posiada spółki w trzech miastach: Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu. Jakie inicjatywy, inwestycje i badania są przeprowadzane u nas w kraju?

W sektorze Healthcare realizujemy badania kliniczne – obecnie prowadzimy 18 badań w 116 ośrodkach na terenie Polski, w których udział bierze ponad 750 pacjentów. Oprócz tego wspieramy edukację – zarówno społeczeństwa, jak i lekarzy, pielęgniarek oraz studentów medycyny. Warto dodać, że zgodnie z ogłoszonym w ubiegłym roku nowym modelem Global Regulatory Affairs w Polsce powstało centrum doskonałości, tak zwane Regulatory Excellence Center – jedno z zaledwie czterech na świecie. Docelowo będzie w nim pracować 30 ekspertów. Jego działania koncentrują się na optymalizacji procesów. HUB zapewnia wsparcie dla regionu, jego lokalizacja przynosi jednak jednocześnie korzyści naszej lokalnej organizacji, m.in. w postaci jeszcze lepszej współpracy międzyfunkcyjnej. Jego zespół podzielony jest na cztery obszary terapeutyczne: onkologię, neurologię i immunologię, leczenie niepłodności oraz CM&E (Cardiovascular, Metabolism and Endocrinology), gdzie mamy kardiologię, diabetologię i endokrynologię. Aktualnie obsługuje kraje Bliskiego Wschodu, Afryki i Rosji. W najbliższym czasie wsparcie zostanie rozszerzone o Region EUSI, czyli państwa Unii Europejskiej, Szwajcarię, Izrael oraz kraje południowowschodniej Europy.

Nasz sektor Life Science odpowiada za dostarczenie naukowcom materiałów, technologii i usług laboratoryjnych, niezbędnych do prowadzenia i doskonalenia badań naukowych, produkcji biotechnologicznej i farmaceutycznej, przy jednoczesnym podnoszeniu ich poziomu bezpieczeństwa. Warto dodać, że współpracujemy także z polskimi uczelniami wyższymi, które wykorzystują surowce dostarczane przez naszą firmę.

Z kolei nasz sektor Electronics skupia się na opracowywaniu rozwiązań współtworzących nowe technologie, w tym m.in. zmieniających sposób uzyskiwania dostępu do informacji lub wyświetlania danych. Z naszymi produktami można spotkać się na co dzień – nasze materiały OLED i ciekłe kryształy wykorzystywane są w ekranach smartfonów oraz monitorów, natomiast zaawansowane materiały chemiczne umożliwiają produkcję mikroprocesorów do urządzeń elektronicznych. Nasze rozwiązania znajdują zastosowanie również w takich branżach jak optyczna, kosmetyczna, tworzyw sztucznych, farb, powłok i lakierów. W Polsce jesteśmy przede wszystkim dostawcą pigmentów dekoracyjnych, składników aktywnych i wypełniaczy do produktów kosmetycznych, tworzyw sztucznych, farb i lakierów. Od kilku lat jesteśmy partnerem ogólnopolskiego konkursu Art of Packing, którego ideą jest promowanie innowacyjności, kreatywności oraz konkurencyjności polskich opakowań w kraju i za granicą.

Pięć lat temu we Wrocławiu otwarto jedno z trzech na świecie Centrów Usług Biznesowych Merck. Jakie jest jego znaczenie strategiczne dla działalności firmy?

W tym roku wrocławskie Centrum Usług Biznesowych Merck obchodzi 5-lecie działalności na polskim rynku. Samo Centrum powstało w 2013 roku, natomiast w 2016 roku zostało przekształcone w odrębny podmiot prawny. Jest to jeden z zaledwie trzech tego typu ośrodków biznesowych utworzonych przez naszą firmę na świecie. Merck Business Solutions Europe (MBSE) obsługuje przede wszystkim europejskie spółki. Oprócz tego oferuje także wsparcie na innych rynkach, na których działa firma. Cieszymy się, że tym samym możemy wspierać budowanie pozycji Polski jako europejskiego lidera sektora nowoczesnych usług wspólnych.

Prowadząc działalność na Dolnym Śląsku, staramy się ściśle współpracować z lokalnymi władzami i organizacjami takimi jak Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. Nasze inicjatywy mają na celu wspieranie lokalnych przedsięwzięć i społeczności oraz rozwoju Wrocławia i całego województwa dolnośląskiego.

Sukces żadnej firmy nie jest możliwy bez udziału jej pracowników. W jaki sposób udaje się Państwu zdobyć ich zaangażowanie i lojalność?

Tworząc przyjazną politykę zatrudnienia, uplasowaliśmy się w gronie najlepszych pracodawców w Polsce, w Europie, a także na świecie.

Czynnikiem, który może zachęcać potencjalnych pracowników do dołączenia do naszej firmy, a jednocześnie zatrzymać dotychczasowych, jest niewątpliwie bogata oferta rozwojowa. Naszym pracownikom oferujemy bogaty wachlarz możliwości szkoleniowych obejmujących bardzo różnorodną tematykę, a przedstawianych w ciekawej i zróżnicowanej formie.

Oprócz tego praca w naszej firmie wiąże się z bogatym pakietem benefitów pozapłacowych, spośród których zatrudnieni mogą wybrać te najbardziej interesujące i korzystne dla nich. Należą do nich świadczenia comiesięczne, półroczne lub roczne z zakresu opieki medycznej, ubezpieczenia na życie, vouchery lunchowe, sportowe czy kulturalne.

Co więcej, jesteśmy firmą oferującą elastyczne środowisko pracy. Wiąże się to z wykorzystaniem najnowszej generacji rozwiązań technologicznych, ruchomym czasem pracy umożliwiającym jej rozpoczęcie i zakończenie w szerszym zakresie godzinowym, a nawet indywidualny rozkład czasu pracy.

Objął Pan kierownictwo polskiej spółki Merck w 2020 roku. Dla firm farmaceutycznych czy Life Science był to czas prawdziwych wyzwań. W jaki sposób firma zaangażowała się w walkę z globalną pandemią?

W tej chwili cały świat mierzy się ze skutkami pandemii COVID-19. Nasza firma od początku angażuje się w tę walkę, podejmując liczne aktywności zarówno w wymiarze globalnym, jak i lokalnym.

W ubiegłym roku naukowcy i firmy na całym świecie skupiały swoje wysiłki na znalezieniu szczepionki. Wiele z nich wsparliśmy globalnie. Na zastosowanie naszych produktów Life Science składa się m.in. ponad 50 projektów szczepionek, ponad 35 rozwiązań w zakresie technologii testowania i ponad 20 leków na bazie osocza, leków przeciwwirusowych lub przeciwciał monoklonalnych.

W lutym 2021 roku ogłosiliśmy rozszerzenie partnerstwa strategicznego z BioNTech, zwiększając dostawy lipidów do produkcji szczepionki Pfizer-BioNTech.

Wsparcie kierowaliśmy tam, gdzie było ono najbardziej potrzebne w danej chwili, również lokalnie. W odpowiedzi na wpływające do nas prośby wspieraliśmy szpitale, które stoją na pierwszej linii walki z pandemią wywołaną przez wirus SARS-CoV-2. Wspomagaliśmy je, przekazując specjalne darowizny finansowe i rzeczowe w postaci środków ochrony osobistej, takich jak maseczki, rękawiczki, gogle, kombinezony, gdyż było na nie szczególne zapotrzebowanie, zwłaszcza na początku pandemii.

W koronawirusowym kryzysie nie mogliśmy zapomnieć o pacjentach. We współpracy z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego zorganizowaliśmy wydarzenie pod nazwą „COVID-19 a pacjent SM”, które było odpowiedzią na obawy związane z pandemią, stale pojawiające się wśród pacjentów cierpiących na stwardnienie rozsiane obawy. Przeprowadziliśmy również inicjatywy poszerzające wiedzę na temat koronawirusa dla pielęgniarek i położnych, objęte honorowym patronatem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Merck kieruje się zasadą odpowiedzialności społecznej, dlatego pomoc w walce z pandemią COVID-19 objęła również działania na rzecz społeczności lokalnej w Polsce. Jakie kroki zostały podjęte w tym zakresie?

Prowadząc działania, nie mogliśmy zapomnieć o jednostkach, które wspieramy niezależnie od panującej obecnie pandemii. Należą do nich domy dziecka, którym przekazaliśmy środki ochrony osobistej oraz materiały pierwszej potrzeby. Pomoc otrzymały również takie placówki jak fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci czy Towarzystwo Pomocy św. Brata Alberta, które regularnie wspiera nasze Centrum Usług Biznesowych we Wrocławiu.

Byliśmy także zaangażowani w zbiórkę organizowaną przez fundację Siepomaga, której celem było wsparcie szpitali w zakupie niezbędnych środków ochrony osobistej i sprzętu medycznego koniecznego do walki z COVID-19. Dzięki zbiórce pomoc otrzymało ponad 350 placówek medycznych w całej Polsce.

Nieustannie wspieramy naszych pracowników, którzy podejmują różne działania wolontariackie i uczestniczą w akacjach charytatywnych. Podczas trwającej pandemii byliśmy świadkami kolejnych, często samodzielnych, inicjatyw. „Pobiegnijmy dla innych” to jedna z inicjatyw szczególnie popularnych wśród naszych pracowników od 2018 roku. Polega ona na tzw. zbieraniu kilometrów poprzez bieganie lub spacery. Po uzyskaniu określonej liczby kilometrów na wybrany cel była przekazywana wcześniej ustalona kwota. W czasie pandemii zespół Merck Runners zasugerował, aby uzbieraną kwotę przeznaczyć na walkę z koronawirusem.

Warto też wspomnieć o innych przedsięwzięciach wspierających lokalne społeczności, które stale są przez nas realizowane, takich jak remonty domów dziecka. Do tej pory odnowiliśmy 12 placówek, w których mieszka łącznie ok. 350 dzieci i młodzieży.

Prężnie rozwija się także wolontariat we wrocławskim Centrum Usług Biznesowych. Inicjatywy obejmują regularne wsparcie dla fundacji Pociecha, która skupia się na poprawie warunków życia dzieci z mniej zamożnych rodzin, a także pomoc lokalnym schroniskom poprzez zbiórki karmy i zabawek dla czworonogów.

Mamy również świadomość, jak ważna jest ochrona środowiska, która jest obecnie największym wyzwaniem, z jakim przyszło nam się mierzyć. Jako globalna firma czujemy obowiązek dawania przykładu odpowiedzialnych działań w tym obszarze. Dlatego podejmujemy proekologiczne inicjatywy we wszystkich trzech naszych spółkach – np. zrezygnowaliśmy z wody butelkowanej na rzecz specjalnych dystrybutorów, nie używamy też plastikowych sztućców i kubeczków. Prowadzimy również działania edukacyjne wśród naszych pracowników, zachęcając ich do zmiany nawyków i zachowań na bardziej ekologiczne.

Jakie są najważniejsze cele firmy w przyszłości?

Od momentu powstania firmy w 1668 roku kluczowym i niezmiennym celem jest ciągły rozwój przynoszący rozwiązania mające pozytywny wpływ na jakość życia społeczeństwa. To nasza motywacja do podejmowania coraz to nowych działań. Chcemy kontynuować tę tradycję, przeprowadzając badania naukowe i tworząc innowacyjne rozwiązania technologiczne poprawiające życie ludzi na całym świecie.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane