MF: można umorzyć odsetki za zwłokę od dochodów z akcji pracowniczych Banku Handlowego

Polska Agencja Prasowa SA
19-12-2005, 16:18

Można pozytywnie rozpatrywać wnioski o umorzenie odsetek za zwłokę, należnych fiskusowi w związku ze sprzedażą akcji pracowniczych Banku Handlowego - takie jest stanowisko Ministerstwa Finansów przesłane Rzecznikowi Praw Obywatelskich.

Można pozytywnie rozpatrywać wnioski o umorzenie odsetek za zwłokę, należnych fiskusowi w związku ze sprzedażą akcji pracowniczych Banku Handlowego - takie jest stanowisko Ministerstwa Finansów przesłane Rzecznikowi Praw Obywatelskich.

    W piśmie resortu finansów, przekazanym w poniedziałek PAP, ministerstwo podtrzymało jednak swoje wcześniejsze stanowisko, że pracownicy Banku Handlowego (BHW), którzy kupili akcje prywatyzowanego w 1997 r. banku, powinni byli zapłacić podatek od sprzedanych akcji.

    Resort powołał się na korespondencję z zarządem BHW i związkami zawodowymi. "Nie wydaje się prawdopodobne, aby pracownicy banku sprzedający akcje nabyte przy prywatyzacji nie wiedzieli o ciążących na nich obowiązkach wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych".

    Ministerstwo finansów poinformowało, że zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z maja 2004 r., minister finansów nie może wydawać urzędom skarbowym wiążących interpretacji. Wcześniej (w 2002 r.) resort przekazał izbom skarbowym pismo, w którym zalcał pracownikom fiskusa, by pozytywnie rozpatrywali "indywidualne" wnioski podatników o umorzenie odsetek od zaległości podatkowych, jesli z urzędu skarbowego nie mieli wcześniej informacji o konieczności zapłacenia podatku od sprzedanych akcji.

    Resort zwrócił jednak uwagę na wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z kwietnia br., w którym sąd zasądził na rzecz podatnika odszkodowanie od Skarbu Państwa. Odszkodowanie to miało wysokość odsetek za zwłokę od zysków ze sprzedaży akcji, do których zapłacenia podatnik został wcześniej zmuszony.

    Sąd uznał wówczas, że minister skarbu błędnie informował w prospekcie emisyjnym BHW, że sprzedaż akcji pracowniczych jest wolna od podatku. Jednak - uznał sąd - "sytuacja, w której jeden organ Państwa stwierdza, że istnieje zwolnienie, a drugi organ tego samego Państwa neguje to zwolnienie, zaś negatywne skutki ponosi obywatel, jest w ocenie Sądu Okręgowego nie do pogodzenia z zasadą demokratycznego państwa prawnego".

    "Właściwy organ podatkowy może, na wniosek podatnika, umorzyć odsetki za zwłokę w całości lub w części w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym" - napisał resort finansów, zgadzając się ze stanowiskiem sądów, iż nie ma uzasadnienia nakazywanie podatnikowi płacenia odsetek za zwłokę, a następnie - przyznawanie mu takiego samego odszkodowania.

    RPO wystąpił na początku grudnia do minister finansów, broniąc praw pracowników BHW, którzy kupili akcje prywatyzowanego banku. Teraz urzędy skarbowe każą im płacić podatek od zysków ze sprzedaży. Tymczasem zgodnie z art. 52 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody ze sprzedaży akcji dopuszczonych dopublicznego obrotu, kupionych w ofercie publicznej lub na giełdzie, były zwolnione z podatku dochodowego do końca 2000 r.

    Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego przyjmuje, iż zyski ze sprzedaży akcji pracowniczych nie powinny być zwolnione z podatku, ponieważ akcje pracownicze nie mogły zostać dopuszczone do obrotu publicznego. Jednak RPO przypomniał, że w 1997 ministerstwo finansów nie zgłaszało uwag do prospektu emisyjnego.

    Prospekt został zatwierdzony przez ówczesną Komisję Papierów Wartościowych (dziś Komisja Papierów Wartościowych i Giełd). KPWiG wyjaśniała w marcu 2000 r, że "użyty termin +publiczna oferta+ odnosi się do wszystkich wprowadzonych do publicznego obrotu akcji serii A". Dotyczyło to także akcji pracowniczych.

    Zdaniem RPO "nie ulega wątpliwości", że KPW dopuściła do publicznego obrotu akcje Banku Handlowego, w tym także - akcje pracownicze. Albo więc dopuszczenie akcji pracowniczych nastąpiło zgodnie z prawem i w związku z tym sprzedaż tych akcji winna być wolna od podatku, albo "dopuszczenie akcji pracowniczych do obrotu publicznego nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa".

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Polska Agencja Prasowa SA

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Inne / MF: można umorzyć odsetki za zwłokę od dochodów z akcji pracowniczych Banku Handlowego