MF: Polska nadal spełniała kryteria konwergencji dot. inflacji i stóp w III

ISBnews
08-05-2014, 09:25

Polska spełniała w marcu br. dwa z kryteriów konwergencji nominalnej, wymaganych od państw chcących przyjąć euro - kryterium inflacji i stóp procentowych, wynika z majowego "Monitora konwergencji nominalnej", opublikowanego przez Ministerstwo Finansów.

"W marcu 2014 r. Polska wypełniała kryterium stabilności cen. Średnie 12-miesięczne tempo wzrostu indeksu HICP wyniosło 0,6% i było niższe o 0,6 pkt proc. od wartości referencyjnej (1,2%). Wartość referencyjna została obliczona na podstawie danych z 3 państw o najbardziej stabilnych cenach, wśród których znalazły się Łotwa, Bułgaria i Cypr" - czytamy w dokumencie.

Z grupy referencyjnej po raz kolejny wykluczono Grecję jako państwo, którego dynamika cen istotnie różni się od dynamiki cen w strefie euro.

Resort zwraca uwagę, że wiosenne prognozy Komisji Europejskiej implikują wypełnianie przez Polskę kryterium stabilności cen przez niemal cały okres objęty prognozą, tj. do IV kw. 2015 r. Wyjątek stanowi IV kw. 2014 r., gdy Polska może przejściowo nie spełniać kryterium stabilności cen, pomimo inflacji znajdującej się w pobliżu dolnej granicy celu inflacyjnego.

"W marcu 2014 r. Polska wypełniała kryterium stóp procentowych. Średnia długoterminowa stopa procentowa za ostatnie 12 miesięcy wyniosła 4,1%, a tym samym ukształtowała się o 1,4 pkt proc. poniżej wartości referencyjnej, która wyniosła 5,5%"  - czytamy dalej w raporcie.

Podstawą do obliczenia wartości referencyjnej były dane z 2 państw UE o najbardziej stabilnych cenach, tj. Łotwy i Bułgarii, podano także. Cypr pozostawał wyłączony z analizy jako państwo, które nie finansuje zadłużenia sektora publicznego poprzez emisję instrumentów dłużnych na rynkach finansowych.

W związku z nałożoną na Polskę procedurą nadmiernego deficytu nie jest wypełnione kryterium fiskalne. Istnienie nadmiernego deficytu jest obecnie stwierdzone w 17 z 28 państw UE.

"Zgodnie z rekomendacjami Rady Ecofin, z 10.12.13 r. termin likwidacji EDP wydłużono Polsce do 2015 r. Najnowsze prognozy Komisji Europejskiej wskazują, że Polska powinna wypełnić kryterium fiskalne w 2016 r. (na podstawie danych za 2015 r.)." - czytamy w komunikacie.

Kryterium kursu walutowego nie jest wypełnione ze względu na fakt, że Polska nie uczestniczy w mechanizmie ERM II, przypomina także resort.

Wchodząc w 2004 r. do Unii Europejskiej Polska zobowiązała się do przyjęcia wspólnej waluty, jednak bez określania terminów.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: ISBnews

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / MF: Polska nadal spełniała kryteria konwergencji dot. inflacji i stóp w III