MF pracuje nad systemem przeciwdziałającym praniu brudnych pieniędzy

  • PAP
opublikowano: 25-11-2020, 13:34

MF pracuje nad systemem, który umożliwi przechowywanie informacji o produktach służących gromadzeniu i inwestowaniu środków finansowych i zapewni dostęp do niego m.in. organom ścigania, by przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - podał resort.

fot. Marek Wiśniewski
fot. Marek Wiśniewski

Według komunikatu, prace te mają związek z koniecznością wdrożenia unijnych dyrektyw w tym zakresie, a zgodnie z założeniami prawa UE, dostęp właściwych organów do takich danych jest kluczowy dla przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także dla zwalczania poważnych przestępstw.

"Polska ma obowiązek implementacji do krajowego porządku prawnego przepisów unijnych, które umożliwiają właściwym organom identyfikację osoby albo podmiotu, posiadających lub kontrolujących rachunki płatnicze, rachunki bankowe i skrytki depozytowe. Temu służy przygotowany w Ministerstwie Finansów projekt ustawy o Systemie Informacji Finansowej" – wyjaśnił wiceminister finansów, Generalny Inspektor Informacji Finansowej Piotr Dziedzic, cytowany w komunikacie resortu.

Wskazał on, że w projektowanym systemie nie będą gromadzone informacje o transakcjach finansowych ani o wysokości zgromadzonych środków pieniężnych, a ma on umożliwić jedynie sprawne zlokalizowanie rachunku lub innego produktu służącego gromadzeniu, przechowywaniu lub inwestowaniu środków finansowych.

Jak podkreślił, nie zmienią się istotnie uprawnienia przysługujące organom publicznym ani zakres tajemnic służbowych, w tym bankowej.

Przygotowywany w MF projekt ustawy o Systemie Informacji Finansowej określa natomiast m.in. instytucje zobowiązane do przekazywania informacji do systemu, zakres informacji przekazywanych, podmioty uprawnione do pozyskiwania danych gromadzonych w systemie oraz zasady ochrony przetwarzanych informacji.

System Informacji Finansowej ma umożliwiać, w określonych ustawowo przypadkach, zlokalizowanie rachunku lub innego produktu (służącego gromadzeniu, przechowywaniu lub inwestowaniu środków finansowych) należącego do danej osoby lub podmiotu, bez możliwości uzyskania informacji o znajdujących się na nim aktywach czy dokonywanych transakcjach. Projektowana ustawa wyeliminuje również prowadzenie przez organy państwowe czasochłonnych i kosztownych działań, w tym korespondencji z instytucjami rynku finansowego.

Zmiany wynikają z ciążącego na Polsce obowiązku przeniesienia do systemu prawnego dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej: dyrektywy 2018/843 z 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz dyrektywy 2019/1153 z 20 czerwca 2019 r. ustanawiającej zasady ułatwiające korzystanie z informacji finansowych i innych informacji w celu zapobiegania niektórym przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich ścigania.

Według resortu, zgodnie z pierwszym dokumentem, każde państwo członkowskie jest zobowiązane do ustanowienia scentralizowanego rejestru lub systemu wyszukiwania danych, który umożliwi szybką identyfikację dowolnej osoby fizycznej lub prawnej, posiadającej lub kontrolującej rachunki płatnicze, rachunki bankowe i skrytki depozytowe.

Z kolei dyrektywa 2019/1153 zobowiązuje państwa członkowskie m.in. do wyznaczenia organów krajowych właściwych w sprawach zapobiegania przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie lub ich ścigania. Powinny one mieć dostęp do informacji przechowywanych w takim scentralizowanym rejestrze/systemie wyszukiwania danych.

Komunikat poinformował również, iż ze sprawozdania Komisji Europejskiej dla Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 lipca 2019 r. wynika, że 26 państw członkowskich zadeklarowało, że już posiada lub będzie posiadać scentralizowany rejestr/system wyszukiwania danych. Na dzień sporządzania sprawozdania taki rejestr/system funkcjonował już w 15 krajach m.in. w Belgii, Niemczech, Hiszpanii, Francji, Chorwacji, Austrii, Rumunii i Słowenii.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane