MG przedstawiło założenia wyboru Krajowych Klastrów Kluczowych

PAP
opublikowano: 14-10-2014, 17:37

Ministerstwo Gospodarki w ramach konsultacji społecznych przedstawiło założenia konkursu na wybór Krajowych Klastrów Kluczowych. Celem konkursu jest wyłonienie klastrów o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju, a także zdolnych do konkurowania na rynkach międzynarodowych.

We wtorkowym spotkaniu, w ramach konsultacji społecznych, udział wzięło - oprócz przedstawicieli resortu gospodarki i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - która jako partner ministerstwa będzie współorganizować konkurs - także około 160 przedstawicieli przedsiębiorców, koordynatorów klastrów, parków technologicznych i urzędów państwowych z całej Polski.

"Klastry działając w regionach i ponad regionami służą zdynamizowaniu procesów gospodarczych. Podmioty w nich uczestniczące, korzystając ze wspólnych doświadczeń szybciej się rozwijają" - podkreśliła wiceminister gospodarki Grażyna Henclewska. "Chcemy przygotować zasady wyboru klastrów kluczowych po to, by wyłonić te organizacje, które będą naszą (Polską - PAP) marką - podkreśliła.

Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Bożena Lublińska-Kasprzak, przypomniała, że Agencja wspiera powstawanie i działalność klastrów w Polsce od 2005 r. "Proces wyboru Krajowych Klastrów Kluczowych (KKK) to moment historyczny, bo "wchodzimy na wyższy etap rozwoju w rozmawianiu o klastrach w Polsce i wspieraniu ich przez instytucje publiczne"

Rozpisanie konkursu na KKK jest zgodne z rekomendacjami Grupy roboczej ds. przyszłej polityki klastrowej (działającej w ramach PARP - PAP) zawartymi w raporcie z 2012 r.: "Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku". Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki w oparciu o współpracę i dzielenie się wiedzą w ramach klastrów, a także wspieranie przez rozwój Krajowych Klastrów Kluczowych rozwoju strategicznych specjalizacji gospodarki to główne cele polityki klastrowej w Polsce w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020, jakie znalazły się w konkluzjach tego raportu.

Dlatego MG wraz z PARP chce przeprowadzić konkurs w którym wyłonią najważniejsze - z punktu widzenia polskiej gospodarki - klastry.

Według wstępnych założeń przedstawionych w ramach konsultacji społecznych, konkurs na nadanie statutu Krajowego Klastra Kluczowego, będzie miał trzy etapy: ocenę formalna wniosków, I etap oceny merytorycznej, w którym klastry będą oceniane według sztywnych kryteriów przez 5 ekspertów zewnętrznych oraz II etap oceny merytorycznej, polegający na rozmowie członków komisji i ekspertów zewnętrznych z przedstawicielami klastrów - tych ostatnich nie będą mogli zastąpić przedstawiciele firm doradczych.

Kryteria istotne w ocenie merytorycznej to m.in.: jakość zarzadzania klastrem, gdzie oceniana będzie struktura zarządzania i kadry zarządzające. Podobnie będzie oceniana praca koordynatorów klastra. Komisja oceni też zasoby klastra, gdzie sprawdzi zasady udostępniania wiedzy w ramach klastra a także finansowe zaangażowanie np. w postaci składek podmiotów członkowskich. Oceniana będzie też rozpoznawalność klastra w mediach polskich i zagranicznych; potencjał gospodarczy - w tym liczba zatrudnionych w podmiotach tworzących klaster - a także potencjał eksportowy, gdzie istotne znaczenie będzie miała, liczba podmiotów w klastrze prowadząca eksport, oraz procentowy udział eksportu w działalności klastra. Ponadto, na ostateczną ocenę, wpływ będzie miała liczba wspólnych projektów realizowanych w klastrze, w tym projektów realizowanych ze środków publicznych. Komisja oceni też strategiczne cele klastra i oraz jego znaczenie dla gospodarki kraju i regionu.

Z założeń resortu gospodarki przedstawionych do konsultacji społecznych wynika, że o status Krajowego Klastra Kluczowego ubiegać się będą mogły klastry złożone co najmniej z 51 podmiotów, w których przedsiębiorstwa stanowią co najmniej 70 proc. a pięć z nich to przedsiębiorstwa średnie lub duże. Klastry ubiegające się status KKK powinny mieć w swoim składzie co najmniej 3 jednostki badawcze. Ważne jest też, by większość - 70 proc. - podmiotów klastra działało w bezpośrednim otoczeniu - w oddaleniu nie większym niż 50 km lub jedna godzina drogi.

Resort Gospodarki planuje zakończyć konsultacje społeczne dotyczące zasad organizacji konkursu i kryteriów ocen do 23 października. Po raz pierwszy konkurs ma ruszyć na początku 2015 r. Kolejne jego edycje będą organizowane do 2020r., nie częściej jednak niż dwa razy w roku.

Tytuł KKK będzie przyznawany na trzy lata. Klastry, które go uzyskają, otrzymają certyfikat i będą mogły posługiwać się tytułem KKK w oficjalnej korespondencji oraz promocji. Będą mogły też ponownie się ubiegać o ten tytuł. KKK będą mogły korzystać z preferencji przy aplikowaniu do programów i działań pomocowych. Udział w konkursie będzie bezpłatny.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PAP

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu