Mikro- i małe firmy z umiarkowanym optymizmem o 2011r.

DI, PAP
opublikowano: 16-12-2010, 15:54

Polskie mikro- i małe przedsiębiorstwa z  umiarkowanym optymizmem patrzą na 2011 rok i przewidują poprawę swojej sytuacji - wynika z raportu przygotowanego przez Bank Pekao SA we współpracy z PBS DGA.

Ostatni rok najlepiej oceniają małe przedsiębiorstwa z branży budowlanej, a w przekroju regionalnym firmy z województw lubuskiego i warmińsko - mazurskiego.

Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro- i Małych Firm, będąc syntetyczna miarą nastrojów w firmach, obliczony został na podstawie opinii właścicieli firm w 8 obszarach tematycznych: sytuacja polskiej gospodarki, sytuacja branży, sytuacja firm, przychody i wynik finansowy firmy, poziom zatrudnienia, długość oczekiwania na zapłatę, dostępność zewnętrznego finansowania.

Wskaźnik na poziomie ogólnopolskim wyniósł za ostatni rok 89 pkt, zaś wskaźnik na najbliższy rok jest o 7 punktów wyższy i wynosi 96 pkt. Wskaźnik może przyjmować wartość od 50 do 150 pkt.

"Wskaźnik (...) jest niższy od poziomu neutralnego (100 pkt), co obrazuje problemy i wyzwania, z jakimi w ciągu ostatnich 12 miesięcy musieli borykać się mikro i mali przedsiębiorcy. Z umiarkowanym optymizmem właściciele przedsiębiorstw patrzą w najbliższą przyszłość (...)" - napisano w komentarzu.

Istotny wpływ na nastroje przedsiębiorców i wartość Ogólnego Wskaźnika Koniunktury (OWK) za ostatnie 12 miesięcy miały warunki makroekonomiczne, w tym również sytuacja poza granicami kraju.

Spośród 8 obszarów mających wpływ na poziom OWK najniższe wartości zanotowano dla pytań o ocenę całej polskiej gospodarki i ocenę branży (indeks na poziomie 83 pkt). Nieznacznie wyższe poziomy odnotowano dla pytań o przychody samej firmy (85 pkt), jej wynik finansowy (86 pkt) oraz ogólną ocenę sytuacji firmy (87 pkt).

Badaniem zostały objęte także kwestie związane z zatrudnieniem. Indeks w tej subkategorii za 2010 rok wyniósł 97 pkt, za 2011 - 101 pkt, co - zdaniem analityków - oznacza, że zatrudnienie w mikro i małych przedsiębiorstwach w ciągu ostatnich 12 miesięcy było względnie stabilne, mimo zmniejszenia przychodów i zysków w analogicznym okresie.

Zdaniem autorów raportu badania potwierdziły, że głównym źródłem finansowania działalności mikro i małych firm pozostają środki własne i to w sytuacji, gdy właściciele firm stosunkowo wysoko oceniają dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania. Ponad 22 proc. respondentów jako źródło finansowania firmy wskazało połączenie środków własnych i zewnętrznego finansowania (np. kredyt).

Środki własne były źródłem finansowania 87 proc. inwestycji, z kredytu bankowego skorzystało 19 proc. firm, a z leasingu 6 proc. 1 proc. firm wspierało swoje inwestycje dotacjami krajowymi lub unijnymi. Przeważająca część wydatków inwestycyjnych nie przekraczała kwoty 100 tys. zł.

Z raportu wynika, że 35 proc. właścicieli mikro- i małych przedsiębiorstw ma sprecyzowane plany inwestycyjne na najbliższe 12 miesięcy (wobec 42 proc. w ostatnim roku), zaś kolejne 7 proc. nie podjęło jeszcze ostatecznych decyzji inwestycyjnych.

"Spodziewany jest wzrost średniej kwoty nakładów inwestycyjnych w nadchodzącym roku. Inwestycje będą ukierunkowane na nowe wyposażenie firm, maszyny oraz budynki. W perspektywie najbliższych 12 miesięcy przedsiębiorcy przewidują wzrost znaczenie finansowania zewnętrznego w postaci kredytów, leasingu czy dotacji unijnych" - napisano w komentarzu.

Zdaniem autorów raportu, zmienia się także struktura źródeł finansowania inwestycji, przedsiębiorcy w znacznie większym stopniu planują skorzystać ze źródeł zewnętrznych - kredytu (+14 pkt), dotacji unijnych (+12 pkt), leasingu (+4 pkt).

Polskie mikro- i małe przedsiębiorstwa są nastawione przede wszystkim na rynek krajowy.

Badanie zostało przeprowadzone po raz pierwszy, na podstawie blisko 7000 wywiadów z właścicielami firm zatrudniających do 49 osób. Autorzy raportu dla określenia mikro- i małych przedsiębiorstw przyjęli definicję GUS.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: DI, PAP

Polecane