Miliony na nietuzinkowe pomysły dla MSP

Dorota Zawiślińska
opublikowano: 18-05-2017, 22:00

Mały biznes ze wschodu, który chce wdrożyć wyniki prac B+R, może starać się o kolejne dotacje. Będzie łatwej je dostać, bo PARP zmieniła kryteria na korzyść firm

Już od 1 czerwca drobni przedsiębiorcy będą mogli stanąć w szranki o granty na projekty związane z wprowadzaniem na rynek innowacji. Strumień pieniędzy popłynie do firm MSP realizujących inwestycje, których celem jest powstanie nowatorskich — przynajmniej na poziomie kraju — produktów dzięki wdrożeniu własnych lub zakupionych wyników prac badawczo-rozwojowych. Konkurs w ramach poddziałania 1.3.1 programu Polska Wschodnia („Wdrażanie innowacji przez MSP”) ogłosiła niedawno Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Rządowa agencja zwiększyła też jego budżet do 195 mln zł (ze 135 mln zł). Powód? Jedna trzecia tej puli jest przeznaczona dla przedsiębiorców, którzy lokują swoje inwestycje w miastach średniej wielkości w makroregionie Polska Wschodnia.

Bogusława Mazurek, ekspert Crido Taxand, podkreśla, że najwięcej punktów dostaną projekty, które obejmują prace B+R prowadzone przez przedsiębiorcę samodzielnie lub zrealizowane na jego zlecenie przez jednostkę naukową
Zobacz więcej

PRIORYTETEM INNOWACJE:

Bogusława Mazurek, ekspert Crido Taxand, podkreśla, że najwięcej punktów dostaną projekty, które obejmują prace B+R prowadzone przez przedsiębiorcę samodzielnie lub zrealizowane na jego zlecenie przez jednostkę naukową Marek Wiśniewski

— Chcemy, aby w średnich miastach, które w ostatnich latach odgrywają coraz mniejszą rolę społeczno-gospodarczą, były realizowane nie tylko przedsięwzięcia komunalne, ale również projekty sektora prywatnego, które prowadzą do powstawania nowych miejsc pracy oraz zwiększenia bazy podatkowej państwa i samorządów — podkreśla Adam Hamryszczak, wiceminister rozwoju. Takich miast we wschodniej Polsce jest około 50. Wśród nich m.in. Hrubieszów, Jasło, Zambrów, Sandomierz i Braniewo.

Dotychczas PARP przeprowadziła dwa konkursy z poddziałania 1.3.1 — w 2015 r. i w 2016 r. Granty otrzymały m.in. firmy zajmujące się produkcją maszyn i urządzeń, z branży IT, recyklingu oraz spożywczej.

Nowym pod górkę

Barbara Brzezińska, ekspert od innowacji i B+R w PwC, zwraca uwagę, że niektóre kryteria konkursowe mogą być jednak trudne do spełnienia. — Z jednej strony minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 1 mln zł, co oznacza, że przedstawiciele biznesu z makroregionu Polski Wschodniej mogą uzyskać wsparcie na przedsięwzięcia o niższej wartości prowadzące do stworzenia innowacyjnych produktów poprzez wdrożenie wyników prac B+R. Z drugiej jednak strony kryteria dostępu mogą być nie do przejścia dla nowo powstałych spółek.

Aby firma uzyskała pozytywną ocenę na etapie formalnym, musi zatrudniać co najmniej pięciu pracowników w ostatnim roku obrotowym oraz osiągać przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tys. zł w ciągu trzech lat poprzedzających rok, w którym złożyła wniosek o dofinansowanie — tłumaczy Barbara Brzezińska.

Ważna kooperacja

Istotnym wymogiem konkursowym jest też udział wnioskodawcy — od co najmniej sześciu miesięcy przed złożeniem wniosku o grant — w tzw. ponadregionalnym powiązaniu kooperacyjnym, które musi spełniać kilka warunków wskazanych przez PARP. Chodzi o grupy co najmniej pięciu firm współpracujących w pokrewnych sektorach. Takie powiązanie musi obejmować zasięgiem minimum dwa województwa, w tym przynajmniej jedno z Polski Wschodniej.

— Jeżeli przedsiębiorca nie spełni tego kryterium, nie może uczestniczyć w naborze, ponieważ jest to tzw. kryterium wejścia. Powinien rozważyć wstąpienie do takiej grupy firm, aby mógł wystartować w kolejnym konkursie — radzi ekspertka PwC.

Choć na dotacje mogą liczyć projekty związane z innowacją produktową co najmniej w skali polskiego rynku, to jednak największe szanse na dofinansowanie będą miały nowatorskie rozwiązania na poziomie międzynarodowym z dużym potencjałem do rozwoju.

Rozłożyć akcenty

— Najlepiej byłoby, aby dotyczyły wysokich lub średniowysokich technologii lub usług wiedzochłonnych. Na dodatkowe punkty mogą liczyć też projekty, których efektem będzie powstanie nowych miejsc pracy. Ponadto premiowane będą także przedsięwzięcia wpisujące się w obszar regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej.

Kryteria konkursowe są dość wymagające dla firm MSP. Tym bardziej że będą wspierane projekty stosunkowo małe pod względem wartości, natomiast skala ich innowacyjności powinna być dość znacząca — zauważa Barbara Brzezińska. Bogusława Mazurek, ekspert ds. dotacji unijnych w Crido Taxand, podkreśla, że za spełnienie wszystkich wymogów wnioskodawcy będą mogli otrzymać maksymalnie 22 pkt. W poprzednich konkursach było to 43 pkt. Za jedno kryterium dotyczące innowacyjności produktu dostaną maksymalnie 5 pkt., a nie, jak wcześniej, 18 pkt.

— PARP zmniejszyła skalę punktacji i rozłożyła akcenty również na inne wytyczne — tłumaczy Bogusława Mazurek. Na mniej punktów może liczyć przedsiębiorca również w przypadku kryterium oceny potencjału rynkowego produktu, który będzie efektem projektu. Do tej pory miał szansę na 9 pkt. Teraz ten wymóg eksperci wezmą pod lupę razem z innym dotyczącym opłacalności przedsięwzięcia. Za oba będzie można uzyskać tylko 3 pkt.

— Zwiększyliśmy nacisk na ocenę wyników prac B+R oraz ich związek z projektem. Uprościliśmy też budowę kryterium innowacyjności przedsięwzięcia, co ułatwi potencjalnym beneficjentom opracowanie wniosków o dofinansowanie — podkreśla Mariola Misztak-Kowalska, wicedyrektor departamentu wdrożeń innowacji w przedsiębiorstwach PARP.

Bogusława Mazurek zauważa ponadto, że najwyższe noty dostaną projekty, które obejmują prace B+R prowadzone przez przedsiębiorcę samodzielnie lub zrealizowane na jego zlecenie przez jednostkę naukową. Te prace są kluczowe dla przedsięwzięcia i muszą mieć uregulowaną kwestię praw własności intelektualnej. Szefowie firm muszą też właściwie udokumentować, że mają pieniądze na realizację przedsięwzięcia. — Wprowadzone zmiany powinny wpłynąć na usprawnienie procesu przygotowania wniosków oraz lepsze przedstawienie w nich informacji, co przełoży się na większą liczbę wspieranych przedsiębiorców z regionu Polski Wschodniej — konkluduje Mariola Misztak-Kowalska.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Dorota Zawiślińska

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu