Miliony zwrotnego wsparcia dla innowatorów

Materiał partnera
opublikowano: 28-11-2016, 09:00

Fundusze UE Oprócz dotacji unijnych nowatorskie przedsiębiorstwa mogą liczyć na instrumenty zwrotne. Warto przyjrzeć się tym możliwościom

Program operacyjny „Inteligentny Rozwój” (POIR) oferuje wiele instrumentów finansowych dla innowacyjnych firm. Jednym z nich jest poddziałanie 3.1.1 „Inwestycje w innowacyjne start-upy — Starter”. Na czym ono polega? Pośrednicy finansowi dostarczą kapitał młodym przedsiębiorstwom na komercjalizację innowacyjnego rozwiązania w zamian za udziały lub akcje. Wsparcie jest przyznawane dwuetapowo. Pierwsze, pre-inwestycyjne, polega na identyfikacji pomysłów firm opartych na nowatorskich rozwiązaniach oraz na weryfikacji ich potencjału rynkowego. Drugi rodzaj wsparcia ma charakter kapitałowy. Chodzi o zasilenie finansowe funduszy typu seed capital i venture capital, szukających innowacyjnych pomysłów, potencjalnych przedsiębiorców, prac pre-inwestycyjnych oraz przedsięwzięć kapitałowych. Instrument będzie realizowany od początku 2017 roku przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR). Obecnie trwają prace nad przygotowaniem konkursu, który wyłoni pośredników finansowych, czyli fundusze seed lub venture capital. Zostaną oni wybrani w otwartej, przejrzystej i niedyskryminującej procedurze, wykluczającej konflikt interesów. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną udostępnione na stronie www.pfr.pl W ramach tego instrumentu pośrednicy finansowi w postaci funduszy venture capital oraz zalążkowych będą dokonywać preinkubacji i inwestycji w przedsiębiorstwach, które nie prowadzą działalności na żadnym rynku lub są na nim obecni, ale nie dłużej niż siedem lat.

Ambitne pomysły

Efektem przedsięwzięć realizowanych w ramach poddziałania 3.1.1 ma być znalezienie przedsięwzięć o ponadprzeciętnym potencjale wzrostu, a także przygotowywanie zespołów projektowych do zarządzania nową firmą. Fundusze zalążkowe oraz fundusze venture capital biorące udział w programie muszą mieć ugruntowaną pozycję na rynku i byćw stanie realizować długoletni i duży projekt. Starter ma stanowić wsparcie dla start-upów właśnie przez pośredników. Dzięki ich doświadczeniu, kompetencjom i kontaktom powstające spółki dostaną tzw. smart money. To znaczy, że oprócz dofinansowania start-up dostanie aktywne wsparcie funduszu w budowaniu relacji branżowych, jak również w inicjowaniu kontaktów z jednostkami naukowymi i badawczymi oraz w pozyskiwaniu funduszy na dalszy rozwój. Dzięki temu znacząco zwiększają się szanse start-upów na komercyjny sukces. Pośrednicy finansowi otrzymają wsparcie w wysokości od 20 do 40 mln zł. Będą musieli zgromadzić także kapitał prywatny. Zasady udzielania wsparcia dla ostatecznych beneficjentów (czyli start-upów) są w trakcie ustalania. Inwestycje w jeden start-up nie będą przekraczały 1 mln zł (w wyjątkowych przypadkach — 3 mln zł).

Z poddziałania 3.1.1 będą mogły skorzystać fundusze zalążkowe, fundusze venture capital, ale także inne podmioty zajmujące się inwestycjami niepublicznymi w spółkach na wczesnym etapie ich rozwoju.

Pod opieką aniołów

Kolejną szansą dla nowatorskich przedsiębiorstw jest poddziałanie 3.1.2 programu „Inteligentny Rozwój” („Inwestycje grupowe aniołów biznesu w MSP — Biznest”). Jaki jest jego cel? Wspólne inwestycje kapitałowe pośredników finansowych z członkami sieci aniołów biznesu. Są to najczęściej przedsiębiorcy albo majętne osoby, które pomagają w realizacji ciekawych pomysłów biznesowych — nie tylko finansowo, ale również poprzez swoją wiedzę, kontakty i doświadczenie.

Pośrednicy finansowi lub członkowie sieci aniołów biznesu będą szukać przedsiębiorstw z innowacyjnymi pomysłami i inwestować w nie własne pieniądze — w zamian za udziały lub akcje. Finanse publiczne mają być uzupełnieniem kapitału zgromadzonego w ramach sieci aniołów biznesu i przekazywane pośrednikom na realizację konkretnej inwestycji kapitałowej (do 50 proc. inwestycji). Instrument ten również będzie realizowany przez Polski Fundusz Rozwoju od stycznia 2017 r. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem konkursu.

Pożyczka na start

Instrumenty finansowe dla mikro i małych przedsiębiorstw przewiduje również poddziałanie 3.1.3 programu „Inteligentny Rozwój” („Fundusz Pożyczkowy Innowacji”). Wsparcie jest udzielane na uruchomienie lub rozszerzenie działalności innowacyjnych firm. Pożyczka może być przyznana przedsiębiorstwu, które posiada umowę inwestycyjną zawartą z co najmniej jednym aniołem biznesu lub funduszem kapitałowym podwyższonego ryzyka. Na jej mocy inwestor prywatny zobowiązuje się do inwestycji kapitałowej w to przedsiębiorstwo i pozostania udziałowcem lub akcjonariuszem do czasu całkowitej spłaty pożyczki wraz z odsetkami.

Co ważne, odbiorcami preferencyjnie oprocentowanych pożyczek mogą być przedsiębiorstwa nienotowane na giełdzie w ciągu 55 miesięcy od ich rejestracji, a także firmy, które nie podzieliły jeszcze zysków i nie powstały w wyniku połączenia innych podmiotów gospodarczych. Fundusz Pożyczkowy Innowacji to sposób na finansowanie wczesnych faz rozwojowych innowacyjnych przedsiębiorstw.

Wypełnia więc lukę między finansowaniem zasiewowym, a kolejnymi etapami wsparcia. Umożliwia przechodzenie przedsięwzięć z fazy startowej do fazy wzrostu. Instrument ten wymaga również zaangażowania kapitału prywatnego w postaci podpisanej umowy inwestycyjnej, na podstawie której inwestor kapitałowy (anioł biznesu lub fundusz typu venture capital) zobowiąże się dokapitalizować przedsiębiorstwa kwotą wnioskowanej pożyczki. Zarówno w przypadku współpracy z funduszem venture capital, jak i z aniołami biznesu kwota ta wynosi od 200 tys. do 2 mln zł. Instrument wystartuje w 2017 roku.

Nowość — KOFFI

Celem innego poddziałania 3.1.4 programu „Inteligentny Rozwój” („KOFFI — Konkurencyjny Ogólnopolski Fundusz Funduszy Innowacyjnych”) jest rozwój rynku funduszy podwyższonego ryzyka oraz zwiększenie aktywności inwestorów prywatnych. Podmioty te zapewniają finansowanie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, które stawiają na innowacyjne rozwiązania, prace B+R, wdrażanie nowych technologii w obszarze produkcji i usług oraz zagraniczną ekspansję. Planowane jest utworzenie funduszu funduszy, który będzie inwestować w venture capital. Mają być one wybierane na podstawie przejrzystych procedur z uwzględnieniem ustalonych kryteriów (m.in. dotyczących strategii inwestycyjnej, doświadczenia zespołu zarządzającego).

Działalność wspomnianego funduszu funduszy ma być oparta na mechanizmach rynkowych zapewniających sprawność i szybkość działania. Wsparcie kierowane będzie do firm znajdujących się w fazie rozwoju oraz ekspansji. W ramach poddziałania 3.2.3 programu „Inteligentny Rozwój” planowane jest również utworzenie Funduszu Gwarancyjnego Wsparcia Innowacyjnych Przedsiębiorstw (FGWIP). Jego głównym celem będzie ułatwianie innowacyjnym firmom dostępu do finansowania, w tym m.in. wdrażania wyników prac B+R. Przejęcie przez Fundusz Gwarancyjny części ryzyka ma być zachętą do angażowania się kapitału prywatnego w finansowanie nowatorskich projektów.

Firmy z sektora MSP

Poddziałanie 3.1.2. jest skierowane do przedsiębiorstw, które nie prowadzą działalności na żadnym rynku lub działają na nim nie dłużej niż siedem lat. Co ważne, pieniądze publiczne w ramach Biznest będą stanowić koinwestycję z prywatnym wsparciem oferowanym przez aniołów biznesu w stosunku 1:1. Maksymalna wartość jednego przedsięwzięcia może wynosić ponad 4 mln zł. Jakie projekty mogą liczyć na unijne wsparcie? Pośrednicy finansowi będą wyszukiwać młode, innowacyjne przedsiębiorstwa, a następnie mobilizować inwestorów prywatnych do zapewnienia kapitału. W konkretny projekt powinno się zaangażować minimum dwóch aniołów. Ich sieci będą mogły wnioskować o wsparcie od 30 do 50 mln zł.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu