MILLENNIUM FIZ ARBITRAŻ PLUS 20 raport nr 350/2003 - nabycie znaczących aktywów

MILLENNIUM FIZ ARBITRAŻ PLUS 20 raport nr 350/2003 - nabycie znaczących aktywów RAPORT NR 350/2003 - NABYCIE ZNACZĄCYCH AKTYWÓW Niniejszym Millennium Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Arbitraż plus 20 informuje o nabyciu aktywów o znaczącej wartości: 1) nazwa (firma) podmiotu zbywającego aktywa: Bank Millennium S.A. 2) podstawowe dane o zbywającym - osobie, od której nabyto aktywa: Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Kopernika 36/40 , 00-924 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców dla pod numerem KRS: 0000010186 3) data i sposób nabycia aktywów: 03.12.2003 r., transakcja na rynku międzybankowym 4) podstawowa charakterystyka nabytych aktywów: obligacje skarbowe DZ 0708 5) cena nabycia: 103,40 zł za sztukę, wartość ewidencyjna na dzień nabycia: 62 899 529,20 zł 6) charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a zbywającym aktywa: Emitentem zarządza Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., którego 100% udziałowcem jest Millennium Dom Maklerski S.A. Emitent nabył aktywa o znaczącej wartości od Banku Millennium S.A., który poprzez podmiot zależny Millennium Dom Maklerski S.A. posiada 91.000 akcji imiennych Millennium TFI S.A. 7) kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: § 2 ust. 1 pkt 45 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 139, poz. 1569) - transakcja przekroczyła 10% wartości aktywów netto emitenta 8) źródło finansowania nabytych aktywów: środki pieniężne emitenta 9) nie dotyczy 10) nie dotyczy 11) opis powiązań emitenta z podmiotem zbywającym: Emitentem zarządza Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., którego 100% udziałowcem jest Millennium Dom Maklerski S.A. Emitent nabył aktywa o znaczącej wartości od Banku Millennium S.A., który poprzez podmiot zależny Millennium Dom Maklerski S.A. posiada 91.000 akcji imiennych Millennium TFI S.A. Data sporządzenia raportu: 01-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ