MILLENNIUM FIZ GWARANTOWANY PLUS 20 raport nr 115/2003 - zbycie znaczących aktywów

MILLENNIUM FIZ GWARANTOWANY PLUS 20 raport nr 115/2003 - zbycie znaczących aktywów RAPORT NR 115/2003 - ZBYCIE ZNACZĄCYCH AKTYWÓW Niniejszym Millennium Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Gwarantowany plus 20 informuje o zbyciu aktywów o znaczącej wartości 1) nazwa (firma) podmiotu zbywającego aktywa: Bank Millennium SA 2) podstawowe dane o nabywającym - osobie, od której zbyto aktywa: Bank Millennium SA z siedzibą w Warszawie, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000010186 3) data i sposób zbycia aktywów: 31.12.2003, transakcja na rynku międzybankowym 4) podstawowa charakterystyka zbytych aktywów: bony skarbowe BS 21.04.04 5) cena zbycia: 98,3041 zł za sztukę, wartość ewidencyjna na dzień zbycia: 16 003 907,48 zł 6) charakter powiązań pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym aktywa: Emitentem zarządza Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, którego 100% udziałowcem jest Millennium Dom Maklerski SA. Emitent nabył aktywa o znaczącej wartości od Banku Millennium SA, który poprzez podmiot zależny Millennium Dom Maklerski SA posiada 101.000 akcji imiennych Millennium TFI SA. 7) kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości: par. 2 ust. 1 pkt 44 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 139, poz. 1569) - wartość przedmiotu umowy przekracza 10% wartości aktywów netto emitenta 8) nie dotyczy 9) opis powiązań emitenta z podmiotem zbywającym: Emitentem zarządza Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, którego 100% udziałowcem jest Millennium Dom Maklerski SA Emitent nabył aktywa o znaczącej wartości od Banku Millennium SA, który poprzez podmiot zależny Millennium Dom Maklerski SA posiada 101.000 akcji imiennych Millennium TFI SA. Data sporządzenia raportu: 15-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ