MILLENNIUM FIZ GWARANTOWANY PLUS 20 raport nr 118/2003 - dwie lub więcej umów

MILLENNIUM FIZ GWARANTOWANY PLUS 20 raport nr 118/2003 - dwie lub więcej umów RAPORT NR 118/2003 - DWIE LUB WIĘCEJ UMÓW Niniejszym Millennium Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Gwarantowany plus 20 informuje o zawarciu umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy: 1. data zawarcia umowy: 19 grudnia 2003 r. 2. oznaczenie stron umowy: Millennium FIZ Gwarantowany plus 20 - Bank Millennium S.A. 3. przedmiot umowy: papiery wartościowe - bony skarbowe BS 18.08.04 4. istotne warunki umowy: transakcja typu buy-sell-back: kupno 710 sztuk bonów skarbowych BS 18.08.04 po cenie 96,2307 PLN za sztukę, sprzedaż 1306 sztuk bonów skarbowych BS 18.08.04 po cenie 96,3309 PLN za sztukę. 5. nie zawarto postanowień dotyczących kar umownych oraz nie zastrzeżono warunku lub terminu. 6. umowa uznana jako znacząca na podstawie § 2 ust. 1 pkt 44 w związku z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - dwie lub więcej umów zawartych przez emitenta z jednym podmiotem, w okresie ostatnich 12 miesięcy o łącznej wartości co najmniej 10% wartości aktywów netto emitenta 7. w przypadku zawarcia przez emitenta w okresie ostatnich 12 miesięcy dwu lub więcej umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy: 1) informacja o łącznej wartości wszystkich tych umów - 21 799 688,82 PLN 2) informacje w odniesieniu do umowy o największej wartości: a) data zawarcia umowy: 19 grudnia 2003 r. b) oznaczenie stron umowy: Millennium FIZ Gwarantowany plus 20 - Bank Millennium S.A. c) przedmiot umowy: papiery wartościowe - bony skarbowe BS 18.08.04 d) istotne warunki umowy: kupno 710 sztuk bonów skarbowych BS 18.08.04 po cenie 96,2307 PLN za sztukę, sprzedaż 1306 sztuk bonów skarbowych BS 18.08.04 po cenie 96,3309 PLN za sztukę. e) nie zawarto postanowień dotyczących kar umownych oraz nie zastrzeżono warunku lub terminu. f) umowa uznana jako znacząca na podstawie § 2 ust. 1 pkt 44 w związku z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - dwie lub więcej umów zawartych przez emitenta z jednym podmiotem, w okresie ostatnich 12 miesięcy o łącznej wartości co najmniej 10% wartości aktywów netto emitenta 8. w przypadku zmiany znaczącej umowy - określenie istotnych zmian dokonanych w treści znaczącej umowy: nie dotyczy Data sporządzenia raportu: 22-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ