MinFin: Misja MFW wysoko ocenia ostatnie półrocze w polskiej gospodarce

opublikowano: 20-10-2004, 16:53

"WYNIKI POLSKI PO SZEŚCIU MIESIĄCACH PRZEROSŁY NASZE OCZEKIWANIA"

Tak Susan Schadler, szefowa Misji Międzynarodowego Funduszu Walutowego podsumowała osiągnięcia ekonomiczne naszego kraju w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Ocena ta została przekazana publicystom prasy, radia i TV 20 października, podczas konferencji prasowej, która odbyła się w Ministerstwie Finansów z udziałem Ministra Finansów. Mirosława Gronickiego, zastępcy Dyrektora Wykonawczego MFW Andrzeja Raczko oraz członków Misji MFW i przedstawicieli kierownictwa MF.

W opinii Misji MF na sukces Polski w ostatnim półroczu złożyły się ważne wydarzenia i procesy, jakie miały miejsce w ostatnich latach. I to nie tylko wejście do Unii Europejskiej. Istotne znaczenie dla widocznej poprawy sytuacji ekonomicznej Polski miała również poprawa konkurencyjności w naszej gospodarce oraz głęboka restrukturyzacja sektora prywatnego.

Wśród zjawisk ujemnych szefowa Misji MFW wskazała przede wszystkim na wysoką stopę bezrobocia i wysoki deficyt fiskalny, wymuszający wzrost długu publicznego.

W pierwszej połowie 2004 r. zaobserwowaliśmy niezwykle wysoki wskaźnik wzrostu i uważamy, że na przełomie roku 2004 i w roku 2005 utrzyma się ona na poziomie około 5 proc., lub nawet wyższym - powiedziała Susan Schadler.

Projekcje średniorocznego wzrostu określone przez MFW wyglądają następująco: w roku 2004 -5,5 proc., a w roku 2005 - 4,75 proc. Komentując średnioroczną prognozę na rok 2005, przewodnicząca Misji MFW wyjąsniła, że w żadnym stopniu nie odzwierciedla ona przewidywań spowolnienia gospodarczego na przełomie lat 2004 i 2005. Nierówności w naszych projekcjach średniorocznych wynikają z nierównomiernego rozłożenia wskaźnika wzrostu w roku 2004, zwłaszcza w aspekcie wzrostów produkcji odnotowanych na początku roku. Jeżeli jednak weźmiemy pod uwagę przewidywany wzrost w ciągu tych dwóch lat to, pomimo pewnych wahań, będzie się on utrzymywał na stałym poziomie 5,2 proc. - 5,5proc.

W obecnym układzie, w którym obserwuje się bardzo korzystne zjawiska i perspektywy na przyszłość, Misja MFW ze szczególną uwagą przyglądała się czynnikom makroekonomicznym , zarówno w polityce fiskalnej, jak i pieniężnej. Sformułowane w wyniku tych obserwacji propozycje zostały przedłożone rządowi Polski. W obszarze polityki fiskalnej MFW proponuje konsekwentną kontynuację reform fiskalnych. Susan Schadler powiedziała: " Pragniemy podkreślić, iż rząd nie powinien tracić z pola widzenia doświadczeń z połowy lat 90-tych. W tym czasie, podobnie jak obecnie, miał miejsce gwałtowny wzrost gospodarczy, nie zostało to jednak wykorzystane dla dokonania koniecznych korekt fiskalnych, co zmusiło gospodarkę do spowolnienia i pociągnęło za sobą zwiększający się deficyt w latach 2001 - 2003. Z obserwacji MFW wynika, że nie wolno zapominać, iż właśnie w okresie cyklicznego wzrostu - takiego, jaki ma miejsce w chwili obecnej w Polsce - trzeba wprowadzać reformy w polityce fiskalnej.

Misja MFW bardzo wysoko oceniła Plan Hausnera. - Widzimy w nim zapoczątkowanie wprowadzania reform fiskalnych, co w efekcie doprowadzi do poszerzenia bazy podatkowej, wyeliminuje niepotrzebne wydatki publiczne i stworzy realne bodźcie dla wzrostu zatrudnienia. - powiedziała Susan Schadler . Dodała jednak, że od momentu zakończenia procesu reform fiskalnych dzieli nasz kraj jeszcze długa droga. Zwróciła uwagę na występujący nadal problem niewłaściwie adresowanych transferów socjalnych oraz na brak reformy ochrony zdrowia, która uwzględniałaby potrzeby starzejącego się społeczeństwa.

Ogromny klin podatkowy stanowi hamulec w tworzeniu nowych miejsc pracy. Misja MFW zaakcentowała również konieczność konsekwentnie prowadzonych inwestycji mających na celu poprawę infrastruktury w Polsce.

W obszarze polityki pieniężnej Misja MFW uznała iż wyzwanie , jakim było kilka niespodziewanych szoków podażowych, okazało się większe niż jej członkowie przewidywali 6 miesięcy temu. Podwyżki stóp procentowych aż o 125 pkt. bazowych, jakie miały miejsce od czerwca - w opinii MFW - jasno wskazują na determinacje RPP w sprawie obniżenia inflacji do założonego celu. Wpływ, jaki mają podwyżki stóp procentowych, nadal utrzymująca się wysoka stopa bezrobocia oraz niedawna aprecjacja złotówki pozwalają mieć nadzieję, że uda się zachować pod kontrolą presje płacowe i inflacja powróci do zakładanego poziomu.

Susan Schadler zaakcentowała duże zadowolenie, z jakim MFW przyjęło publiczna ofertę PKO BP i traktuje to jako sygnał przyspieszenia procesów prywatyzacji w Polsce w najbliższych miesiącach.

Misja MFW oceniając sytuację na rynku pracy podkreśliła konieczność przeprowadzenia niezbędnych reform na tym rynku. "Perspektywy dla Polski w zakresie obniżenia bezrobocia są dobre. Uważamy jednak, że rząd w trybie pilnym powinien wprowadzić reformy zwiększające elastyczność zatrudnienia, zwiększyć bodźce do pracy a także zwiększyć mobilność siły roboczej na terenie kraju oraz zwęzić klin podatkowy." - stwierdziła kończąc swoje wystąpienie Susan Schadler.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / MinFin: Misja MFW wysoko ocenia ostatnie półrocze w polskiej gospodarce