MKiDN: dodatkowe postojowe i zwolnienie ze składek ZUS dla freelancerów

  • PAP
opublikowano: 22-01-2021, 12:36

Tarcza Antykryzysowa 6.0 z grudnia 2020 roku wprowadziła dodatkowe świadczenie postojowe i zwolnienie ze składek ZUS dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne (umowy agencyjne, umowy zlecenia lub inne umowy o świadczenie usług) - podało w piątek MKiDN.

W komunikacie MKiDN napisano, że "od 15 stycznia osoby, które wykonują umowy cywilnoprawne mogą ubiegać się o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe". "Świadczenie przysługuje w wysokości 2080 zł. Jeśli jednak suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składany jest wniosek, wynosi 1299,99 zł lub mniej, to jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów" - wyjaśniono.

MKiDN poinformowało, że świadczenie może otrzymać osoba: "która uzyskuje przychód z umowy cywilnoprawnej (umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, umowy o dzieło); nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych niż umowa cywilnoprawna; przychód z umowy cywilnoprawnej w miesiącu przed tym, w którym składany jest wniosek o jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe, nie przekroczył 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego".

Dodano, że świadczenie przyznawane jest osobie, której przychód z umowy cywilnoprawnej był uzyskiwany z tytułu: działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej; działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki; działalności technicznej wspomagającej produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych; usług w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane; usług świadczonych na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach: w zakresie pozaszkolnych form edukacji lub przez przewodników muzeów.

Fot.: Slavko Midzor (PIXSELL / FORUM)
Fot.: Slavko Midzor (PIXSELL / FORUM)

W komunikacie ministerstwa podano, że "wnioski przyjmowane są tylko elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS". "Wniosek składa osoba wykonująca umowę najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii" - przekazano.

Dodatkowe świadczenie postojowe skierowane jest do osób, które nie mogły wykonywać obowiązków pomimo podpisanej umowy. Twórcy i artyści, którzy nie mają podstaw do uzyskania świadczenia postojowego i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej mogą skorzystać z pomocy socjalnej. Informacje na temat tej formy wsparcia znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/kultura/pomoc-socjalna-dla-tworcow-i-artystow.

Osoby, które wykonują umowę agencyjną, umowę zlecenia lub inną umowę o świadczenie usług (zwaną dalej "umową zlecenia") mogą złożyć wniosek o zwolnienie zleceniodawcy z obowiązku obliczania, potrącania z dochodu i opłacania składek. Wniosek może dotyczyć składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych należnych za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.

Aby zwolnić zleceniodawcę z obowiązku naliczania składek muszą być spełnione następujące warunki: umowa została zawarta między 1 stycznia 2021 r. a 31 marca 2021 r.; łączny przychód uzyskany z wykonywania umów zlecenia na rzecz wszystkich zleceniodawców, w miesiącu przed tym, w którym został złożony wniosek nie przekracza 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału; zleceniobiorca nie podlegał ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu niż wykonywanie umów zlecenia.

Ponadto przedmiot zawartej umowy związany jest z: działalnością twórczą w zakresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej; działalnością artystyczną w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki; działalnością techniczną wspomagającą produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych; usługami w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług w zakresie architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane; usługami świadczonymi na rzecz muzeów w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach: w zakresie pozaszkolnych form edukacji lub przez przewodników muzeów.

Resort kultury wskazał, że "zwolnienie z obowiązku naliczania składek przysługuje: z wykonywania każdej umowy zlecenia, jeśli są spełnione wymienione warunki; za każdy miesiąc od stycznia do kwietnia, w którym umowa była wykonywana co najmniej 1 dzień; dla każdej umowy zlecenia do wysokości maksymalnej kwoty podstawy wymiaru tych składek (nie więcej niż w wysokości 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia)".

Wnioski również przyjmowane są tylko elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wniosek składa zleceniodawca w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy zlecenia.

Jak napisano podstawą prawną jest "Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw".

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PAP

Polecane