Morawiecki obniży podatki

opublikowano: 27-09-2017, 22:00
aktualizacja: 28-09-2017, 20:31

Wrzucanie w koszty zarobków małżonków, więcej korzyści dla „małych podatników”, wsparcie wierzycieli — to tylko niektóre propozycje trzeciego pakietu wicepremiera

Rząd przygotowuje rewolucyjne zmiany w prawie podatkowym i gospodarczym, zmniejszające obciążenia fiskalne i biurokratyczne firm oraz poprawiające ich płynność finansową. Kilkadziesiąt ważnych i korzystnych rozwiązań dla biznesu (zmiany w wielu ustawach) znalazło się w projekcie ustawy o wprowadzeniu uproszczeń dla przedsiębiorców, do którego dotarł „PB” (przykłady w ramce).

Pracami nad projektem kieruje Ministerstwo Rozwoju (MR), a pomagają mu resorty: finansów, rodziny i pracy oraz sprawiedliwości. MR szacuje, że dzięki tym regulacjom polscy przedsiębiorcy zaoszczędzą rocznie prawie 4 mld zł.

Ulgi na biznes rodzinny

Projekt jest już trzecim tzw. pakietem wicepremiera Mateusza Morawieckiego (po pakiecie 100 zmian dla firm i Konstytucji biznesu) mającym na celu realizację Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Analiza jego zapisów prowadzi do wniosku, że to najodważniejszy z dotychczasowych pakietów wycinających bariery w działalności firm, szczególnie małych i średnich.

Absolutnie rewolucyjnym pomysłem jest pozwolenie osobom prowadzącym działalność gospodarczą na wrzucanie w koszty uzyskania przychodów (pomniejszanie podatku) kwot wynagrodzeń wypłacanych zatrudnionym członkom rodziny, np. małżonka i małoletnie dzieci, oraz opłacanych za nich składek na ZUS. Zaliczanie w koszty dotyczywszelkich form zatrudniania najbliższej rodziny, czyli etatów, zleceń, umów o dzieło (wartość własnej pracy podatnika nadal nie będzie dla niego kosztem). MR szacuje, że wrzucanie w koszty zatrudnienia najbliższej rodziny kosztowałoby budżet państwa około 350 mln zł w pierwszym roku, a ubytek mają równoważyć wyższe wpływy z PIT.

Resort rozwoju wskazuje, że obecnie około 17 tys. indywidualnych przedsiębiorców zatrudnia blisko 38 tys. osób z najbliższej rodziny. Proponowane rozwiązanie ma zachęcić do tworzenia i rozwijania firemek rodzinnych.

Mnożenie uprzywilejowanych

Kolejnym korzystnym dla mniejszych firm rozwiązaniem jest znaczne podniesienie progu rocznych obrotów, poniżej którego ma się status „małego podatnika”. Obecnie ten próg wynosi 1,2 mln EUR, MR proponuje podwyższenie go do 2 mln EUR, co spowoduje, że znacznie więcej firm będzie „małymi podatnikami”, a co za tym idzie — więcej będzie mogło korzystać z preferencji przeznaczonych dla takich podatników. Przede wszystkim znacznie więcej małych przedsiębiorców dostanie możliwość korzystania z niższej, 15-procentowej, stawki podatku CIT, kwartalnego sposobu rozliczania zaliczek na podatek czy jednorazowej amortyzacji (do 50 tys. EUR). Podniesienie progu obniży podatki wielu firmom. MR szacuje, że co najmniej kilkunastu tysiącom.

Ta zmiana zostawiłaby w firmach prawie 600 mln zł tylko w pierwszym roku obowiązywania. MR podkreśla jednocześnie, że w zakresie jednorazowej amortyzacji oraz kwartalnego sposobu rozliczania zaliczek wpływ na dochody budżetu polegałby na „przesunięciu w czasie dochodów podatkowych, a nie ich trwałym ubytku”.

W projekcie znalazła się zapowiadana przez „PB” pod koniec lipca ochrona wierzycieli, którym długo nie płacą dłużnicy. Obecnie system podatkowy jest dla wierzycieli niesprawiedliwy, uprzywilejowując dłużników. Wierzyciel wystawiający fakturę musi dodać do swojej podstawy opodatkowania kwotę z niej nawet wówczas, jeśli nie uzyskał zapłaty od dłużnika. Ten zaś, mimo że nie zapłacił dostawcy, kwotę z faktury odejmuje sobie od podstawy opodatkowania. To ma się radykalnie zmienić. MR zapisało w projekcie, że jeżeli wierzyciel nie dostanie zapłaty w ciągu 120 dni po terminie płatności, to ten tzw. zły dług odejmie sobie od podstawy opodatkowania, co obniży mu podatek. Natomiast niesolidny dłużnik zostanie ukarany poprzez nakaz doliczenia do swojej podstawy opodatkowania kwot z niezapłaconych faktur.

Następnym korzystnym rozwiązaniem w podatkach dochodowych dla przedsiębiorcówjest umożliwienie jednorazowego rozliczania straty podatkowej do wysokości 5 mln zł. Oznacza to, że dopiero nadwyżka tej kwoty byłaby rozliczana na dotychczasowych zasadach (maksymalnie 50 proc. w jednym roku).

„Możliwość dokonania jednorazowego rozliczenia straty do 5 mln zł pozwoli szybciej poprawić sytuację finansową przedsiębiorcy, który poniósł stratę np. z powodu dokonania dużych nakładów inwestycyjnych. Pozwoli na obniżenie podatku w znacznym wymiarze już w kolejnym roku podatkowym, zamiast rozbijania rozliczenia na mniejsze kwoty i rozciągania go w czasie. Zwiększy to pewność przedsiębiorców, również tych początkujących, co do odzyskania zainwestowanych środków”— czytamy w uzasadnieniu projektu.

Projekt MR został skierowany do uzgodnień i konsultacji. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2018 r.

  • Zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą zarobków współpracującego z nim małżonka
  • Możliwość jednorazowego rozliczania straty podatkowej do wysokości 5 mln zł
  • Podniesienie z 1,2 do 2 mln EUR rocznych przychodów uprawniających do posiadania statusu „małego podatnika”, co daje wiele preferencji
  • Umożliwienie wierzycielom odliczania od podstawy opodatkowania kwot niespłaconych przez dłużników powyżej 120 dni po terminie płatności (uatrakcyjnienie tzw. ulgi na złe długi). Doliczanie niespłaconych kwot dłużnikom do podstawy opodatkowania (zapłacą wyższe podatki)
  • Zwolnienie z podatku odszkodowań uzyskanych za zniszczenie mienia Wydłużenie terminu na wybór formy opodatkowania PIT z 20 stycznia do 20. dnia po miesiącu osiągnięcia pierwszego przychodu
  • Skrócenie do 5 lat okresu obowiązkowego przechowywania sprawozdań finansowych (obecnie bezterminowo)
  • Zniesienie obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów, zatrudnienia i wyposażenia osób rozliczających się ryczałtem Zniesienie oddzielnego od deklaracji VAT składania wniosku o zwrot podatku
  • Ograniczenie podmiotom publicznym możliwości wyznaczania prywatnym firmom terminów płatności powyżej 30 dni Ułatwienia dla tzw. foodtrucków — możliwość odbioru mobilnej gastronomii przez inspektora sanitarnego w innym mieście, niż jest zarejestrowana firma Zniesienie ograniczeń w rejestracji motocykli z napędem elektrycznym
  • Ograniczenie wymogów formalnych przy staraniach o pozwolenie na hurtowy obrót alkoholem Umożliwienie hurtownikom zaopatrywania w alkohol statków, samolotów, pociągów Zniesienie obowiązku załączania tłumaczeń do dokumentów Uproszczenie wielu procedur celnych i akcyzowych
  • Uproszczenie i odbiurokratyzowanie wielu procecdur, wynikających z prawa spółek handlowych (np. podejmowanie uchwał przez udziałowców poza zgromadzeniem wspólników, czyli w trybie obiegowym) Ograniczenie obowiązku okresowych szkoleń BHP

*przykłady z projektu ustawy o wprowadzeniu uproszczeń dla przedsiębiorców

 3,7 mld zł Tyle mają oszczędzać rocznie przedsiębiorcy dzięki wprowadzeniu trzeciego tzw. pakietu Morawieckiego.

 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Jarosław Królak

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu