Mostostal Siedl <MOSD.WA> Podpisanie aneksów przedłużających umowy kredytowe

Mostostal Siedl <MOSD.WA> Podpisanie aneksów przedłużających umowy kredytowe PODPISANIE ANEKSÓW PRZEDŁUŻAJĄCYCH UMOWY KREDYTOWE Raport bieżący nr 9/2004 r. Zarząd Mostostalu Siedlce S.A. zawiadamia, że w dniu 29 stycznia 2004 r. otrzymał z Banku PEKAO SA aneksy przedłużające umowy kredytowe. 1.Aneks Nr 3 do umowy kredytu obrotowego Nr 89/2002 z dnia 25.04.2002 r., podpisanej pomiędzy Bankiem Pekao SA i Mostostalem Siedlce S.A., zmienionej aneksem nr 1 z dnia 27.12.2002 r i aneksem nr 2 z dnia 28.10.2003 r, zwanej dalej Umową Kredytową na kwotę 4.680.000 EUR. przedłużający umowę do dnia 30.04.2004 r. Zabezpieczeniem spłaty Kredytu jest: -hipoteka kaucyjna do kwoty 17.000.000 PLN na prawie wieczystego użytkowania działek położonych w Stalowej Woli -zastaw rejestrowy na linii do produkcji krat pomostowych -pełnomocnictwo do rachunku bieżącego złotowego i rachunków dewizowych Kredytobiorcy prowadzonych w I Oddziale Banku Pekao SA w Siedlcach -przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej KUKE -przelew wierzytelności z kontraktów handlowych -dobrowolne oświadczenie o poddaniu się egzekucji Kredytobiorcy 2.Aneks Nr 3 do umowy kredytu obrotowego Nr 269/2001 r. z dnia 28.12.2001 r. podpisanej pomiędzy Bankiem Pekao SA i Mostostalem Siedlce S.A., zmienionej aneksem nr 1 z dnia 27.12.2002 r., aneksem nr 2 z dnia 28.10.2003, zwanej dalej Umową Kredytową na kwotę 4.900 000 PLN przedłużający umowę do dnia 30.04.2004 r. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest: -cesja z istniejących lub przyszłych wierzytelności -pełnomocnictwo do rachunku bieżącego złotowego i rachunków dewizowych Kredytobiorcy prowadzonych w I Oddziale Banku Pekao SA w Siedlcach -przelew wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej KUKE -przelew wierzytelności z kontraktów handlowych -dobrowolne oświadczenie o poddaniu się egzekucji Kredytobiorcy -zastaw rejestrowy na udziałach należących do Kredytobiorcy w spółce zależnej Stalfa Sp. z o.o. w Sokołowie Podlaskim.Emitent posiada 100% udziałów w kapitale podstawowym w/w spółki uprawniających do 100% głosów na WZA. Wartość bilansowa udziałów wynosi: 4.985 tys. zł. 3.Aneks Nr 4 do umowy kredytu obrotowego Nr 270/2001 r. z dnia 28.12.2001 r. podpisanej pomiędzy Bankiem Pekao SA i Mostostalem Siedlce S.A., zmienionej aneksem nr 1 z dnia 25.04.2002 r., aneksem nr 2 z dnia 27.12.2002 r., aneksem nr 3 z dnia 28.10.2003 r., zwanej dalej Umową Kredytową na kwotę 16.700.000 PLN przedłużający umowę do dnia 30.04.2004 r. Zabezpieczeniem spłaty Kredytu jest: -cesja z istniejących lub przyszłych wierzytelności -pełnomocnictwo do rachunku bieżącego złotowego i rachunków dewizowych Kredytobiorcy prowadzonych w i Oddziale Pekao SA w Siedlcach -przelew wierzytelnośći z polisy ubezpieczeniowej KUKE -przelew wierzytelności z kontraktów handlowych -zastaw rejestrowy na udziałach w spółce zależnej Baumann Mostostal Sp.z o.o.w Siedlcach. Emitent posiada 52% udziałów w kapitale podstawowym w/w spółki uprawniających do 52% głosów na WZA. Wartość bilansowa udziałów wynosi: 10.919 tys. zł. -dobrowolne oświadczenie o poddaniu się egzekucji Kredytobiorcy -hipoteka kaucyjna do kwoty 12 000 000 PLN na prawie wieczystego użytkowania gruntu w Siedlcach przy ul. Terespolskiej 12 Data sporządzenia raportu: 30-01-2004

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ