MSP najaktywniej starają się o wsparcie z Unii Europejskiej

opublikowano: 29-11-2017, 22:00
aktualizacja: 29-11-2017, 23:09

Mimo dostępności różnego rodzaju form dofinansowania to bezzwrotne dotacje unijne cieszą się niezmiennie największym zainteresowaniem wśród potencjalnych beneficjentów

W ramach pieniędzy dostępnych w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-20 istotną rolę odgrywają ukierunkowane na szeroko rozumiane wsparcie prac badawczych, zarówno zakupu aparatury naukowo-badawczej stanowiącej infrastrukturę działów B+R przedsiębiorstw, jak i samego prowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych. Jeśli celem projektu ma być zakup środków trwałych, przyczyniających się do wprowadzenia do oferty innowacji produktowych, w większości przypadków wymagane jest przygotowanie uzasadnienia konieczności realizacji takiego projektu. Należy się w nim opierać na dotychczasowych doświadczeniach w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej. Wsparcie uzyskują projekty, które w założeniu koncentrują się na komercjalizacji wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorstwa samodzielnie lub zrealizowanych na ich zlecenie przed podmioty zewnętrzne, np. jednostki naukowe.

Czas na start

Przedsiębiorstwa planujące złożenie wniosku o dofinansowanie realizacji projektów nie powinny zwlekać z rozpoczęciem prac koncepcyjnych. Znane są już harmonogramy naborów wniosków w roku 2018 dla zdecydowanej większości programów operacyjnych, zarówno krajowych, jak i regionalnych. To pozwala na podjęcie działań przygotowawczych mających na celu maksymalizację szans na przyznanie dofinansowania. Należy również wziąć pod uwagę fakt, że w niektórych programach zaplanowane na przyszły rok nabory wniosków mogą być już ostatnie w tej perspektywie finansowej. Z taką sytuacją, według informacji Ministerstwa Rozwoju, możemy mieć do czynienia w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, gdzie w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw nabór wniosków trwa tylko do 19 stycznia 2018 r.

Uwaga na problemy

Przedsiębiorstwa, których wnioski zostaną rekomendowane do wsparcia, zawierają umowę o dofinansowanie. Realizacja projektów, w świetle obowiązków wynikających z zapisów umowy, zazwyczaj okazuje się bardziej skomplikowana niż przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej. Szczególnie dużym wyzwaniem jest prawidłowe przeprowadzenie procedury postępowań ofertowych, co jest warunkiem uznania zrealizowanego wydatku za zgodny z obowiązującymi — zmieniającymi się co parę miesięcy — wytycznymi w sprawie kwalifikowalności. W przypadku naruszenia przez zamawiającego zasad udzielenia zamówienia całość lub część wydatków może zostać uznana za niekwalifikowane. Szczegółowe informacje na temat stawek korekt finansowych wynikającychz nieprawidłowości w realizacji przez przedsiębiorcę procedury wyboru wykonawców znajdują się w rozporządzeniu ministra rozwoju z 29 stycznia 2016 r. (z późn. zm.) w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień (Dz.U., poz. 200). Dlatego w ocenie ekspertów PWB, dla zwiększenia szans na przygotowanie skutecznego wniosku o dofinansowanie warto rozważyć skorzystanie z usług profesjonalnych doradców.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane