Na realizację polityki ekologicznej potrzeba prawie 129 mld zł

Polska Agencja Prasowa SA
23-08-2006, 18:00

Na realizację polityki ekologicznej w Polsce w latach 2007-2010 i w perspektywie 2014 roku potrzeba będzie około 128,7 mld zł - szacuje Ministerstwo Środowiska.

Na realizację polityki ekologicznej w Polsce w latach 2007-2010 i w perspektywie 2014 roku potrzeba będzie około 128,7 mld zł - szacuje Ministerstwo Środowiska.

Jak wynika z opublikowanego w środę na stronach internetowych ministerstwa projektu polityki ekologicznej państwa, z tej kwoty na inwestycje ekologiczne potrzebne będzie 125,3 mld zł, czyli rocznie około 15,7 mld zł. Pozostałe pieniądze mają być wykorzystane na przedsięwzięcia pozainwestycyjne, np. edukację.

"Oznaczać to będzie konieczność znacznego wzrostu strumienia finansowego skierowanego na ochronę środowiska. (...) Nakłady w latach 2001-2004 były zdecydowanie niższe od nakładów potrzebnych na zadania związane ze zobowiązaniami akcesyjnymi i praktyczne wdrożenie przepisów ochrony środowiska" - oceniają autorzy projektu "Polityki ekologicznej państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014".

Według danych GUS w latach 2001-2004 średnie roczne nakłady inwestycje na ochronę środowiska i gospodarkę wodną wynosiły 6,5- 7,5 mld zł.

Z projektu wynika, że wdrożenie wielu aspektów zawartych w polityce ekologicznej państwa na lata 2007-2010 z perspektywą do 2014 r. wymagać będzie wzrostu aktywności inwestycyjnej samorządów lokalnych. Dostępne będą unijne pieniądze, ale ich ograniczona ilość będzie wymagała szerszego niż obecnie wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego w finansowaniu ochrony środowiska, szczególnie w sektorze komunalnym.

W Programie Operacyjnym "Infrastruktura i Środowisko" w latach 2007-2013 na ochronę środowiska przeznaczono 5 mld 919 mln euro. Jest to 1,5 mld euro mniej niż w planowano w Programie Operacyjnym "Środowisko".

Podstawowymi celami polityki ekologicznej na lata 2007-2010 zawartymi w projekcie ma być: wzmacnianie systemu zarządzania ochroną środowiska; ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody; zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii; poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego dla ochrony zdrowia mieszkańców Polski; ochrona klimatu.

Projekt uwzględnia w szerszym zakresie zagadnienia ujęte w Konwencji klimatycznej i w Protokole z Kioto, ponieważ polityka ochrony klimatu uzyskała w ostatnich latach najwyższy priorytet w świecie, a problemy z nią związane nabrały istotnego znaczenia nie tylko dla ochrony środowiska, ale również dla działalności gospodarczej i społecznej.

Jak wynika z projektu w ostatnich latach nie udało się rozwiązać wielu problemów związanych z ochroną środowiska. Jednym z nich jest konflikt pomiędzy potrzebami ochrony przyrody a rozwojem infrastruktury, zwłaszcza drogowej oraz lokalizacją złóż kopalin.

Problemem była też zabudowa terenów o wysokich walorach przyrodniczych, zmiany własności gruntów, weryfikacja i uporządkowanie systemu sieci Natura 2000 i obszarów objętych najwyższymi formami ochrony, z punktu widzenia zgodności z przepisami UE oraz dla skoordynowania działań krajowych.

Projekt polityki ekologicznej został opublikowany w ramach konsultacji społecznych. Po nowelizacji Prawa ochrony środowiska musi być aktualizowany co 4 lata.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Polska Agencja Prasowa SA

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Na realizację polityki ekologicznej potrzeba prawie 129 mld zł