Nawet najwięksi potrzebują wsparcia

Partneram publikacji jest KUKE
opublikowano: 21-11-2016, 22:00

Kongres 590: Konkurencyjność polskiej gospodarki zależy od stosowania innowacyjnych rozwiązań i ekspansji krajowych firm na nowe, czasami egzotyczne, rynki

 

NA UNII ŚWIAT SIĘ NIE KOŃCZY:  Dla przedsiębiorców, którzy poszukują szans eksportowych, wyjście poza Unię Europejską może być doskonałym rozwiązaniem, zwłaszcza gdy korzystają ze wparcia takich partnerów jak KUKE i BGK — mówi Marek Czerski, prezes KUKE (z prawej).
Zobacz więcej

NA UNII ŚWIAT SIĘ NIE KOŃCZY: Dla przedsiębiorców, którzy poszukują szans eksportowych, wyjście poza Unię Europejską może być doskonałym rozwiązaniem, zwłaszcza gdy korzystają ze wparcia takich partnerów jak KUKE i BGK — mówi Marek Czerski, prezes KUKE (z prawej). MACIEJ GOCLON

Podczas dyskusji „Inwestycje w sektory nowoczesnej gospodarki. Narzędzia wsparcia”, zorganizowanej pierwszym dniu Kongresu 590, przedstawiciele firm rozważających możliwość zagranicznej ekspansji dowiedzieli się, co mogą zyskać dzięki rządowemu wsparciu i współpracy z doświadczonymi kooperantami. Głównym hamulcem zagranicznej ekspansji rodzimych firm jest zbyt duże, ich zdaniem, ryzyko operacji na mało znanych rynkach. W takich przypadkach z odsieczą może przyjść firma ubezpieczająca transakcje handlowe polskich przedsiębiorców, np. Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). Zwłaszcza gdy planowana ekspansja ma sięgnąć poza granice Unii Europejskiej. — Takie wyjście jest ciekawą alternatywą dla polskich przedsiębiorców, którzy poszukają szans na sukces poza Unią Europejską. Rynki postrzegane przez polskie firmy jako perspektywiczne są zarazem egzotyczne, obarczone większym ryzykiem i przez to droższe. Dzięki ofertom firm wspierających eksport, takich jak KUKE, przedsiębiorcy mogą budować swoją pozycję w krajach o dużym potencjale importowym i popytowym. Polska zaś może być np. platformą współpracy między wschodnią Azją a Unią Europejską — komentuje Marek Czerski, prezes KUKE.

Pieniądze i zabezpieczenie

Szef KUKE liczy, że wsparcie rządu przełoży się na większą otwartość zarówno właścicieli polskich firm, w tym z sektora MŚP, jak i wybranych rynków zagranicznych. Operator ubezpieczeń eksportowych sam wytypował pięć kierunków ekspansji i na pięć rynków przygotował szeroką ofertę ubezpieczania należności z tytułu sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności oraz gwarancji ubezpieczeniowych. Otwarte już limity ubezpieczeń wynoszą łącznie 470 mln EUR. — Wiele rynków, na których polscy przedsiębiorcy mogą sprzedawać swoje produkty i usługi, jest powszechnie niedocenianych. Obroty handlowe Polski z Algierią w 2015 r. wyniosły około 370 mln USD. Przeważającą cześć tej kwoty — 332 mln USD — stanowi eksport towarów z Polski. W 2015 r. najważniejszą pozycję w polskim eksporcie do Algierii, stanowiły produkty rolno-spożywcze, łącznie polskie firmy sprzedały ich za 170 mln USD. Dlaczego tamtejszy rynek nie miałby się stać docelowym dla filii polskich fabryk, podczas gdy my dajemy im taką możliwość, mamy już na koncie zabezpieczenia dużych kontraktów w tym kraju — mówi Marek Czerski.

Przybliżanie rynków

Oferta ubezpieczeniowa bazuje na wnikliwym rozpoznaniu rynków różnych państw, wielu spotkaniach i kontaktach biznesowych pracowników KUKE, którychskutkiem są konkretne umowy. Wśród banków pozytywnie ocenionych przez KUKE i rekomendowanych do współpracy są największe i najbardziej prestiżowe na poszczególnych rynkach, np. hinduski State Bank of India, Bank Mellat w Iranie, Banco Santander Mexico, Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade czy Societe Generale Algerie. Działania KUKE i pracowników Ministerstwa Rozwoju mają podstawowe znaczenie dla przedsiębiorców zainteresowanych nowymi rynkami. Ich celem jest przybliżenie możliwości inwestycyjnych na rynkach, które wielu z nich wydają się zbyt odległe i kojarzą się z koniecznością dokonywania bardzo kosztownych inwestycji. Wprowadzone rozwiązania mają pokazać, że przedsiębiorca algierski, indyjski, irański, meksykański czy wietnamski znajdzie partnera w Polsce.

Kusząco wysoki wzrost

Jeżeli spojrzeć na suche liczby, pięć rynków wyselekcjonowanych przez Ministerstwo Rozwoju, wspierane przez KUKE, kusi perspektywami. Każdy ma kilka sektorów o wysokim potencjale i każdy rośnie bardzo szybko. PKB Wietnamu stale idzie ostro w górę: w 2014 r. wzrost wynosił 6 proc., w 2015 już 7 proc. Podobnie ma się wzrost gospodarczy w Iranie, który jest wyraźnie wyższy niż światowa średnia. Marek Czerski przypomina, że Meksyk to kierunek eksportowy o ogromnym potencjale, bo to rynek liczący 120 mln konsumentów, przyzwyczajonych już do produktów zachodnich. Ale to i tak ułamek tego, co może zaoferować polskiemu biznesowi subkontynent indyjski. Polskoindyjskie obroty handlowe w 2015 r. wyniosły aż 2,2 mld USD. Dane dotyczące wymiany handlowej za pierwsze półrocze 2016 r. wskazują zaś na wyraźną tendencję wzrostową. Zdaniem uczestników dyskusji, otwarcie polskiej fabryki rowerów w Algierii, Indiach, Iranie, Meksyku lub Wietnamie nie jest już mało prawdopodobną mrzonką. Dzięki ostatnim decyzjom Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych rozwój działalności biznesowej polskich firm na tych perspektywicznych rynkach będzie łatwiejszy. Dodatkowo szansę na sukces zwiększa wsparcie tych inicjatyw przez Ministerstwo Rozwoju i Bank Gospodarstwa Krajowego.

Jak rząd pomaga eksporterom

Instrumenty pomocowe

Na mocy Programu Rządowego „Finansowe Wspieranie Eksportu”, BGK udziela zagranicznym nabywcom (bezpośrednio lub poprzez bank nabywcy) kredytów finansujących kontrakty eksportowe na zakup polskich towarów i usług. Pieniądze z kredytów wypłacane są bezpośrednio krajowym eksporterom, a zagraniczni nabywcy po dostawie towaru lub usługi dokonują ich spłaty. Kredyty finansujące nabywców bezpośrednio mogą być udzielane po dokonaniu indywidualnej oceny transakcji i kredytobiorcy. W przypadku instrumentów wymagających udziału banku nabywcy, warunkiem udzielenia przez BGK kredytu jest dostępność limitów na finansowanie transakcji z danym bankiem. Wszystkie kredyty objęte są ubezpieczeniem w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Zasady uznawania eksportowanych towarów lub usług za „produkt polski" określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2014 r.

Program rządowy „Finansowe Wspieranie Eksportu” przewiduje następujące instrumenty finansowania polskiego eksportu:

Kredyt dla nabywcy udzielany poprzez bank nabywcy. Jest to kredyt eksportowy udzielany przy udziale banku importera. Kredyt dla nabywcy udzielany bezpośrednio. To kredyt eksportowy, udzielany importerom polskich produktów i usług. Wykup wierzytelności z kredytu dostawcy w ramach kontraktu eksportowego polega na refinansowaniu kredytu kontraktowego udzielonego nabywcy polskich towarów i usług.

W przypadku transakcji z odbiorcami z krajów ryzyka nierynkowego stosowane są następujące instrumenty finansowania krótkoterminowego:

Postfinansowanie akredytywy eksportowej, czyli krótkoterminowy kredyt dla polskich eksporterów — beneficjentów akredytywy. Dyskonto należności z akredytywy eksportowej, czyli krótkoterminowe finansowanie należności z odroczonym terminem płatności. Potwierdzanie akredytyw dokumentowych. To przyjmowanie przez BGK zobowiązań do zapłaty wynikających z akredytywy. Prefinansowanie eksportu, czyli krótkoterminowe finansowanie dla przedsiębiorstw realizujących kontrakty eksportowe.

Źródło: BGK

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Partneram publikacji jest KUKE

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu