NBP: banki oczekują wzrostu popytu na kredyty mieszkaniowe i konsumpcyjne

ISBnews
opublikowano: 03-11-2014, 11:36

Bankowcy oczekują wzrostu popytu na kredyty hipoteczne oraz konsumpcyjne w ostatnim kwartale tego roku. W przypadku kredytów dla przedsiębiorstw oczekiwany jest niewielki wzrost popytu, w szczególności na kredyty długoterminowe. Zarówno dla kredytów konsumpcyjnych jak i kredytów dla firm banki deklarują złagodzenie polityki kredytowej, wynika z ankiety przeprowadzonej przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród przewodniczących komitetów kredytowych banków.

Bankowcy oczekują w IV kwartale istotnego wzrostu popytu na kredyty mieszkaniowe i braku istotnych zmian polityki kredytowej w tym segmencie. W poprzednim kwartale banki generalnie zanotowały niewielki spadek popytu na kredyty mieszkaniowe, przy czym odpowiedzi były w tym temacie zróżnicowane.

"Po raz pierwszy od sześciu kwartałów banki zaliczyły prognozy sytuacji na rynku mieszkaniowym do czynników ograniczających popyt na kredyty mieszkaniowe. Ich zdaniem, zapotrzebowanie na ten rodzaj kredytów wzrośnie jednak w IV kwartale 2014 r., co może być związane z obniżeniem maksymalnego wskaźnika LtV od stycznia 2015 r., zgodnie z wymogami Rekomendacji S" – czytamy w raporcie.

Ostatni kwartał tego roku ma także przynieść istotny wzrost popytu na kredyty konsumpcyjne i złagodzenie polityki kredytowej w tym segmencie. W III kwartale niektóre banki odczuły już niewielki wzrost popytu, przy braku istotnych zmian kryteriów, choć nastąpiło niewielkie złagodzenie w zakresie marż i okresu kredytowania.

NBP podał, że niewielkie złagodzenie kryteriów i warunków udzielania kredytów konsumpcyjnych wynikało przede wszystkim ze zmian w modelach scoringowych.

"W dalszym ciągu banki, które decydowały się na łagodzenie polityki kredytowej, tłumaczyły to przede wszystkim zmianami presji konkurencyjnej. Niewielki wzrost popytu na kredyty konsumpcyjne wynikał z większej atrakcyjności warunków kredytowania oraz ze zwiększonego zapotrzebowania na finansowanie zakupu dóbr trwałego użytku" - czytamy dalej.

W III kwartale 2014 r. banki nie zmieniły istotnie polityki kredytowej w żadnej z powyższych kategorii kredytów.

NBP podał, że w porównaniu z poprzednią edycją ankiety, zmniejszył się odsetek banków, które identyfikowały czynniki sprzyjające złagodzeniu polityki kredytowej wobec przedsiębiorstw. W III kw. banki zanotowały niewielki spadek popytu na kredyty krótkoterminowe dla MSP. W zakresie polityki kredytowej nastąpiło niewielkie złagodzenie kryteriów kredytowych, z wyjątkiem kredytów długoterminowych dla MSP. Banki wskazały także na niewielkie złagodzenie w zakresie marż i maksymalnej kwoty kredytu.

"W szczególności istotnie zmalał wpływ pozytywnych oczekiwań banków co do przyszłej sytuacji gospodarczej oraz oceny ryzyka poszczególnych branż, co związane było m.in. z negatywnymi konsekwencjami konfliktu na Ukrainie. Pojedyncze banki odczuwają w dalszym ciągu zapotrzebowanie na kredyty o charakterze inwestycyjnym, jednak w ujęciu netto popyt na kredyty dla przedsiębiorstw nie zmienił się istotnie" - napisani także w raporcie.

Oczekiwania na IV kwartał 2014 r. dotyczące kredytowania małych i średnich przedsiębiorstw to: istotne złagodzenie kryteriów kredytowych dla MSP, niewielki wzrost popytu, w szczególności na kredyty długoterminowe.

Ankieta została skierowana do przewodniczących komitetów kredytowych banków, przeprowadzona na przełomie września i października 2014 r. wśród 26 banków, których łączny udział należności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego wynosi 83%.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: ISBnews

Polecane