NBP: deficyt na rachunku bieżącym w IV kw. 2022 r. wyniósł 12,6 mld zł

  • PAP
opublikowano: 31-03-2023, 14:50
Play icon
Posłuchaj
Speaker icon
Close icon
Zostań subskrybentem
i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Ujemne saldo rachunku bieżącego w IV kw. 2022 r. wyniosło 12,6 mld zł i w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. poprawiło się o 7,9 mld zł – podał w piątek Narodowy Bank Polski.

Fot. Robert Gardzinski / Forum

W piątek Narodowy Bank Polski podał dane o bilansie płatniczym Polski w IV kw. 2022 r.

„Ujemne saldo rachunku bieżącego wyniosło 12,6 mld zł i w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. poprawiło się o 7,9 mld zł. Na wartość salda złożyły się ujemne salda 2/9 dochodów pierwotnych (27,4 mld zł), obrotów towarowych (26,8 mld zł) i dochodów wtórnych (1,0 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (42,6 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB wyniosła minus 1,4 proc. i w porównaniu z rokiem poprzednim uległa poprawie o 1,3 pkt. proc.” – stwierdzono w komunikacie NBP.

Jak podał bank centralny, oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła 403,8 mld zł i była o 22,2 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym kwartałem 2021 r. Statystyka handlu zagranicznego wskazuje na obniżenie się skali wzrostu cen, a także znacznie niższy wzrost wolumenu w porównaniu z poprzednimi kwartałami.

„Prawdopodobnie było to związane z wyraźnym osłabieniem popytu konsumpcyjnego w krajach Unii, jak i realnym spadkiem eksportu Niemiec. Znalazło to odzwierciedlenie w spadkach wolumenu eksportu dóbr konsumpcyjnych i towarów zaopatrzeniowych. Natomiast wysoki realny wzrost eksportu kontynuowany był w branży motoryzacyjnej” – ocenił NBP.

W IV kw. wartość importu towarów osiągnęła poziom 430,6 mld zł, co oznacza wzrost o 20,6 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. NBP ocenił, że wzrost wartości importu w IV kwartale 2022 r. okazał się więc wyraźnie wolniejszy niż w poprzednich kwartałach.

„Podobnie, jak w eksporcie nastąpiło spowolnienie tendencji wzrostowej cen, jednocześnie niższy był także wzrost wolumenu. Realny wzrost importu skoncentrowany był w kategoriach obejmujących paliwa oraz środki transportu. Natomiast spadki wolumenu importu odnotowano w towarach zaopatrzeniowych, dobrach inwestycyjnych i towarach konsumpcyjnych” – podał bank centralny.

W IV kwartale 2022 r. saldo obrotów towarowych pozostawało ujemne. W omawianym okresie deficyt ukształtował się na poziomie 26,8 mld zł.

„Zasadniczą zmianą w porównaniu z poprzednimi kwartałami było natomiast zahamowanie pogłębiania się deficytu w ujęciu r/r. Wynikało to z poprawy relacji cenowych (w IV kwartale 2022 r. terms of trade było neutralne) oraz zmniejszenia się negatywnej różnicy między realnymi dynamikami eksportu i importu. Na ogólne saldo obrotów towarowych nadal największy wpływ miał głęboki i powiększający się deficyt w paliwach. Jednocześnie powiększyła się nadwyżka w handlu środkami transportu, żywnością oraz dobrami konsumpcyjnymi” – wskazał NBP.

NBP wyliczył, że eksport usług świadczonych przez polskie podmioty nierezydentom wyniósł 116,7 mld zł, a wartość zakupionych usług od nierezydentów 74,1 mld zł. W porównaniu z IV kwartałem 2021 r. przychody z tego tytułu były wyższe o 27,1 mld zł, tj. o 30,3 proc., a rozchody zwiększyły się o 15,9 mld zł, tj. o 27,2 proc. Saldo usług było dodatnie i wyniosło 42,6 mld zł i w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. uległo poprawie o 11,3 mld zł.

W IV kw. 2022 r. przychody z tytułu dochodów pierwotnych wyniosły 25,0 mld zł i w porównaniu do analogicznego kwartału 2021 r. były wyższe o 2,7 mld zł. Rozchody osiągnęły kwotę 52,4 mld zł i w stosunku do tego samego kwartału 2021 r. wzrosły o 6,7 mld zł. Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 27,4 mld zł.

Z kolei przychody z tytułu dochodów wtórnych wyniosły 14,4 mld zł, a rozchody osiągnęły kwotę 15,5 mld zł. Saldo dochodów wtórnych pozostałych sektorów wyniosło 3,7 mld zł.

NBP podał także, że w IV kwartale 2022 r. beneficjenci transferów unijnych otrzymali 32,8 mld zł. W porównaniu z analogicznym kwartałem 2021 r. wartość wydatkowanych środków była wyższa o 1,5 mld zł. Składka zapłacona na rzecz Unii Europejskiej w IV kwartale 2022 r. wyniosła 10,1 mld zł i była niższa o 1,5 mld zł niż w analogicznym kwartale poprzedniego roku.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane