NBP: poprawa nastrojów w przedsiębiorstwach w IV kwartale

Polska Agencja Prasowa SA
opublikowano: 09-11-2005, 16:49

Pod koniec III kwartału br. odnotowano dość wyraźną poprawę nastrojów wśród ankietowanych przedsiębiorstw, która sugeruje utrzymanie się dobrej koniunktury z możliwością dalszej jej poprawy w IV kw. - podał w środę NBP we wstępnej informacji o kondycji sektora przedsiębiorstw.

Pod koniec III kwartału br. odnotowano dość wyraźną poprawę nastrojów wśród ankietowanych przedsiębiorstw, która sugeruje utrzymanie się dobrej koniunktury z możliwością dalszej jej poprawy w IV kw. - podał w środę NBP we wstępnej informacji o kondycji sektora przedsiębiorstw.

    Na podstawie badań NBP, ośrodków badawczych oraz danych statystycznych, departament analiz wskazał, że poprawę sytuacji przedsiębiorstw sygnalizują m.in. lepsze oceny sytuacji bieżącej, poprawa zdolności do regulowania zobowiązań wobec banków, poprawa zdolności do regulowania zobowiązań pozabankowych, poprawa ocen płynności, wzrost stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych oraz spadek nadmiernych zapasów produktów gotowych.

    Do grupy wskaźników, które odzwierciedlają wzrost optymizmu przedsiębiorców co do najbliższej przyszłości należą: lepsze niż w poprzednim kwartale prognozy popytu, a także poprawa prognoz nowych zamówień, produkcji oraz eksportu.

    Z kolei negatywnie na rozwój przedsiębiorstw mogą wpływać - sygnalizuje NBP - oceniany przez eksporterów jako niekorzystny i trudno przewidywalny kurs złotego wobec walut obcych oraz wysokie ceny paliw.

    W IV kwartale ankietowane przedsiębiorstwa spodziewają się zwiększonego popytu na produkowane wyroby. Jednak w opinii badanych jest to bardziej związane z sezonowym ożywieniem niż trwałą poprawą.

    Ożywienie oczekiwane jest przede wszystkim przez przedsiębiorstwa produkujące dobra konsumpcyjne i zaopatrzeniowe, przy pewnym wyhamowaniu dynamiki wzrostu w firmach oferujących dobra inwestycyjne.

    Trwałe oznaki poprawy, mimo pewnego sezonowego spowolnienia, widoczne są natomiast w budownictwie. Silny wzrost popytu zgłaszały też jednostki publiczne oraz firmy działające wyłącznie na rynku krajowym - "w obu przypadkach optymizm prognoz osiągnął obecnie swoje historyczne maksimum".

    Pod koniec III kwartału oceny własnej sytuacji ekonomicznej były najlepsze w całej historii badań ankietowych.

    Stopień wykorzystania mocy produkcyjnych przekroczył 80 proc., a zatem jest bardzo wysoki. Jednocześnie zaobserwowano poprawę dopasowania poziomu zapasów do potrzeb przedsiębiorstw. Odsetek firm informujących o nadmiernych zapasach w stosunku do potrzeb spadł, zaś w budownictwie pojawił się wręcz problem zbyt niskiego poziomu zapasów.

    Poprawa sytuacji przedsiębiorstw nie przekłada się przy tym na zwiększoną skłonność do rozpoczynania nowych inwestycji. NBP podkreśla jednak, że w IV kwartale typowe jest osłabienie inwestycji.

    Przedsiębiorstwa wskazywały jednak na bariery, hamujące działalność inwestycyjną. O istnieniu tego typu trudności poinformowało 38 proc. próby, czyli 47 proc. inwestorów. Widoczne jest to m.in. w odraczaniu rozpoczęcia planowanych na rok bieżący inwestycji z powodu m.in. trudności z uzyskaniem środków z UE.

    Badani zwracali uwagę na zmniejszenie odsetka odrzucanych wniosków kredytowych. Inwestorom sprzyjało malejące oprocentowanie kredytów, jednak zainteresowanie nimi spadło i na IV kwartał zapowiadali oni zmniejszenie zadłużenia.

    Zdaniem analityków NBP w IV kw. nie należy oczekiwać większych zmian poziomu zatrudnienia. W planach przedsiębiorstw minimalnie przeważyły prognozy redukcji zatrudnienia, jednak o tej porze roku są one zwyczajowe, co nie podważa "kontynuacji pozytywnych tendencji w obszarze zatrudnienia". Nie ma też zagrożenia nadmiernym wzrostem płac. Podwyższenie wynagrodzeń planuje 9 proc. przedsiębiorstw - mniej niż w poprzednim kwartale.

    Problemem są rosnące ceny paliw. Pod koniec III kw. występowanie trudności związanych ze wzrostem tych cen deklarowało co dziesiąte przedsiębiorstwo, co dało temu problemowi czwarte miejsce na liście barier rozwoju, hamujących rozwój przedsiębiorstw (w poprzednim kwartale było to 9. miejsce). Jednak nie przekłada się to w znacznym stopniu na ceny.

    NBP wskazuje na pozytywne sygnały dotyczące eksportu, który stale rośnie, chociaż silny kurs złotego czyni część eksportu nieopłacalną.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Polska Agencja Prasowa SA

Polecane